โครงการ Up-to-Date สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา Apple ได้ประกาศให้ Mac ใหม่ทุกเครื่องที่ได้รับสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดแอพ
Pages, Numbers และ Keynote ได้ฟรี หากคุณซื้อ Mac ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2013 เป็นต้นไป ซึ่งไม่มี
Pages, Numbers และ Keynote คุณจะสามารถดาวน์โหลดแอพเหล่านั้นได้ฟรีโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งาน OS X Mavericks

หากคุณใช้งาน OS X Mavericks อยู่แล้ว
ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2

หากคุณไม่ได้ใช้งาน OS X Mavericks ให้เปิด
Mac App Store ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ แล้วทำการติดตั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด Pages, Numbers และ Keynote

ใน OS X Mavericks ให้เปิด Mac App Store
และไปที่ Purchases

หาก Pages, Numbers และ Keynote อยู่ในรายการ Purchases ของคุณ ให้คลิก Accept เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

หาก Pages, Numbers และ Keynote ไม่อยู่ในรายการ Purchases ให้สมัคร โครงการ Up-To-Date

หากคุณซื้อ Mac ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2013 เป็นต้นไป โปรดส่งคำขอ Up-to-Date ของคุณภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อ Mac เพื่อรับสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการ Up-to-Date

ลูกค้าที่ซื้อ Mac ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2013 ถึง 21 ตุลาคม 2013 จะต้องสมัครโครงการ Up-To-Date ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2013

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โครงการ Up-To-Date จะมอบสิทธิ์แก่ลูกค้าที่ซื้อ Mac เครื่องใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ 
หรือคอมพิวเตอร์  Apple Certified Refurbished (เครื่องประกอบใหม่) ที่ซื้อ
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2013 เพื่ออัพเกรด Pages, Numbers และ Keynote

การอัพเดทซอฟต์แวร์ Pages, Keynote และ Numbers ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Mac App Store ไม่ได้รวมอยู่ในโครงการนี้

ในการขออัพเกรด Pages, Keynote และ Numbers คุณจะต้องกรอก
แบบฟอร์มการสั่งซื้อและแนบสำเนาใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวันที่และ
รายการซื้อรวมถึงระบุหมายเลขชิ้นส่วนของสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ 
คุณไม่สามารถนำเอกสารตอบรับคำสั่งซื้อ ใบรายการบรรจุสินค้า
หรือสำเนาใบสั่งซื้อมาใช้ได้

สำหรับการซื้อที่ได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2013 ถึง 21 ตุลาคม 2013 ผู้ขออัพเกรดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อย รวมถึงใบเสร็จที่มีวันที่และรายการสินค้าภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2013 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับการซื้อที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2013 ผู้ขออัพเกรดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อย รวมถึงใบเสร็จที่มีวันที่และรายการสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันซื้อสินค้าจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา (50 รัฐและเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) และแคนาดา และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้เท่านั้น

ถือเป็นโมฆะในกรณีที่ขัดต่อกฎหมายหรือจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น

เมื่อส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อยและหลักฐานการชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมรหัสคอนเทนต์สำหรับ Pages, Keynote และ Numbers ภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณสามารถนำรหัสไปแลกใช้ใน Mac App Store ได้

การใช้รหัสคอนเทนต์และการใช้งาน Pages, Keynote และ Numbers
อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างคุณกับ Apple Inc.
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการให้อนุญาตซึ่งมาพร้อมกับสินค้า ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Mac App Store ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/legal/itunes/ww/ ในการแลกใช้รหัสคอนเทนต์ คุณจะต้องมีแอพพลิเคชั่น Mac App Store เวอร์ชั่นล่าสุด Apple ID และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าใช้จ่าย)

คุณสามารถสร้าง Apple ID ได้ที่ http://appleid.apple.com

Apple ไม่รับผิดชอบต่อรหัสคอนเทนต์ที่สูญหายหรือถูกขโมย

รหัสคอนเทนต์ไม่สามารถนำไปขายต่อและสามารถแลกใช้ได้เฉพาะบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุขั้นต่ำที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mac App Store ในประเทศของคุณ

Apple สงวนสิทธิ์ในการขยายวันให้บริการสินค้าและวันจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อในโปรแกรมนี้ภายใต้ดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Apple และตัวแทน Apple ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย หรือความล่าช้าในการส่งหรือได้รับเอกสารสั่งซื้อของคุณ

ไม่รับแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์

Apple ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดในการทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์

ไม่รับคืนทุกกรณี

ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ จาก Apple

รหัสคอนเทนต์ซอฟต์แวร์ Pages, Keynote และ Numbers ใช้ได้กับสินค้าที่มีสิทธิ์ร่วมข้อเสนอนี้เท่านั้น

ข้อเสนอนี้จำกัดรหัสคอนเทนต์ Pages, Keynote และ Numbers หนึ่งรหัสต่อการซื้อสินค้าที่มีสิทธิ์หนึ่งชิ้นเท่านั้น

ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้สุดท้ายและไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย

กรุณาเก็บสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อยไว้สำหรับอ้างอิง

สินค้าที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องซื้อจาก Apple หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple ที่ตั้งอยู่ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือแคนาดา

เอกสารที่ยื่นมาจะไม่มีการส่งกลับคืนและถือเป็นสมบัติของ Apple

ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่ใช้แล้ว สินค้าประมูล หรือสินค้าที่ใช้จัดแสดง ยกเว้นระบบ Refurbished ที่ Apple รับรอง ที่ซื้อจาก Apple Online Store โดยตรง ที่ไม่รวม Pages, Keynote และ Numbers มาด้วย

ในการยื่นแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ Apple (หรือตัวแทน) ติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตามคำสั่ง

Apple ไม่รับรองเกี่ยวกับการอัพเกรดในโครงการนี้และไม่รับผิดชอบการเรียกร้องความเสียหายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาอันเกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้

© 2013 Apple Inc. All rights reserved. Apple, โลโก้ Apple, Keynote, Mac, Numbers และ Pages เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2013