การบริการแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดมีอายุการใช้งานจำกัด จึงอาจต้องเข้ารับการบริการในที่สุด
โดยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณนั้นจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่าของอุปกรณ์

รับบริการจาก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

หากคุณจำเป็นต้องชาร์จอุปกรณ์บ่อยขึ้นเรื่อยๆ อาจถึงเวลาที่แบตเตอรี่ของคุณจะต้องเข้ารับการบริการแล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์ในตัว ควรเข้ารับการบริการจาก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เจ้าของ iPhone

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 500 รอบ โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการสำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้บริการแบตเตอรี่กับคุณได้

เจ้าของ iPad

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการสำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้บริการแบตเตอรี่กับคุณได้

เจ้าของ iPod

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 400 รอบ โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการสำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้บริการแบตเตอรี่กับคุณได้

เจ้าของ Macbook

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ หากหมดระยะเวลารับประกัน ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดติดต่อ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม