ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา

Smart Keyboard
สำหรับ iPad Pro

อุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจสำหรับ iPad