การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน


เตรียมคนให้พร้อมทั้งในเรื่อง
การทำงานและอนาคต

นักเรียนเข้าเรียนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มการ
ลดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์ในเซินเจิ้น ประเทศจีน

การฝึกอบรมขณะ
ปฏิบัติงานควรเริ่ม
ด้วยการทำความเข้าใจ
สิทธิของแต่ละคน

นับตั้งแต่ปี 2008 ซัพพลายเออร์ของเราได้
ดำเนิน
การฝึกอบรม
พนักงานกว่า 9.25 ล้านคน เพื่อทำความเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่น
ระเบียบ
ข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ
ของ Apple ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้น หากแต่เรายังกำหนดให้ผู้ดูแลโรงงาน
ต้องยึดมั่นในนโยบายด้านการจ้างงานที่เหมาะสม รวมถึงรักษาสถานที่
ทำงานให้ปลอดภัย และเรายังสอนเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้สื่อสารกับ
พนักงานของตน
ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

การเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน
ปี การเข้าร่วมสะสม การเข้าร่วมรายปี
2007 2 พัน 2 พัน
2008 2.9 หมื่น 2.7 หมื่น
2009 1.57 แสน 1.28 แสน
2010 3.29 แสน 1.72 แสน
2011 1.02 ล้าน 7 แสน
2012 2.3 ล้าน 1.3 ล้าน
2013 3.8 ล้าน 1.5 ล้าน
2014 6.2 ล้าน 2.3 ล้าน
2015 9.25 ล้าน 3.05 ล้าน
ชั้นเรียนโครงการ SEED
ผ่าน iPad
ในเซินเจิ้น ประเทศจีน

เป็นมากกว่าแค่
ตำแหน่งงาน
เพราะ
ยังเป็นโอกาสด้วย

แม้ว่าเราจะต้องการให้พนักงานประสบความสำเร็จใน
โรงงาน
ของเรา แต่ที่มากกว่านั้นคือเราต้องการที่จะช่วยให้
พวกเขาได้ศึกษา
หาโอกาสใหม่ๆ ด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่
ทำให้เราจัดทำโครงการเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา
พนักงานของซัพพลายเออร์ (Supplier
Employee
Education and Development - SEED) ขึ้นมา โดยเรา
จะจัดห้องเรียนในโรงงานของซัพพลายเออร์ ซึ่งพนักงาน
สามารถ
ลงเรียนคอร์สต่างๆ ได้ฟรีจากวิชาที่มีให้เลือกอย่าง
หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นทักษะคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
กราฟิก ภาษาอังกฤษ
รวมไปถึงการจัดการด้านทรัพยากร
บุคคล ซึ่งห้องเรียนแต่ละห้อง
จะติดตั้งคอมพิวเตอร์ Mac
และระบบการประชุมผ่านวิดีโอเอาไว้
นอกจากนี้เรายังเตรียม
iPad ที่บรรจุเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ไว้ในเครื่อง
ซึ่งก็คล้ายกับหลักสูตรที่มีใน SEED ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีหลักสูตร
และ
แบบทดสอบสั้นๆ บนอุปกรณ์มือถือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สายงาน
ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ทางการเงินอีกด้วย สิ่งที่น่ายินดี
สำหรับปีนี้ก็คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการ SEED สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญา
โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นไปแล้ว
หลายรายด้วยกัน

กรณีศึกษา

Carl Yang
เปลี่ยนงานให้
กลายเป็นอาชีพ

หลังจากที่ Carl Yang จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนต้นได้ไม่นาน เขาก็เริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานจัดการวัสดุ
ในโรงงาน Jabil Suzhou ซึ่งหลังจากที่ทำงานในสายการผลิตมาได้
3 ปี เขาก็พร้อมที่จะหาความท้าทายใหม่ๆ
ในชีวิตอีกครั้ง โดยวันหนึ่ง
เขาเห็นประกาศเกี่ยวกับโครงการ SEED จึงได้สมัครเข้าร่วมในส่วน
ของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสาขาที่
เขารู้สึกสนใจมาแต่ไหนแต่ไร

Carl ช่วยอาจารย์ประจำโครงการ SEED จัดเตรียมชั้นเรียน

เป็นระยะเวลากว่า 9 เดือนที่ Carl ได้เข้าร่วม
ชั้นเรียน
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเขาได้ทุ่มเทเวลา
ในยามว่างให้กับการศึกษา
จนกระทั่งคว้าประกาศนียบัตรมัธยมปลายสาขาความเชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรบุคคลมาครองได้สำเร็จ เรียกว่า
เขาทำได้ดีมากทั้งในการ
สอบสัมภาษณ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จนในที่สุดเขาก็ได้
รับตำแหน่งในทีม HR เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ SEED

ในบทบาทใหม่นี้ Carl มีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
สำหรับ iPad และคอมพิวเตอร์ iMac
ในห้องเรียน รวมถึงให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับหลักสูตรแก่พนักงานคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ SEED และด้วย
แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการทำงานที่ตัวเขาเองได้ค้นพบ ทำให้เขายังคง
ลงเรียนในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
ด้าน
การศึกษาให้กับตัวเอง และในตอนนี้ Carl ก็กำลังมุ่งมั่นอยู่
บนเส้นทางที่จะคว้าปริญญาตรี
สาขาการบริหารจัดการธุรกิจ

Carl ช่วยพนักงานทำการบ้าน

ยกระดับมาตรฐาน
แห่งการศึกษา

หลังจากจบการศึกษาชั้นประถม
นักเรียนหลายๆ คนในประเทศจีน
มักจะเข้าเรียน
ในโรงเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีการฝึกสอน
ทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ
เหล่านี้ เราจึงสร้างระบบการรับรองโรงเรียนขึ้นมาโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น, Dell Inc., และโครงการด้านการศึกษาในชนบท
(Rural Education Action Program - REAP) ของมหาวิทยาลัย Stanford

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าซัพพลายเชนของ Apple
จะมีจำนวนผู้ฝึกงานจาก
โรงเรียนเหล่านี้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ผลลัพธ์ที่วัดได้ในปี 2015
ก็แสดงให้เห็นว่าระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มทักษะของนักเรียน พร้อมกับ
ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันอีกด้วย

นักเรียนในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
เข้ารับการทดสอบที่จัดขึ้นโดย REAP
เพื่อประเมินโรงเรียนอาชีวศึกษาของตน

รายงานความคืบหน้า

ดาวน์โหลดรายงานความคืบหน้าประจำปีนี้
อ่านจดหมายจาก Jeff Williams ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
ของ Apple
และดูรายงานจากปีก่อน ดูเพิ่มเติม