การปรับปรุงส่วนต่างๆ
ใน OS X El Capitan

OS X El Capitan ยกระดับประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยม
ใน OS X Yosemite ขึ้นไปอีกระดับ

Automation

เวิร์กโฟลว์การป้อนตาม
คำบอกแบบใหม่
คุณสามารถเลื่อนดูเนื้อหาใน iTunes Store ถ่ายภาพ และทำการบันทึกภาพยนตร์หรือเสียงด้วยการใช้เวิร์กโฟลว์การป้อนตามคำบอกในตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ถึง 9 รูปแบบ

รองรับการเขียนสคริปต์ได้ดีกว่าเดิม แอพพลิเคชั่นรูปภาพมาพร้อม
กับการรองรับการเขียนสคริปต์และ Automator แบบใหม่ รวมทั้งความสามารถในการเอ็กซ์พอร์ตเป็น Keynote และการตั้งค่าของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ตัวกำหนดค่า Apple หรือ Apple Configurator

AppleScript Objective-C รองรับการนำ AppleScriptObj-C
ไปใช้กับวันที่ โครงสร้าง และการบันทึก

JavaScript สำหรับ Automation ประมวลผล JavaScript สำหรับ Automation (JXA) ได้ดีกว่าเดิม

กลับไปด้านบน

ปฏิทิน

กิจกรรมที่แนะนำ ปฏิทินจะแสดงกิจกรรมต่างๆ
ที่พบในเมลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน การจองร้านอาหาร
และคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เพียงแค่คลิกยอมรับก็สามารถเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินได้ทันที

เวลาออกเดินทาง ปฏิทินจะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่คุณควรต้องออกเดินทาง

กลับไปด้านบน

คุณสมบัติสำหรับภาษาจีน

ฟอนต์ระบบภาษาจีนแบบใหม่ PingFang (苹方) เป็นฟอนต์ระบบ
แบบใหม่สำหรับภาษาจีนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อความคมชัดสำหรับการอ่านบนหน้าจอ และสามารถ
ใช้งานได้ทั้งจีนตัวย่อและจีนตัวเต็ม

การแปลงเป็นพินอินที่ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการ
เรียนรู้ที่ล้ำหน้า รูปแบบภาษาที่ดีกว่าเดิม รายการคำศัพท์ที่อัพเดทอย่างสม่ำเสมอ และหน้าต่างเลือกตัวอักษร
ที่คุณน่าจะต้องการพิมพ์ที่ฉลาดกว่าเคย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การป้อนอักขระจีน
ตัวย่อและจีนตัวเต็มทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย

ดีไซน์หน้าต่างการเขียนลายมือด้วย
แทร็คแพดโฉมใหม่
หน้าต่างการเขียนลายมือด้วย
แทร็คแพดที่ได้รับการออกแบบใหม่
ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานด้วยการแสดงผลตามสัดส่วนที่สอดคล้องกับแทร็คแพดที่คุณใช้อยู่จริงๆ และเพิ่มพื้นที่ในการเขียนโดยการย้ายปุ่มทั้งหมดไปรวมอยู่ด้วยกันในแถวเดียวด้านบนสุด

รองรับการเขียนหลายตัวอักษรต่อกัน คุณสามารถเขียนตัวอักษรหลายๆ ตัว
เรียงต่อกันบนแทร็คแพดได้เช่นเดียว
กับในกระดาษ ทำให้คุณสัมผัสได้ถึงการเขียนที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติ
ได้มากยิ่งกว่า

กลับไปด้านบน

นานาชาติ

ภาษาใหม่ในพจนานุกรม El Capitan มาพร้อมกับพจนานุกรม
ภาษาสวีเดนและฮินดี รวมทั้งคู่ภาษา
ฝรั่งเศส-อังกฤษ และเยอรมัน-อังกฤษด้วย

