โครงการ Up-to-Date สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2014 ที่ผ่านมา Apple ได้ประกาศให้ Mac ใหม่ทุกเครื่องที่ได้รับสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดแอพ
Pages, Numbers และ Keynote ได้ฟรี หากคุณซื้อ Mac ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2014 เป็นต้นไป ซึ่งไม่มี
Pages, Numbers และ Keynote คุณจะสามารถดาวน์โหลดแอพเหล่านั้นได้ฟรีโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งาน OS X Yosemite

หากคุณใช้งาน OS X Yosemite อยู่แล้ว
ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2

หากคุณไม่ได้ใช้งาน OS X Yosemite ให้เปิด
Mac App Store ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ แล้วทำการติดตั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด Pages, Numbers และ Keynote

ใน OS X Yosemite ให้เปิด Mac App Store
และไปที่ Purchases

หาก Pages, Numbers และ Keynote อยู่ในรายการ Purchases ของคุณ ให้คลิก Accept เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

หาก Pages, Numbers และ Keynote ไม่อยู่ในรายการ Purchases ให้สมัคร
โครงการ Up-To-Date

หากคุณซื้อ Mac ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2014 เป็นต้นไป โปรดส่งคำขอ Up-to-Date ของคุณภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อ Mac เพื่อรับสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการ Up-to-Date

ลูกค้าที่ซื้อ Mac ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2014 ถึง 15 ตุลาคม 2014 จะต้องสมัครโครงการ Up-To-Date ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โครงการ Up-To-Date จะมอบสิทธิ์แก่ลูกค้าที่ซื้อ Mac เครื่องใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ 
หรือคอมพิวเตอร์  Apple Certified Refurbished (เครื่องประกอบใหม่) ที่ซื้อ
ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2014 เพื่ออัพเกรด Pages, Numbers และ Keynote

การอัพเดทซอฟต์แวร์ Pages, Keynote และ Numbers ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Mac App Store ไม่ได้รวมอยู่ในโครงการนี้

ในการขออัพเกรด Pages, Keynote และ Numbers คุณจะต้องกรอก
แบบฟอร์มการสั่งซื้อและแนบสำเนาใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวันที่และ
รายการซื้อรวมถึงระบุหมายเลขชิ้นส่วนของสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ 
คุณไม่สามารถนำเอกสารตอบรับคำสั่งซื้อ ใบรายการบรรจุสินค้า
หรือสำเนาใบสั่งซื้อมาใช้ได้

สำหรับการซื้อที่ได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2014 ถึง 15 ตุลาคม 2014 ผู้ขออัพเกรดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อย รวมถึงใบเสร็จที่มีวันที่และรายการสินค้าภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับการซื้อที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2014 ผู้ขออัพเกรดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อย รวมถึงใบเสร็จที่มีวันที่และรายการสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันซื้อสินค้าจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา (50 รัฐและเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) และแคนาดา และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้เท่านั้น

ถือเป็นโมฆะในกรณีที่ขัดต่อกฎหมายหรือจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น

เมื่อส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อยและหลักฐานการชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมรหัสคอนเทนต์สำหรับ Pages, Keynote และ Numbers ภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณสามารถนำรหัสไปแลกใช้ใน Mac App Store ได้

การใช้รหัสคอนเทนต์และการใช้งาน Pages, Keynote และ Numbers
อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างคุณกับ Apple Inc.
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการให้อนุญาตซึ่งมาพร้อมกับสินค้า ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Mac App Store ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/legal/itunes/ww/ ในการแลกใช้รหัสคอนเทนต์ คุณจะต้องมีแอพพลิเคชั่น Mac App Store เวอร์ชั่นล่าสุด Apple ID และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าใช้จ่าย)

คุณสามารถสร้าง Apple ID ได้ที่ http://appleid.apple.com

Apple ไม่รับผิดชอบต่อรหัสคอนเทนต์ที่สูญหายหรือถูกขโมย

รหัสคอนเทนต์ไม่สามารถนำไปขายต่อและสามารถแลกใช้ได้เฉพาะบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุขั้นต่ำที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mac App Store ในประเทศของคุณ

Apple สงวนสิทธิ์ในการขยายวันให้บริการสินค้าและวันจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อในโปรแกรมนี้ภายใต้ดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Apple และตัวแทน Apple ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย หรือความล่าช้าในการส่งหรือได้รับเอกสารสั่งซื้อของคุณ

ไม่รับแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์

Apple ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดในการทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์

ไม่รับคืนทุกกรณี

ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ จาก Apple

รหัสคอนเทนต์ซอฟต์แวร์ Pages, Keynote และ Numbers ใช้ได้กับสินค้าที่มีสิทธิ์ร่วมข้อเสนอนี้เท่านั้น

ข้อเสนอนี้จำกัดรหัสคอนเทนต์ Pages, Keynote และ Numbers หนึ่งรหัสต่อการซื้อสินค้าที่มีสิทธิ์หนึ่งชิ้นเท่านั้น

ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้สุดท้ายและไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย

กรุณาเก็บสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อยไว้สำหรับอ้างอิง

สินค้าที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องซื้อจาก Apple หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple ที่ตั้งอยู่ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือแคนาดา

เอกสารที่ยื่นมาจะไม่มีการส่งกลับคืนและถือเป็นสมบัติของ Apple

ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่ใช้แล้ว สินค้าประมูล หรือสินค้าที่ใช้จัดแสดง ยกเว้นระบบ Refurbished ที่ Apple รับรอง ที่ซื้อจาก Apple Online Store โดยตรง ที่ไม่รวม Pages, Keynote และ Numbers มาด้วย

ในการยื่นแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ Apple (หรือตัวแทน) ติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตาม
คำสั่ง

Apple ไม่รับรองเกี่ยวกับการอัพเกรดในโครงการนี้และไม่รับผิดชอบการเรียกร้องความเสียหายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาอันเกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้

© 2014 Apple Inc. All rights reserved. Apple, โลโก้ Apple, Keynote, Mac, Numbers และ Pages เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง กันยายน 2014