รายงาน

รายงานความคืบหน้าปี 2016

ดาวน์โหลดรายงานความคืบหน้าปี 2016
พนักงานกำลังตรวจสอบจอภาพ MacBook Pro ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

จดหมายจาก
Jeff Williams

ที่ Apple พวกเราทุ่มเทอย่างเต็มที่กับการ
ตรวจสอบดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า
ทุกคนในซัพพลายเชนของเราได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและได้รับ
ความเคารพอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับ ซึ่งทีมงานของเราก็มุ่งมั่นที่
จะทำให้ได้ดีกว่าเดิมในทุกๆ ปี
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงาน
หยิบยื่นโอกาสด้านการศึกษา ผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

โดยในปี 2016 นี้ นับเป็นปีที่ 10 ที่เรารายงานความ
รับผิดชอบของ
ซัพพลายเออร์ ซึ่งในรายงานได้ให้รายละเอียดที่แสดงถึงความก้าวหน้า
ในการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของ Apple ด้วยการลด
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่มากเกินควร ตลอดจนการจัดการกับปัญหา
แรงงานที่มีข้อผูกมัดและแรงงานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็น
เสมือนหน้าต่างที่จะช่วยให้คุณมองเห็นถึงความพยายามของเราในการ
ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สารเคมีที่ปลอดภัย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้
พลังงานทดแทน

ในปี 2015 บรรดาซัพพลายเออร์ของเราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานได้ถึง 97% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยได้ยินหรือ
เกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในวงการนี้ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2008 พนักงานจำนวนกว่า 9.2 ล้านคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิของตน โดยพนักงาน
กว่า
1.4 ล้านคนได้เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาของ Apple และ
ซัพพลายเออร์ได้ชดใช้ค่าธรรมเนียมการสรรหาบุคลากรส่วนที่เกินจริง
ให้แก่พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติกว่า 25.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจากความพยายามของเรา

ขณะเดียวกัน Apple ก็ได้ผลักดันให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่
เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมถึงมีการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ส่งผลดีอย่าง
มีนัยสำคัญ
นั่นคือซัพพลายเออร์สามารถโยกย้ายของเสียจากพื้นที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยไปได้เป็นจำนวนถึง 73,000 เมตริกตัน ส่วน
โครงการน้ำสะอาดของเรานั้นก็ช่วยประหยัดการใช้น้ำจืดได้มากกว่า
14.4 พันล้านลิตร และในปีแรกของโครงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซัพพลายเออร์ก็สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ได้ถึง 13,800 เมตริกตัน ทั้งนี้เราไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้ซัพพลายเออร์
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่โครงการพลังงาน
สะอาดของเรายังสนับสนุนให้พวกเขานำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้
กับโรงงานของตน ซึ่งในส่วนของผู้เข้าร่วมใน Environment, Health,
and Safety (EHS) Academy ก็ได้ดำเนินโครงการ EHS ไปแล้วกว่า
2,400 โครงการนับตั้งแต่ปี 2013

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับความคืบหน้า
ที่เกิดขึ้น ซึ่งแม้แต่ในขณะที่คุณกำลังอ่านรายงานของเราอยู่นี้ Apple
ก็ยังคงเดินหน้าจัดการกับปัญหาต่างๆ ทั่วทั้งซัพพลายเชนอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม
หน่วยงานภาครัฐ และ NGO
รวมถึงผู้ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกับเรา
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

หัวใจสำคัญของความตั้งใจจริงในเรื่องนี้ก็คือ ความรับผิดชอบที่
Apple มีต่อผู้ที่ช่วยผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา และคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้
กับพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราเองก็จะพยายามทำ
ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการทำให้
มากขึ้นและทำให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

Jeff Williams ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

ความสำเร็จจากรายงานปี 2016

ภาระความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบ 640 ครั้ง โดยครอบคลุม
  พนักงานกว่า
  1.6 ล้านคน

 • ดำเนินการตรวจสอบเป็นครั้งแรกเกือบ
  140 ครั้งตลอดทั่วทั้งซัพพลายเชน

 • ตรวจสอบซัพพลายเออร์ใน
  25 ประเทศ

สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

 • 97% ของซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามข้อกำหนด
  ชั่วโมงการทำงานสูงสุดที่ 60 ชั่วโมง
  ในหนึ่งสัปดาห์

