มีอะไรใหม่ใน Pages, Numbers และ Keynote

เราทำการอัพเดท Pages, Numbers และ Keynote อย่างต่อเนื่อง แอพโปรดสำหรับการทำงานของคุณจึงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานบนอุปกรณ์ iOS หรือบน Mac ก็ตาม และเพื่อไม่ให้คุณพลาดการปรับปรุงล่าสุด เราได้แสดงรายการทั้งหมดไว้ที่นี่แล้ว

Pages สำหรับ iOS

การประมวลผลคำ

 • ดูจำนวนตัวอักษรแบบรวมหรือไม่รวมเว้นวรรค
 • เริ่มต้นรายการอัตโนมัติโดยใช้ตัวอักษรพิเศษแบบใหม่
 • เท็มเพลตภาษาอารบิกและฮิบรู
 • จำนวนคำสำหรับภาษาฮิบรู
 • รองรับข้อความสองทิศทางได้ดีขึ้น
 • สร้างแผนภูมิที่มีวันที่ เวลา และค่าระยะเวลา

เครื่องมือออกแบบ

 • ถ่ายรูปและวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องออกจากแอพ
 • มีสีสันให้เลือกใช้มากขึ้น
 • ตัวผสมสีใหม่ที่ปรับแต่งได้บน iPad
 • ใช้ตัวเลือกสีเพื่อเลือกตัวอย่างสีในเอกสารและนำสีนั้นไปใช้ในส่วนอื่นได้
 • ใส่ภาพในตาราง ส่วนหัว และส่วนท้ายกระดาษ
 • ไม้บรรทัดแนวตั้ง
 • เส้นไกด์ที่กำหนดเองได้
 • ลบส่วนต่างๆ จาก Page Navigator
 • วางวัตถุที่แทรกและวางได้ดีขึ้น
 • ภาพและรูปทรงในเซลล์ตารางจะยังคงอยู่เมื่อทำการอิมพอร์ต
 • ควบคุมลำดับ Z ของฉลากแผนภูมิแบบฟอง
 • เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ ePub ที่มีวิดีโอ

คุณสมบัติแชร์

 • รองรับ iCloud Drive
 • รองรับผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรายอื่น
 • การตั้งค่า ''View Only'' จะช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสารที่ต้องการให้คนอื่นดูแต่ไม่สามารถแก้ไขได
 • แชร์เอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านด้วยลิงก์ iCloud
 • ปรับปรุงการเอ็กซ์พอร์ต ePub

การทำงานร่วมกับ Microsoft Word

 • เอ็กซ์พอร์ตเอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านเป็นรูปแบบ DOCX
 • รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้ในแผนภูมิจะยังคงอยู่เมื่อทำการอิมพอร์ตเอกสาร Pages '09 และ Microsoft Word
 • รองรับเอกสาร Microsoft Word 2013 ได้ดีขึ้น

ความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพ

 • รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการอัพเดทช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารผ่านผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Gmail และ Dropbox ได้ง่ายขึ้น
 • ใช้ Handoff เพื่อสลับระหว่าง iPad, Mac และ iPhone ได้อย่างราบรื่น
 • ค้นหาเอกสารตามชื่อได้
 • รองรับ iOS 8
 • ใส่ภาพในตาราง ส่วนหัว และส่วนท้ายกระดาษ
 • เส้นไกด์ที่ใช้ระหว่างตารางได้
 • ป้ายชื่อคอลัมน์และแถวในตาราง
 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานสำหรับปรับขนาดและจัดวางตำแหน่งแผนภูมิ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการช่วยการเข้าถึง

Pages สำหรับ Mac

การประมวลผลคำ

 • แถบด้านข้างใหม่สำหรับความคิดเห็นและการติดตามการเปลี่ยนแปลง
 • กรองความคิดเห็นและการติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ชื่อผู้จัดทำ
 • รองรับ AppleScript สำหรับ Mail Merge
 • ปรับปรุงการรองรับ EndNote รวมถึงการอ้างอิงในเชิงอรรถ
 • ดูจำนวนตัวอักษรแบบรวมหรือไม่รวมเว้นวรรค
 • การปรับปรุงสไตล์การคัดลอกและวาง
 • เริ่มต้นรายการอัตโนมัติโดยใช้ตัวอักษรพิเศษแบบใหม่
 • เท็มเพลตภาษาอารบิกและฮิบรู
 • รองรับข้อความสองทิศทางได้ดีขึ้น
 • จำนวนคำสำหรับภาษาฮิบรู

เครื่องมือออกแบบ

 • ใส่ภาพในตาราง ส่วนหัว และส่วนท้ายกระดาษ
 • ไกด์กลางและไกด์ขอบจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น
 • ลบ ทำสำเนา และเรียงลำดับส่วนต่างๆ ใหม่โดยใช้ Page Navigator
 • ภาพและรูปทรงในเซลล์ตารางจะยังคงอยู่เมื่อทำการอิมพอร์ต
 • แสดงไม้บรรทัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเอกสาร
 • ปรับปรุงการแก้ไขภาพ Instant Alpha
 • ปรับปรุง Media Browser และการค้นหา
 • สร้างแผนภูมิที่มีวันที่ เวลา และค่าระยะเวลา
 • สร้างรูปแบบข้อมูลที่กำหนดเองได้
 • ควบคุมลำดับ Z ของฉลากแผนภูมิแบบฟอง

คุณสมบัติแชร์

 • รองรับ iCloud Drive
 • การตั้งค่า ''View Only'' จะช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสารที่ต้องการให้คนอื่นดูแต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • แชร์เอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านด้วยลิงก์ iCloud
 • ปรับปรุงการเอ็กซ์พอร์ต ePub

การทำงานร่วมกับ Microsoft Word

 • รองรับเอกสาร Microsoft Word 2013 ได้ดีขึ้น
 • เอ็กซ์พอร์ตเอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านเป็นรูปแบบ DOCX
 • รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้ในแผนภูมิจะยังคงอยู่เมื่อทำการอิมพอร์ตเอกสาร Pages '09 และ Microsoft Word

ความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพ

 • ดีไซน์ใหม่หมดที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก OS X Yosemite
 • ใช้ Handoff เพื่อสลับระหว่าง iPad, Mac และ iPhone ได้อย่างราบรื่น
 • รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการอัพเดทช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารผ่านผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Gmail และ Dropbox ได้ง่ายขึ้น
 • ย้ายตารางได้โดยง่ายด้วยการเลือกตารางที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
 • เส้นไกด์ที่ใช้ระหว่างตารางได้
 • ปรับปรุงสไตล์ของเส้นขอบเซลล์
 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานสำหรับการปรับขนาดและจัดวางตำแหน่งแผนภูมิ
 • กำหนดแถบเครื่องมือด้วยตัวคุณเอง ให้ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
 • วางวัตถุที่แทรกและวางได้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงการทำงานของกล่องข้อความ
 • รองรับ AppleScript ได้ดีขึ้น