iOS และแผนก IT ใหม่

องค์กร IT ที่รักความก้าวหน้าหลายๆ องค์กรมักจะให้ความสำคัญ
กับประสิทธิภาพการทำงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานใช้ iPad และ
iPhone เพราะเมื่อการจัดการอุปกรณ์ iOS บนเครือข่ายระดับองค์กร
กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ฝ่าย IT จึงสามารถโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือ
การช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างที่ต้องการ และยังช่วย
ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย

ส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้

ลองฟังว่าองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าจาก
ทั่วโลกนั้นวางผู้ใช้ให้เป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์
ด้าน IT ของพวกเขาได้อย่างไร

การเปลี่ยนผ่านสู่แผนก IT ใหม่

พื้นที่ใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับธุรกิจได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว โดยในวันนี้แผนก IT ในหลายๆ บริษัท
ต่างก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้
ซึ่งการทำเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและพร้อมที่จะ
ค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“เดิม IT นั้นเป็นเรื่องของการ
สนับสนุนการทำงานในเบื้องหลัง
แต่วันนี้ได้กลายมาเป็นเรื่องของ
การเสริมความสามารถให้กับ
คนทำงานเบื้องหน้าไปแล้ว”

Glenn Morgan
หัวหน้าฝ่าย Digital Business Transformation, International Airlines Group

ลองชมตัวแทนของ British Airways พูดคุยว่าแผนก IT
มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างไรบ้าง

เสริมความสามารถให้ผู้ใช้ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยตนเอง

องค์กร IT หลายแห่งที่ต้องจัดการกับการแจกอุปกรณ์จำนวนมากให้กับพนักงานกำลังหันหลังให้กับการทำอิมเมจระบบ
แบบรวมศูนย์และงานบริการขนาดใหญ่ เพราะด้วย iOS ทำให้ตอนนี้พนักงานสามารถตั้งค่าและปรับแต่งอุปกรณ์
ของตัวเองได้แล้ว ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการแจกจ่ายอุปกรณ์
และทำให้ฝ่าย IT มีเวลาที่จะไปคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

Boston Scientific จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับข้อดีของการเปิดให้ผู้ใช้
ปรับแต่งอุปกรณ์ของตัวเองได้

“ถ้าเป็นในแง่ของการแจกจ่าย
เครื่อง เราจะไม่ลงอิมเมจใน
iPad แต่ละเครื่องที่แจกออกไป
ให้เหมือนกันหมด เพราะเรา
อยากให้แต่ละคนใช้บัญชี
iTunes ของตัวเองมากกว่า”

Rich Adduci
ประธานฝ่ายสารสนเทศ, Boston Scientific

การออกแบบแอพโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

การทำงานแบบเคลื่อนที่ไม่ใช่เรื่องของการใช้แอพขนาดใหญ่ที่ไม่คล่องตัวอีกต่อไป แต่เป็นการมองแอพจากอีกมุม
ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง นั่นคือการตั้งใจออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ รวมถึงการสร้างแอพที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับ
แต่ละงานโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อหันมาใช้แนวทาง IT แบบใหม่นี้แล้ว พนักงานต่างก็กระตือรือร้นที่จะใช้แอพ
ทำให้แอพเป็นที่แพร่หลายในองค์กรอย่างรวดเร็วจากการบอกต่อๆ กันแบบปากต่อปาก

“ประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับถือเป็น
สิ่งสำคัญสูงสุด เราจึงมองหาคน
ที่สามารถโฟกัสในเรื่องของการ
ออกแบบในระดับอุตสาหกรรมได้”

Michael Nilles
ประธานฝ่ายสารสนเทศ, Schindler

Schindler จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของการออกแบบ
ที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้

ประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทุกคน

แผนก IT แบบดั้งเดิมมักจะยึดหลักการบริหารจัดการแบบ “ครอบจักรวาล” แต่ถ้าเป็นแผนก IT ใหม่นั้นบอกได้เลยว่า
กลับกันอย่างสิ้นเชิง เพราะจะเป็นการเข้ามาจัดการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ค้นพบโซลูชั่นที่
ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ การที่องค์กรยังสามารถควบคุมข้อมูลของ
บริษัทได้อย่างละเอียดในทุกส่วนโดยไม่ต้องงดเว้นการใช้งานคุณสมบัติบางประการหรือปิดการทำงานบางฟังก์ชั่น
และเมื่อมีอิสระในการทำงานเต็มที่แล้ว พนักงานก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่เคย

ลองฟัง SKF พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางที่บริษัทใช้เพื่อเสริมความสามารถให้กับผู้ใช้

“เราตัดสินใจที่จะจำกัดการใช้งาน
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
และส่งเสริมความสามารถใน
การใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้แทน เพราะเราทราบดี
ว่าผู้ใช้แต่ละคนมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน”

Christoffer Malm
หัวหน้าฝ่าย Connectivity Room, SKF

ดูการสัมภาษณ์ทั้งหมดในชุดนี้

ลองฟังกลุ่มผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ IT จากบริษัทต่างๆ
แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดี พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การแจกจ่ายอุปกรณ์เพื่อการใช้งานภายในองค์กร

ดู IT Talks บน iTunes