พลิกโฉมกันทั่วทุกแห่งหน

บริษัททุกหนทุกแห่ง ตั้งแต่สายการผลิตไปจนถึงบริการฉุกเฉิน
ต่างพากันพลิกโฉมธุรกิจของตนด้วย iPad และแอพ iOS