iTunes

จำหน่ายคอนเทนต์ของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของหรือมีแค็ตตาล็อกคอนเทนต์ไว้ในครอบครองเพื่อการจัดจำหน่าย
แบบดิจิตอล คุณสามารถเข้าถึงลูกค้านับล้านๆ คนด้วยการจำหน่ายคอนเทนต์ของคุณ
บน iTunes, App Store และ Mac App Store ได้

วางจำหน่ายหนังสือของคุณ

เพิ่มการดาวน์โหลดให้มากขึ้นด้วยการวางจำหน่ายหนังสือลิขสิทธิ์ของคุณใน iBooks โดยกรอก ใบสมัครออนไลน์ เพื่อจำหน่ายหนังสือใน iBooks ได้ที่นี่

จำหน่ายเพลงหรือภาพยนตร์

กรอก ใบสมัครออนไลน์ เพื่อเริ่มต้นจำหน่ายเพลงหรือภาพยนตร์ใน iTunes Store

จำหน่ายแอพ

เริ่มต้นโดยการเข้าร่วมโครงการนักพัฒนา iOS หรือ โครงการนักพัฒนา Mac ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการนักพัฒนาของ Apple

คำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจำหน่ายคอนเทนต์
ของคุณ
ผู้จัดพิมพ์หนังสือ
ผู้ให้บริการเพลง
ผู้ให้บริการภาพยนตร์