วิธีพิมพ์ข้อความภาษาเกาหลีแบบใหม่ วิธีการใหม่ในการพิมพ์ข้อความภาษา
เกาหลีช่วยให้สามารถพิมพ์ข้อความได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องยืนยันข้อความนั้น

ตัวตรวจสอบการสะกดคำภาษาใหม่ El Capitan มาพร้อมกับตัวตรวจสอบ
การสะกดคำในภาษาเกาหลีและฟินแลนด์ ช่วยให้พิมพ์ได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติการเติมอัตโนมัติที่ดี
กว่าเดิมในภาษาเกาหลี
การเติมอัตโนมัติในขณะค้นหาด้วย
ภาษาเกาหลีใน Spotlight, เมล และ
Finder ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คีย์บอร์ดสำหรับการเขียนทับศัพท์
ภาษาฮินดีแบบใหม่
คีย์บอร์ดสำหรับการเขียนทับศัพท์
ภาษาฮินดีช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ภาษาฮินดีด้วยการใช้ตัวสะกดที่คุณ
คุ้นเคย แปลงคำภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮินดี และปรับเปลี่ยนตามสไตล์
การพิมพ์ของคุณได้ตลอดเวลา

ฟอนต์ระบบภาษาเบงกาลีแบบใหม่ El Capitan มาพร้อมกับฟอนต์
ระบบใหม่สำหรับผู้ใช้ในภาษาเบงกาลี

การป้อนตามคำบอกภาษาอารบิก
และฮีบรู
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการป้อนตาม
คำบอกเพื่อใช้การพูดแทนการพิมพ์ใน
ภาษาอารบิกและฮีบรู

การตั้งค่าภาษาและภูมิภาค El Capitan มาพร้อมกับตัวเลือกใหม่ๆ
ในการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคเพื่อให้
สามารถสลับไปมาระหว่างระบบตัวเลข
ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในภาษาอารบิก ฮินดี และภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษาได้

การกดค้าง รองรับการกดค้างเพื่อเรียกดูตัวอักษร
เพิ่มเติมในภาษาเบงกาลี คุชราต ฮินดี มราฐี เนปาลี เปอร์เซีย ปัญจาบ ทมิฬ
เตลูกู และอูรดู

เสียงภาษาอารบิกแบบใหม่ El Capitan มาพร้อมกับเสียงพูด
ของผู้ชายในภาษาอารบิกแบบใหม่
ในชื่อ Maged

กลับไปด้านบน

คุณสมบัติสำหรับภาษาญี่ปุ่น

แปลงตัวอักษรแบบสดๆ ในทันทีที่คุณพิมพ์ข้อความภาษาญี่ปุ่น
ข้อความที่เป็นตัวอักษรฮิระงะนะจะได้
รับการแทนที่ด้วยคำที่เขียนด้วยตัวอักษรคันจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ โรมันจิ
ตามความเหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ฟอนต์ญี่ปุ่นแบบใหม่ El Capitan มาพร้อมกับฟอนต์ภาษา
ญี่ปุ่นใหม่ 4 แบบ ซึ่งสามารถนำไป
ใช้ได้ในเมล, โน้ต, ตัวแก้ไขข้อความ,
การแสดงตัวอย่าง, Keynote, Pages
และ Numbers

ข้อมูลคำศัพท์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่
ข้อมูลคำศัพท์มีคำศัพท์เพิ่มเข้ามา
มากมายตั้งแต่ศัพท์เฉพาะ สำนวนทาง
ด้านวรรณกรรม ไปจนถึงคำนามเฉพาะ
เช่น ชื่อบุคคล สถานที่ และบุคคลที่มี
ชื่อเสียง

ระบบแปลงตัวอักษรที่ดีกว่าเดิม OS X El Capitan จะทำการวิเคราะห์บริบทของข้อความเพื่อจัดลำดับ
รูปแบบการเลือกใช้คำที่เหมาะสม
ไปพร้อมๆ กับคำที่คุณต้องการใช้
การแปลงตัวอักษรแบบสดๆ จึงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

เพิ่มรูปแบบการลงน้ำหนักสำหรับ
ฟอนต์ Hiragino Sans
Hiragino Sans มาพร้อมกับรูปแบบ
การลงน้ำหนักเพิ่มเติม 7 รูปแบบสำหรับรูปแบบการลงน้ำหนักเส้นที่
มีอยู่ทั้งหมด 10 รูปแบบเพื่อใช้ในเอกสารต่างๆ

กลับไปด้านบน

เมล

มุมมองแบบเต็มหน้าจอที่ดีกว่าเดิม เมื่อใช้งานเมลใน El Capitan
คุณสามารถสลับไปมาระหว่างอีเมล
ฉบับร่างกับกล่องเข้าได้อย่างรวดเร็ว
ขณะกำลังทำงานแบบเต็มหน้าจอ และ
ถ้าต้องการดูอีเมลฉบับอื่นระหว่างที่
กำลังเขียนอีเมลอยู่ เพียงแค่คลิกนอก
หน้าต่างที่เขียนอีเมล แล้วหน้าต่างนั้น
ก็จะย้ายไปอยู่ด้านล่างของหน้าจอ
เพื่อให้คุณเปิดดูกล่องเข้าได้

หน้าต่างเขียนอีเมลแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถเปิดอีเมลฉบับร่างแบบ
เต็มหน้าจอได้ขณะที่เปิดหน้าต่างสำหรับอ่านอีเมลทิ้งไว้บนเดสก์ท็อป
ซึ่งเหมาะสำหรับเวลาที่คุณต้องการมี
สมาธิอยู่กับอีเมลใดอีเมลหนึ่ง หรือ
จะใช้ร่วมกับแอพอื่นใน Split View ก็ได้

แท็บ คุณสามารถเขียนอีเมลหลายๆ ฉบับ
ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอได้ โดยอีเมล
ฉบับใหม่จะปรากฏเป็นแท็บอยู่ในหน้าต่างเขียนอีเมลเดียวกัน

ปัดนิ้วเพื่อจัดการอีเมล คุณสามารถใช้แทร็คแพดเพื่อจัดการ
กับอีเมลของคุณได้แบบเดียวกับที่
คุณทำใน iPhone หรือ iPad โดยคุณสามารถปัดอีเมลนั้นไปทางขวาเพื่อ
ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือยัง
ไม่ได้อ่านได้ง่ายๆ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อลบก็ได้

ปุ่มขีดทับ แถบรูปแบบมาพร้อมกับปุ่มขีดทับ
ซึ่งเหมาะสำหรับการแก้ไขอีเมลที่คุณ
ได้รับเป็นอย่างมาก

รายชื่อผู้ติดต่อที่แนะนำ หากคุณส่งอีเมลโต้ตอบกับผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในรายชื่อ แอพเมลก็จะตรวจพบ
ผู้ส่งคนใหม่ และช่วยให้คุณเพิ่มคนนั้น
ลงในรายชื่อได้อย่างง่ายดาย และเมล
ยังรู้อีกด้วยเวลาที่คุณได้รับข้อมูลใหม่
ของคนๆ นั้น คุณจึงสามารถอัพเดท
การ์ดผู้ติดต่อได้ทันทีจากในเมล

ตัวตรวจหาข้อมูลเที่ยวบิน คลิกแบบกดค้างที่หมายเลขเที่ยวบิน
เพื่อดูข้อมูลอัพเดทของเที่ยวบินแบบ
เรียลไทม์ รวมถึงแผนที่เส้นทางบิน
และข้อมูลในกรณีที่มีการดีเลย์

ค้นหาเมลโดยใช้ภาษาปกติเมื่อพิมพ์วลีต่างๆ ลงในช่องค้นหา
เช่น "อีเมลที่มีไฟล์แนบ" เมลจะตรวจหาคีย์เวิร์ดในการค้นหาอย่างชาญฉลาดและแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกันขึ้นมา
และคุณยังสามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ด้วย เช่น "อีเมลที่มีไฟล์แนบ
ที่จอห์นส่งมาเมื่อวาน"

กลับไปด้านบน

แผนที่

มุมมองโดยสาร คุณสามารถดูเส้นทางระบบขนส่ง
สาธารณะ สถานีหลัก และเส้นทางของ
รถไฟใต้ดิน รถไฟ รถประจำทาง และ
เรือข้ามฟากได้ง่ายๆ เพียงแค่เลือก
ใช้มุมมองโดยสาร

เส้นทางโดยสาร เมื่อคุณระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
ปลายทาง แผนที่ก็จะแสดงเส้นทาง
ที่ดีที่สุด โดยการแสดงเส้นทางอย่าง
ละเอียดที่มีทั้งการเดินเท้า รถไฟใต้ดิน
รถไฟ รถประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ชนิดก้าวต่อก้าว

กำหนดเวลาโดยสาร เมื่อค้นหาเส้นทางโดยสารคุณ
สามารถเลือกเวลาที่ต้องการออก
เดินทางได้ ไม่ว่าจะเป็นออกเดินทางทันที อีก 30 นาที อีก 60 นาที หรือ
อีก 2 ชั่วโมง หรือจะเป็นเวลาไหนก็ได้
ที่คุณต้องการ รวมถึงยังสามารถ
ระบุเวลาที่คุณต้องการเดินทางไปถึง
ที่หมายได้อีกด้วย

การ์ดสถานที่ของสถานี คุณสามารถดูข้อมูลเส้นทางและ
ตารางเวลาของสถานีนั้นๆ ได้จากการ์ดสถานที่สำหรับสถานีระบบ
ขนส่งสาธารณะ

เลือกโหมดโดยสาร คุณสามารถเลือกโหมดโดยสารที่ต้องการดูในเส้นทางโดยสารได้ ไม่ว่า
จะเป็นรถประจำทาง รถไฟใต้ดิน รถราง
รถไฟชานเมือง หรือเรือข้ามฟาก

แผนที่สถานีแบบละเอียด มุมมองโดยสารจะแสดงแผนที่ที่มี
รายละเอียดครบถ้วนทั้งทางเข้า
ร้านค้า และร้านอาหารภายในสถานี

กลับไปด้านบน

Mission Control

การออกแบบที่ดูเรียบง่าย Mission Control จะจัดเรียงหน้าต่าง
ทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณให้อยู่
ในเลเยอร์เดียวโดยไม่มีการทับซ้อนกัน
คุณจึงสามารถดูและจัดการกับสิ่งต่างๆ บน Mac ได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม

แถบ Spaces แถบ Spaces มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่
กะทัดรัดเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับหน้าต่าง
มากขึ้น เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไป
วางเหนือแถบ Spaces ก็สามารถดูพื้นที่เดสก์ท็อปและแอพแบบเต็มหน้าจอได้

เรียกใช้งานจากเดสก์ท็อป เรียกใช้งาน Mission Control จาก
เดสก์ท็อปได้โดยการลากหน้าต่าง
ของแอพไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

สร้างพื้นที่แบบ Split View เพียงลากหน้าต่างจาก Mission Control
ไปวางบนภาพตัวอย่างของแอพแบบ
เต็มหน้าจอในแถบ Spaces ก็สามารถ
สร้างพื้นที่แบบ Split View ได้ง่ายๆ

เปิดแอพแบบเต็มหน้าจอ เพียงลากหน้าต่างไปที่แถบ Spaces
และวางลงบนพื้นที่แบบเต็มหน้าจอ
ก็สามารถเปิดแอพนั้นแบบเต็มหน้าจอได้ทันที

