มีอะไรใหม่ใน Pages, Numbers และ Keynote

เราทำการอัพเดท Pages, Numbers และ Keynote อย่างต่อเนื่อง แอพโปรดสำหรับการทำงานของคุณ
จึงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานบนอุปกรณ์ iOS บน Mac หรือบน iCloud ก็ตาม
เพื่อให้คุณไม่พลาดพัฒนาการล่าสุด เราได้แสดงรายการทั้งหมดไว้ที่นี่

Pages สำหรับ iOS

การประมวลผลคำ

 • ดูจำนวนตัวอักษรแบบรวมหรือไม่รวมเว้นวรรค
 • เริ่มต้นรายการอัตโนมัติโดยใช้ตัวอักษรพิเศษแบบใหม่
 • เท็มเพลตภาษาอารบิกและฮิบรูใหม่
 • จำนวนคำสำหรับภาษาฮิบรู
 • รองรับข้อความสองทิศทางได้ดีขึ้น
 • สร้างแผนภูมิที่มีวันที่ เวลา และค่าระยะเวลา

เครื่องมือออกแบบ

 • ไม้บรรทัดแนวตั้ง
 • เส้นไกด์ที่กำหนดเองได้
 • ลบส่วนต่างๆ จาก Page Navigator
 • วางวัตถุที่แทรกและวางได้ดีขึ้น
 • ภาพและรูปทรงในเซลล์ตารางจะยังคงอยู่เมื่ออิมพอร์ต
 • ควบคุมลำดับ Z ของฉลากแผนภูมิแบบฟอง

คุณสมบัติแชร์

 • การตั้งค่า ''View Only'' ใหม่ จะช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสารที่ต้องการให้คนอื่นดูแต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • แชร์เอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านด้วยลิงก์ iCloud
 • ปรับปรุงการเอ็กซ์พอร์ต ePub

การทำงานร่วมกับ Microsoft Word

 • เอ็กซ์พอร์ตเอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านเป็นรูปแบบ DOCX
 • รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้ในแผนภูมิจะยังคงอยู่เมื่อทำการอิมพอร์ตเอกสาร Pages '09 และ Microsoft Word
 • รองรับเอกสาร Microsoft Word 2013 ได้ดีขึ้น

ความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพ

 • ค้นหาเอกสารตามชื่อได้
 • รองรับ iOS 8
 • รองรับ iCloud Drive

Pages สำหรับ Mac

การประมวลผลคำ

 • ปรับปรุงการรองรับ EndNote รวมถึงการอ้างอิงในเชิงอรรถ
 • ดูจำนวนตัวอักษรแบบรวมหรือไม่รวมเว้นวรรค
 • การปรับปรุงสไตล์การคัดลอกและวาง
 • เริ่มต้นรายการอัตโนมัติโดยใช้ตัวอักษรพิเศษแบบใหม่
 • เท็มเพลตภาษาอารบิกและฮิบรูใหม่
 • รองรับข้อความสองทิศทางได้ดีขึ้น
 • จำนวนคำสำหรับภาษาฮิบรู

เครื่องมือออกแบบ

 • ไกด์กลางและไกด์ขอบจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น
 • ลบ ทำสำเนา และเรียงลำดับส่วนต่างๆ ใหม่โดยใช้ Page Navigator
 • ภาพและรูปทรงในเซลล์ตารางจะยังคงอยู่เมื่ออิมพอร์ต
 • แสดงไม้บรรทัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเอกสาร
 • ปรับปรุงการแก้ไขภาพ Instant Alpha
 • ปรับปรุง Media Browser และการค้นหา
 • สร้างแผนภูมิที่มีวันที่ เวลา และค่าระยะเวลา
 • สร้างรูปแบบข้อมูลที่กำหนดเองได้
 • ควบคุมลำดับ Z ของฉลากแผนภูมิแบบฟอง

คุณสมบัติแชร์

 • การตั้งค่า ''View Only'' ใหม่ จะช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสารที่ต้องการให้คนอื่นดูแต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • แชร์เอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านด้วยลิงก์ iCloud
 • ปรับปรุงการเอ็กซ์พอร์ต ePub

การทำงานร่วมกับ Microsoft Word

 • รองรับเอกสาร Microsoft Word 2013 ได้ดีขึ้น
 • เอ็กซ์พอร์ตเอกสารที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านเป็นรูปแบบ DOCX
 • รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้ในแผนภูมิจะยังคงอยู่เมื่อทำการอิมพอร์ตเอกสาร Pages '09 และ Microsoft Word

ความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพ

 • กำหนดแถบเครื่องมือด้วยตัวคุณเอง ให้ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
 • วางวัตถุที่แทรกและวางได้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงการทำงานของกล่องข้อความ
 • รองรับ AppleScript ได้ดีขึ้น