ผลิตภัณฑ์ AppleCare

AppleCare Protection Plan

บริการและความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณดีที่สุด

Mac, iPod, iPhone, iPad และจอภาพทุกรายการ มาพร้อมบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคฟรีผ่านทางโทรศัพท์เป็นเวลา 90 วันและการรับประกันสินค้าเป็นเวลาหนึ่งปี AppleCare Protection Plan จะขยายระยะเวลาการคุ้มครองการบริการของคุณและให้คุณสามารถรับบริการและความช่วยเหลือแบบวันสต็อบจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple

 • ครบเครื่องเรื่องบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • ความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple
 • ความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

Mac และจอภาพ Apple

 • ขยายความคุ้มครองด้านบริการและความช่วยเหลือของคุณเป็นสามปีนับจากวันที่คุณซื้อฮาร์ดแวร์
 • รับความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลกสำหรับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มากับเครื่องผ่านตัวเลือกบริการที่สะดวกสบาย
 • รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple สำหรับคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Mac รวมถึงการใช้ OS X, iLife, และการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเครือข่าย AirPort

iPad

 • ขยายความคุ้มครองด้านบริการและความช่วยเหลือของคุณเป็นสองปีนับจากวันที่คุณซื้อ iPad
 • รับความคุ้มครองการซ่อมสำหรับ iPad แบตเตอรี่ iPad รวมทั้งสาย USB และอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
  แอพพลิเคชั่นของ Apple สำหรับ iPad การซิงค์กับ iTunes และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ:

iPod และ Apple TV

 • ขยายความคุ้มครองด้านบริการและความช่วยเหลือของคุณเป็นสองปีนับจากวันที่คุณซื้อฮาร์ดแวร์
 • รับความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลกสำหรับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มากับเครื่องผ่านตัวเลือกบริการที่สะดวกสบาย
 • รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple เมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อกับ iTunes และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ:

ผลิตภัณฑ์ AppleCare เพิ่มเติม

 • รับการฝึกอบรม เครื่องมือการวิเคราะห์ และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคที่คุณต้องการ
 • ตัวเลือกประกอบด้วยบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคระดับแผนก IT ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมี Technical Account Manager รวมทั้งการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์แบบเดียวกับที่ช่างเทคนิคของ Apple ใช้ ดังนั้นคุณจึงสามารถศึกษาเพื่อเป็นช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจาก Apple ได้
 • เลือกแผนบริการช่วยเหลือได้หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาด