ตั้งค่า iCloud บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ แล้วหลังจากนั้น ทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า iCloud ให้ทำงานบน Mac ของคุณนั้นทำได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน
จากนั้นจึงค่อยตั้งค่า iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ PC ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณใช้ OS X เวอร์ชั่นล่าสุด

ในการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้ไปที่เมนู Apple แล้วเลือก Software Update เพื่อดูว่ามีการอัพเดทใหม่หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2

เปิดใช้งาน iCloud

เลือกการตั้งค่าระบบ หรือ
System Preferences จากเมนู
Apple บน Mac ของคุณ
คลิก iCloud แล้วกรอก Apple ID
ของคุณ แล้วจึงเลือกบริการที่
คุณต้องการเปิดใช้

หากต้องการใช้ Apple ID อื่นสำหรับ iTunes

ดูเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3

เปิดใช้งาน Photo Stream ใน iPhoto หรือ Aperture

โดยเปิด iPhoto หรือ Aperture แล้วคลิกไอคอน Photo Stream ในคอลัมน์ทางซ้าย หลังจากนั้นคลิก Turn On Photo Stream

ขั้นตอนที่ 4

เปิดใช้ดาวน์โหลดอัตโนมัติใน iTunes

ในการเปิดใช้ดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับเพลง แอพ และหนังสือ ให้เปิด iTunes แล้วเลือก การตั้งค่า จากนั้นคลิก ร้าน แล้วเลือก เพลง แอพ และ หนังสือ*

ขั้นตอนที่ 5

เปิดใช้ iCloud สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

ควรตั้งค่า iCloud บนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเพื่อการใช้งาน iCloud ที่เต็มประสิทธิภาพที่สุด