ยกเลิกการเปิดแอพแบบเต็มหน้าจอ หากต้องการให้แอพกลับมาอยู่ที่
เดสก์ท็อปเหมือนเดิม ก็เพียงแค่คลิก
ที่ปุ่มด้านซ้ายบนของภาพตัวอย่างในแถบ Spaces

กลับไปด้านบน

โน้ต

รองรับสื่อหลายรูปแบบ บันทึกเอกสาร, เว็บลิงก์, รูปภาพ, ที่ตั้ง
บนแผนที่, PDF, วิดีโอ และอื่นๆ ลงใน
โน้ตด้วยการลากและวางแบบง่ายๆ

หน้าต่างเลือกไฟล์แนบ ไฟล์แนบที่เป็นสื่อประเภทต่างๆ ทั้งหมด
ที่คุณใส่ลงในโน้ตจะได้รับการจัดระเบียบ
ตามประเภทและวันที่ใส่ลงไป เพื่อให้ง่าย
ต่อการค้นหา

บันทึกลงในโน้ตผ่านเมนูแชร์ ตอนนี้แอพ OS X หลายๆ ตัวจะมี
โน้ตเป็นตัวเลือกอยู่ในเมนูแชร์ด้วย เพียงคลิกแชร์ ก็สามารถบันทึกลิงก์ รูปภาพ ข้อความ และอื่นๆ ลงในโน้ต
ที่มีอยู่ได้ทันที หรือจะสร้างโน้ต
ใหม่ก็จากในแอพโดยตรงเลยก็ยังได้

จัดรูปแบบข้อความได้สะดวกสบาย สร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ให้กับโน้ต
ของคุณด้วยชื่อเรื่อง หัวเรื่องของย่อหน้า และหัวข้อย่อยทั้งแบบสัญลักษณ์และแบบตัวเลข

รายการตรวจสอบที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว คลิกปุ่มรายการตรวจสอบในแถบ
เครื่องมือหลักของโน้ตเพื่อสร้าง
รายการสิ่งที่ต้องทำแบบอินเทอร์
แอ็คทีฟ และเมื่อทำอะไรต่อมิอะไรเสร็จ
ก็คลิกที่หัวข้อย่อยเพื่อทำเครื่องหมายกำกับไว้ได้ทันที

การเข้าถึงคลังรูปภาพ ปุ่มรูปภาพให้คุณดึงรูปจากคลัง
รูปภาพมาใช้ได้โดยตรง เพียงเท่านี้ก็
สามารถลากรูปหรือวิดีโอมาวางลง
ในโน้ตได้ง่ายๆ แล้ว

ปัดเพื่อลบ ลบโน้ตได้อย่างรวดเร็วเพียงปัดไปทางซ้าย

เปิดได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่อง iCloud จะอัพเดทโน้ตรวมถึงสื่อประเภท
ต่างๆ ที่คุณใส่ไว้ให้ตรงกันบนอุปกรณ์
ทุกเครื่องของคุณ

กลับไปด้านบน

รูปภาพ

ส่วนขยายสำหรับการปรับแต่งภาพ ใช้งานส่วนขยายสำหรับการปรับแต่ง
ภาพจากนักพัฒนาที่คุณชื่นชอบใน
มุมมองแก้ไขในแอพรูปภาพได้โดยตรง ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดส่วนขยายต่างๆ ได้จาก Mac App Store

จัดเรียงอัลบั้มได้ดีกว่าเดิม คุณสามารถจัดเรียงอัลบั้มและ
ทุกอย่างในอัลบั้มนั้นตามวันที่
ชื่อเรื่อง และอื่นๆ ได้

เพิ่มหรือแก้ไขสถานที่ของภาพ คุณสามารถเพิ่มสถานที่ให้กับรูปเพียง
รูปเดียวหรือหลายๆ รูปพร้อมกันได้โดย
การเปิดแผงข้อมูลแล้วเลือกเพิ่มตำแหน่ง

เปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายภาพ ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และคีย์เวิร์ดได้พร้อมกันครั้งละหลายๆ ภาพแล้ว

จัดกลุ่มตามใบหน้าพร้อมกัน
หลายภาพ
ใช้คุณสมบัติใบหน้าเพื่อจัดกลุ่ม
รูปภาพตามเพื่อนสนิทของคุณได้ง่าย
ยิ่งกว่าเดิม เพราะคุณสามารถเลือก
ภาพหลายๆ ภาพแล้วลากไปวางที่ชื่อ
ใครก็ได้ในคลังในครั้งเดียว

อัลบั้มภาพที่เพิ่งลบล่าสุด คุณสามารถเปิดดูอัลบั้มภาพที่เพิ่งลบ
ล่าสุดในมุมมองอัลบั้ม และกู้คืนภาพที่
ลบไปหรือลบแบบถาวรเลยก็ได้

กลับไปด้านบน

เตือนความจำ

เมนูแชร์ คุณสามารถสร้างรายการเตือนความจำ
จากเมนูแชร์ได้ทันทีแทบทุกที่ใน OS X
ไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจใน Safari, รายชื่อ
หรือข้อความอีเมล

ปัดเพื่อลบรายการ หากต้องการลบรายการเตือนความจำ
ก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ปัดนิ้วไปทางซ้าย

ตั้งเวลาเตือนซ้ำหรือระบุว่า
ทำเสร็จแล้วจากการแจ้งเตือน
คุณสามารถระบุว่าทำสิ่งที่เตือนนั้น
เสร็จแล้วได้ทันทีจากการแจ้งเตือน
แต่หากยังไม่เสร็จ คุณก็สามารถ
ตั้งเวลาให้เตือนซ้ำอีกครั้งได้

กลับไปด้านบน

Safari

ไซต์ที่ปักหมุด ไซต์ที่ปักหมุดช่วยให้คุณเปิดเว็บไซต์
ที่ใช้งานบ่อยในแต่ละวันไว้ได้ตลอดเวลา
และยังเรียกดูจากในแท็บได้ง่ายๆ
คุณจึงสามารถดูเว็บไซต์โปรดได้โดย
ไม่จำเป็นต้องเปิดหาใหม่ตั้งแต่ต้น

เล่นวิดีโอผ่าน AirPlay เล่นวิดีโอจากเว็บเพจไปยังทีวีด้วย
Apple TV โดยไม่ต้องแสดงอะไร
อย่างอื่นที่อยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ เพียงแค่คลิกไอคอน AirPlay ที่แสดง
อยู่ในวิดีโอบนเว็บที่รองรับ HTML5

ปิดเสียง Safari ให้คุณปิดเสียงเว็บเพจจากช่อง
ค้นหาอัจฉริยะได้ เมื่อต้องการปิดเสียง
ก็เพียงแค่คลิกไอคอนเสียงในช่อง
ค้นหาอัจฉริยะ แล้วคลิกไอคอนนั้น
อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

ฟอนต์และธีมของตัวอ่าน ตอนนี้คุณสามารถเลือกฟอนต์และธีม
รวมถึงธีมสีซีเปียหรือกลางคืน เมื่อคุณ
อ่านบทความต่างๆ ในตัวอ่านได้

ส่วนขยายของลิงก์ที่แชร์ นักพัฒนาแอพสามารถใช้ประโยชน์
จาก API โฉมใหม่ด้วยการใส่ฟีดของพวกเขาลงไปในลิงก์ที่แชร์ ซึ่งเหมาะ
กับแอพข่าวและแอพโซเชียลมีเดียเป็น
อย่างยิ่ง ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด
ส่วนขยายของลิงก์ที่แชร์จาก App Store แล้วเปิดใช้งานเพื่อให้ปรากฏใน Safari ได้

