แค่คุณคลิกลากแล้ววางเป็น คุณก็สามารถสร้างภาพยนตร์ใน iMovie ได้ แถมยังตัดต่อเสียงได้อีกด้วย