โครงการ Up-to-Date สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 ที่ผ่านมา Apple ได้ประกาศให้ Mac ใหม่ทุกเครื่องที่ได้รับสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด
แอพ Pages, Numbers และ Keynote ได้ฟรี หากคุณซื้อ Mac ที่ได้รับสิทธิ์และไม่มี Pages, Numbers และ Keynote
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพเหล่านั้นได้ฟรีผ่านโครงการ Up-To-Date โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งาน OS X เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณไม่ได้ใช้งาน OS X เวอร์ชั่นล่าสุด ให้เปิด
Mac App Store จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID
ของคุณ แล้วทำการติดตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบว่ามี Pages, Numbers และ Keynote ใน Mac App Store หรือไม่

ใน OS X ให้เปิด Mac App Store และไปที่
"สินค้าที่ซื้อ" หรือ Purchased

หาก Pages, Numbers และ Keynote อยู่ในรายการ "สินค้าที่ซื้อ" ของคุณ ให้คลิก "ยอมรับ" หรือ Accept
เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

หาก Pages, Numbers และ Keynote ไม่อยู่ในรายการ "สินค้าที่ซื้อ" ให้สมัคร โครงการ Up-To-Date

โปรดส่งคำขอใช้บริการ Up‑To‑Date ของคุณภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อ Mac เพื่อรับสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการ Up‑To‑Date

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โครงการ Up-To-Date มอบสิทธิ์ในการอัพเกรด Pages, Numbers และ Keynote แก่ลูกค้าที่ซื้อ Mac เครื่องใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ หรือคอมพิวเตอร์
Apple Certified Refurbished (เครื่องประกอบใหม่ที่ได้รับการรับรอง
จาก Apple) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2014 เป็นต้นไป

การอัพเดทซอฟต์แวร์ Pages, Keynote และ Numbers ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Mac App Store ไม่ได้รวมอยู่ในโครงการนี้

ในการขออัพเกรด Pages, Keynote และ Numbers คุณจะต้องกรอก
แบบฟอร์มการสั่งซื้อและแนบสำเนาใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวันที่และ
รายการซื้อรวมถึงระบุหมายเลขชิ้นส่วนของสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ 
คุณไม่สามารถนำเอกสารตอบรับคำสั่งซื้อ ใบรายการบรรจุสินค้า
หรือสำเนาใบสั่งซื้อมาใช้ได้

ผู้ขออัพเกรดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อย รวมถึง
ใบเสร็จที่มีวันที่และรายการสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา (50 รัฐและเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) และแคนาดา และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน
เอกสารนี้เท่านั้น ถือเป็นโมฆะในกรณีที่ขัดต่อกฎหมายหรือจำกัดไว้
เป็นอย่างอื่น

เมื่อส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกเรียบร้อยและหลักฐานการชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมรหัสคอนเทนต์สำหรับ Pages, Keynote และ Numbers ภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณสามารถนำรหัสไปแลกใช้ใน Mac App Store ได้

การใช้รหัสคอนเทนต์และการใช้งาน Pages, Keynote และ Numbers
อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างคุณกับ Apple Inc.
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการให้อนุญาตซึ่งมาพร้อมกับสินค้า ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Mac App Store ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/legal/itunes/ww/

ในการแลกใช้รหัสคอนเทนต์ คุณจะต้องมีแอพพลิเคชั่น Mac App Store เวอร์ชั่นล่าสุด Apple ID และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าใช้จ่าย)

คุณสามารถสร้าง Apple ID ได้ที่ http://appleid.apple.com

Apple ไม่รับผิดชอบต่อรหัสคอนเทนต์ที่สูญหายหรือถูกขโมย

รหัสคอนเทนต์ไม่สามารถนำไปขายต่อและสามารถแลกใช้ได้เฉพาะบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุขั้นต่ำที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mac App Store ในประเทศของคุณ

Apple สงวนสิทธิ์ในการขยายวันให้บริการสินค้าและวันจัดส่งสำหรับ
คำสั่งซื้อในโปรแกรมนี้ภายใต้ดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อเสนอนี้
เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Apple และตัวแทน Apple ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย หรือความล่าช้าในการส่งหรือได้รับเอกสารสั่งซื้อของคุณ

ไม่รับแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์

Apple ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดในการทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
และไม่รับคืนในทุกกรณี

ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ จาก Apple

รหัสคอนเทนต์ซอฟต์แวร์ Pages, Keynote และ Numbers ใช้ได้กับสินค้าที่มีสิทธิ์ร่วมข้อเสนอนี้เท่านั้น

ข้อเสนอนี้จำกัดรหัสคอนเทนต์ Pages, Keynote และ Numbers หนึ่งรหัสต่อการซื้อสินค้าที่มีสิทธิ์หนึ่งชิ้นเท่านั้น

ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้สุดท้ายและไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย

กรุณาเก็บสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่
กรอกเรียบร้อยไว้สำหรับอ้างอิง โดยสินค้าที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องซื้อ
จาก Apple หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple ที่ตั้งอยู่
ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือแคนาดา

เอกสารที่ยื่นมาจะไม่มีการส่งกลับคืนและถือเป็นสมบัติของ Apple

ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่ใช้แล้ว สินค้าประมูล หรือสินค้าที่ใช้
จัดแสดง ยกเว้นการซื้อเครื่องประกอบใหม่ซึ่งผ่านการรับรองของ Apple จาก Apple Online Store โดยตรง ที่ไม่รวม Pages, Keynote และ Numbers มาด้วย

ในการยื่นแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ Apple (หรือตัวแทน) ติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ
ตามคำสั่ง

Apple ไม่รับรองเกี่ยวกับการอัพเกรดในโครงการนี้และไม่รับผิดชอบ
การเรียกร้องความเสียหายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับมาอันเกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้

© 2014 Apple Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ Apple, โลโก้ Apple, Keynote, Mac, Numbers และ Pages เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง, กันยายน 2014