การป้อนอัตโนมัติที่ดีกว่าเดิม หากการป้อนอัตโนมัติไม่ใส่รหัสผ่าน
ของคุณลงในหน้าการเข้าสู่ระบบ
โดยอัตโนมัติ หรือไม่แสดงตัวเลือก
ในการสร้างรหัสผ่านใหม่ในหน้าการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน คุณสามารถคลิกที่
ปุ่มกุญแจในช่องรหัสผ่านเพื่อบอก
กับ Safari ว่าจะใส่รหัสผ่านใดลงไป
หรือจะสร้างรหัสผ่านหรือไม่

ตัวเลือกในการดาวน์โหลด Safari ให้คุณเลือกได้ว่าจะดาวน์โหลด
ไฟล์ไปไว้ที่ใด ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์

การค้นหาล่าสุด ทุกครั้งที่คุณคลิกในช่องการ
ค้นหาอัจฉริยะหลังจากที่ทำการ
ค้นหา Safari จะแสดงคำแนะนำใน
การค้นหา ที่คั่นหน้าที่ตรงกัน และ
ประวัติของคำค้นหาล่าสุดของคุณ
คุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับ
การพิมพ์ซ้ำไปซ้ำมาอีกต่อไป

ล้างประวัติโดยที่คุกกี้ไม่หายไปไหน คุณสามารถเลือกล้างประวัติเว็บไซต์
ออกจากประวัติของคุณโดยที่ยังคง
เก็บคุกกี้เอาไว้ได้ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์
นั้นหายออกไปจากประวัติของคุณ
แต่การตั้งค่าต่างๆ บางส่วนยังคงอยู่

ซ่อนเว็บไซต์ที่เข้าบ่อย ในมุมมองรายการโปรด คุณสามารถ
เลือกดูเฉพาะเว็บไซต์โปรดของคุณ
ได้ไม่ต้องแสดงเว็บไซต์ที่คุณเข้าบ่อย

กลับไปด้านบน

Split View

แถบด้านข้างแบบซ้อนทับ ใช้งานแถบด้านข้างของแอพได้ง่ายๆ
ขณะอยู่ใน Split View เพียงเลื่อน
เคอร์เซอร์ไปที่ขอบด้านซ้ายของ
หน้าจอแล้วแถบด้านข้างจะปรากฏ
ขึ้นมา และเมื่อทำอะไรเรียบร้อยแล้ว แถบก็จะเลื่อนกลับไป

สองแอพแบบเต็มหน้าจอ ตอนนี้คุณสามารถใช้แอพสองแอพ
เคียงข้างกันแบบเต็มหน้าจอได้แล้ว
โดยหน้าต่างทั้งคู่จะได้รับการปรับขนาดโดยอัตโนมัติและเข้ากันได้
แบบพอดี

สร้างพื้นที่แบบ Split View
อย่างรวดเร็ว
ปรับการทำงานเป็นแบบ Split View
ด้วยการคลิกปุ่มขยายเต็มหน้าจอ
สีเขียวในหน้าต่างแอพ แล้วเลือกแอพ
ที่สองจากหน้าต่างอื่นๆ ที่ปรากฏ
อยู่ใน Exposé

ลากเพื่อปรับขนาด ลากแถบแบ่งระหว่างแอพทั้งสอง
ที่อยู่ใน Split View เพื่อปรับความ
กว้างของแต่ละหน้าต่าง

สลับด้าน คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของ
แอพใน Split View ได้ง่ายๆ เพียงคลิก
แถบเครื่องมือและลากแอพไปยังด้าน
ที่ต้องการ

กลับไปด้านบน

Spotlight

เลื่อนหน้าต่างได้ คุณสามารถเลื่อนหน้าต่าง Spotlight
ไปที่ใดก็ได้บนหน้าจอ ซึ่งเหมาะสำหรับ
การอ้างอิงถึงผลการค้นหาในระหว่างที่คุณกำลังทำงานในแอพอื่น

