วัสดุที่ปลอดภัยกว่า

เรามีเหตุผลดีๆ สองเหตุผล
ที่จะกำจัดสารพิษออกจาก
ผลิตภัณฑ์ของเรา นั่นก็คือ
ผู้คนและโลก

เราวิเคราะห์ชิ้นส่วนต่างๆ
กว่า 10,000 ชิ้น และนั่นก็
เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

เราได้เริ่มต้นโครงการเปิดเผยวัสดุโดยสมบูรณ์ หรือ Full Material
Disclosure เพื่อระบุสาร
ทุกชนิดที่เราใช้ในชิ้นส่วนต่างๆ ของเรา
โดยเราได้ตรวจสอบส่วนประกอบแต่ละชิ้นไปมากกว่า
10,000 ชิ้นแล้ว
และเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน ทั้งนี้
เราประเมิน
สารเคมีต่างๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบเหล่านั้นโดยใช้เกณฑ์
ที่มีความแตกต่างกัน 18 เกณฑ์
ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบ
ที่สารนั้นมีต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมของเรา

สารพิษที่เลวร้ายที่สุด
กับวิธีที่เราจัดการกับมัน

หลังจากที่เราระบุได้แล้วว่ามีสารพิษใดในผลิตภัณฑ์ของเรา
จากนั้นเราก็ทำการลด กำจัด
หรือพัฒนาวัสดุใหม่ที่ปลอดภัย
ยิ่งขึ้นมาแทนที่ และการดำเนินการเหล่านี้ยังเป็นการกำจัด
สารพิษ
ออกจากกระบวนการผลิตและรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยปกป้องพนักงาน
ให้ปลอดภัยและ
ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษกับผืนดิน อากาศ และน้ำ

เบริลเลียม
พบได้ในโลหะทองแดงผสมที่ใช้สำหรับ
ทำขั้วต่อและสปริง ในขณะนี้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบ
ให้ไม่มีการใช้เบริลเลียมแล้ว
สารปรอท
เราได้ทำการกำจัดสารปรอท
ออกไปแล้ว
ในปี 2009 โดยเราได้นำ LED ปลอด
สารปรอท
และประหยัดพลังงานมาใช้
ในจอภาพทั้งหมดของเราแทนที่การใช้
หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีสาร
ปรอท
บรรจุอยู่
สารตะกั่ว
เรากำจัดการใช้สารตะกั่วใน
กระจก
จอภาพและบัดกรี
ออกไปได้หมด
ในปี 2006
อาร์เซนิก
ถึงจะเคยมีใช้อยู่ในกระจก
แต่กระจก
จอภาพของเราก็ได้เริ่มปลอดจาก
สารอาร์เซนิกมาตั้งแต่
ปี 2008 แล้ว
PVC และพทาเลท
วัสดุทั้งสองชนิดยังคงเป็น
สารที่ใช้ทั่วไป
ในสายไฟและ
สายหูฟังของบริษัทอื่นๆ
แต่สำหรับเราแล้ว เราได้นำ
ยางเทอร์โม
พลาสติกเข้ามา
แทนที่ PVC และพทาเลท*
สารหน่วงการติดไฟ
กลุ่มโบรมีน (BFR)
สารนี้ถูกกำจัดออกไปจาก
ชิ้นส่วน
หลายพันชิ้น เช่น
ตัวเครื่อง แผงวงจร
และ
ช่องต่อสายตั้งแต่ปี 2008
โดยที่เรา
ได้เลือกใช้สาร
ประกอบไฮดรอกไซด์ของ
โลหะและฟอสฟอรัสที่
ปลอดภัยกว่าแทน

งานของเรา เราเช็คแล้วเช็คอีก

มาตรฐานที่เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามนั้นเข้มงวด
กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
เสียอีก นักพิษวิทยาของเราจะวิเคราะห์
ความปลอดภัยของวัสดุที่ซัพพลายเออร์ใช้อย่าง
เข้มงวด โดยใช้
ข้อมูลจากห้องแล็บเพื่อการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง
ห้องแล็บนี้
จะทำการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การวิเคราะห์โดยใช้
พลาสมาจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (Inductively Coupled
Plasma-Mass Spectroscopy), การวิเคราะห์โดยวิธีเอกซเรย์
ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray Fluorescence Spectroscopy), การ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุ
ด้วยเลเซอร์ (Laser-Induced Breakdown Spectrometer) และกระบวนการวิเคราะห์แยก
ไอออนหรือก๊าซ (Ion/Gas Chromatography)

เราทำอะไรได้มากมาย
แต่เราไม่สามารถ
ทำสิ่งเหล่านั้นได้โดยลำพัง

เราต้องการข้อมูลเชิงลึกและไอเดียต่างๆ จากผู้ที่มีอุดมการณ์ใน
การกำจัดสารพิษเช่นเดียว
กับเรา เราจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา
เองขึ้นมา
ซึ่งประกอบไปด้วยนักพิษวิทยา นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการชั้นนำของโลก
คณะกรรมการนี้จะช่วยเราหาวิธีใหม่ๆ ในการลดปริมาณและกำจัดสารพิษต่างๆ ออกจาก
ซัพพลายเชนของเรา นอกจากนี้เรายังเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาประชุมกับผู้นำที่ Apple
จุดประสงค์ก็คือเพื่อร่วมมือกันมุ่งเป้าไปที่การกำจัดสารพิษออกจากในแต่ละขั้นของกระบวนการ
ของเรา และเรายังแสวงหาข้อมูลเชิงลึกและไอเดียที่ดีที่สุดจาก NGO ชั้นนำ เพื่อช่วยเราในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น