การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Apple
ควรจะง่ายพอๆ กับการใช้งาน

โครงการ Apple Renew ให้คุณสามารถนำอุปกรณ์ของคุณไปรีไซเคิล
ผ่านทางออนไลน์ได้
ซึ่งเราก็จะดูแลจนมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ นั้น
ได้รับการรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบ
หรือมีโอกาสถูกนำกลับไปใช้อีกครั้ง

เริ่มต้นง่ายๆ

เพียงแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณคืออะไร เราก็จะส่งใบจ่าหน้าไปรษณีย์แบบชำระเงิน
ล่วงหน้า
ให้คุณทางอีเมล และเมื่อคุณลบข้อมูลในเครื่องเรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่ส่ง
อุปกรณ์มาให้เรา
ซึ่งในส่วนที่เหลือเราจะดูแลและจัดการให้คุณเอง*

วิธีลบข้อมูลของคุณ: อุปกรณ์ iOS | Mac


ดูเพิ่มเติม 

Apple กับสิ่งแวดล้อม

ดูเกี่ยวกับความพยายามของเราในการยับยั้ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องทรัพยากร
ธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้สารพิษที่เป็นอันตราย
เข้าสู่ระบบนิเวศ

เยี่ยมชมเว็บไซต์