ปรับขนาดหน้าต่างได้ ขยายหน้าต่าง Spotlight ให้ใหญ่ขึ้น
เพื่อดูผลลัพธ์มากขึ้นได้โดยไม่ต้อง
เลื่อนไปเลื่อนมา

กลับไปด้านบน

คุณสมบัติอื่นๆ

ฟอนต์ระบบแบบใหม่ San Francisco เป็นฟอนต์ระบบ
แบบใหม่ใน El Capitan ซึ่งทั้งทันสมัย
ประหยัดพื้นที่ ช่วยให้อ่านง่ายขึ้น และ
ยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงามอีกด้วยเมื่ออยู่บนจอภาพ Retina

ค้นหาเคอร์เซอร์ เพียงแค่ขยับนิ้วไปมาเร็วๆ บนแทร็คแพด ตัวชี้เมาส์ก็จะขยายใหญ่ขึ้นให้คุณมองเห็นได้ง่าย และยังสามารถขยายขนาดโดยการเขย่าเมาส์ได้ด้วยเช่นกัน

เล่นวิดีโอผ่าน AirPlay
จาก QuickTime Player
คลิกไอคอน AirPlay ใน QuickTime
Player เพื่อเล่นไฟล์สื่อที่รองรับผ่าน
Apple TV ไปยัง HDTV

การถ่ายโอนแบบเชื่อมต่อ
โดยตรงระหว่างเครื่อง
ผู้ช่วยการโยกย้ายหรือ Migration
Assiatant เปลี่ยนมาใช้ Wi-Fi แบบ
เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเครื่องแล้ว
เพื่อเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล

เปลี่ยนชื่อจากเมนูบริบท คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์จากเมนูบริบทใน Finder ได้

ซ่อนแถบเมนูอัตโนมัติ ถ้าอยากให้มีพื้นที่ว่างบนจอภาพ
เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย คุณก็สามารถ
เลือกให้ซ่อนแถบเมนูโดยอัตโนมัติได้
และเมื่อไหร่ที่ต้องการใช้งานแถบเมนู
ก็เพียงเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ด้านบน
ของหน้าจอ

คัดลอกพาธของไฟล์ใน Finder ตอนนี้คุณสามารถเลือกคัดลอกพาธ
ของไฟล์ได้โดยไม่จำเป็นต้องคัดลอก
ตัวไฟล์ ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานกับ
ไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์
เมื่อต้องการคัดลอกพาธของไฟล์
ก็เพียงแค่คลิกขวาที่ไฟล์ใน Finder
จากนั้นกดปุ่มตัวเลือกค้างไว้ แล้ว
เลือกคัดลอกเป็นชื่อพาธ

ยูทิลิตี้ดิสก์โฉมใหม่ ยูทิลิตี้ดิสก์ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้งานง่าย
กว่าเดิม ช่วยให้คุณสามารถแบ่ง
พาร์ติชั่นไดรฟ์หรือจัดการฮาร์ดไดรฟ์
จำนวนมากได้ง่ายขึ้น

ตัวเลือกสี ตอนนี้ตัวเลือกสีที่มีอยู่ในแอพ OS X
หลายๆ ตัวจะแสดงสีที่ใช้บ่อยไว้
ด้านบนด้วย

หมุนคำอธิบาย ใช้คำสั่งนิ้ว Multi-Touch แบบสองนิ้ว
เพื่อหมุนคำอธิบายในคุณสมบัติ
ทำเครื่องหมายและการแสดงตัวอย่าง

วิดเจ็ตค้นหาเพื่อนๆ ค้นหาเพื่อนๆ เป็นวิดเจ็ตใหม่ที่ช่วย
ให้คุณดูตำแหน่งของผู้ที่แชร์ตำแหน่ง
ของตนกับคุณได้ง่ายๆ และรวดเร็ว
จากในศูนย์การแจ้งเตือน