 • เรียกคืนค่าธรรมเนียมการจัดหาบุคลากรส่วน
  ที่เกินจริงให้กับพนักงานต่างชาติได้ถึง
  4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การเสริมศักยภาพ
ให้กับพนักงาน

 • ฝึกอบรมพนักงานจำนวนกว่า
  3 ล้านคน
  เกี่ยวกับสิทธิของตน

 • เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการเพื่อ
  การศึกษาและการพัฒนาพนักงานของ
  ซัพพลายเออร์ (Supplier Employee
  Education and Development - SEED) มากกว่า 558,000 คนในปี 2015 รวมทั้งสิ้น
  กว่า 1.4 ล้านคน
  นับตั้งแต่ปี 2008

 • ผู้เข้าร่วมในโครงการ SEED สำเร็จการศึกษาใน
  ระดับปริญญาตรีและอนุปริญญากว่า 1,000 คน

สิ่งแวดล้อม
สุขภาพและ
ความปลอดภัย

 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง
  13,800 เมตริกตัน จากการดำเนินโครงการ
  ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ของเรา

 • โยกย้ายของเสียจากพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
  ได้กว่า 73,000 เมตริกตัน

 • ประหยัดการใช้น้ำจืดได้มากกว่า
  14.4 พันล้านลิตร

 • เริ่มต้นโครงการ EHS Academy
  เกือบ 1,600 โครงการ

 • ผู้เข้าร่วมใน EHS Academy
  สำเร็จการศึกษา 310 คน

โรงงานของซัพพลายเออร์ของเราทั่วโลก

ดาวน์โหลดรายชื่อซัพพลายเออร์ 200 อันดับแรก (PDF)

โรงงานประกอบขั้นสุดท้าย 18 แห่งของเรา

โรงงานประกอบ
ซัพพลายเออร์/โรงงาน สถานที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์
Apple Inc. Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland Mac
BYD Company No. 1, BaoPing Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China อุปกรณ์เสริม
Compal Electronics Inc. No. 68-2, Suyuan Road, Nanjing Export Processing Zone (South Area), Nanjing, Jiangsu, China iPad
Flextronics 12455 Research Blvd., Austin, TX, USA Mac
Hon Hai Precision Industry Co. LTD. (Foxconn) Foxconn Guanlan Technology Park North site, Dashuikeng Village, Guanlan Town, Bao’an District, Shenzhen City, China 518110 iPhone, iPod
Hon Hai Precision Industry Co. LTD. (Foxconn) Foxconn Longhua Technology Park, No. 2, 2nd Donghuan Road, 10th Yousong Industrial District, Longhua, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China Mac, iPad, อุปกรณ์เสริม
Hon Hai Precision Industry Co. LTD. (Foxconn) No. 888, Hezuo Road, Comprehensive Bonded Zone, Chengdu High Technology Western Park, Chengdu, Sichuan, China iPad
Hon Hai Precision Industry Co. LTD. (Foxconn) No. 1925, Nanle Road, Songjiang Export, Processing Zone, Shanghai, China อุปกรณ์เสริม
Hon Hai Precision Industry Co. LTD. (Foxconn) Comprehensive Bonded Area, East of Zhenxing Road, Zhengzhou Airport District, Henan Province, China iPhone
Hon Hai Precision Industry Co. LTD. (Foxconn) No. 1, Longfei Street, Economic Development Zone, Taiyuan, Shanxi, China iPhone
Hon Hai Precision Industry Co. LTD. (Foxconn) Avenida Caminho de Goiás 100, Rodovia Anhanguera km 66, Bairro dos Fernandes, Bloco A, Jundiaí, São Paulo, Brazil iPhone, iPad
Inventec Appliances Corporation No. 789, Puxing Road, Shanghai, China iPod
Pegatron Corporation West of Rose Road and South of Bailing Road, Kunshan Economic and Technologic Development Zone, Kunshan, Jiangsu, China iPhone
Pegatron Corporation No. 3668, Xiuyan Road, Kang Qiao Town, Pu Dong New District, Shanghai, China iPhone, iPad
Quanta Computer Inc. No. 68, Sanzhuang Road, Songjiang Export Processing Zone, Shanghai, China Mac, Watch
Quanta Computer Inc. No. 8, Jinzhou Road, High Technology Industrial Park, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, China iPod, Watch
Quanta Computer Inc. 44350 Nobel Drive, Fremont, CA, USA Mac
Wistron Corporation No. 168, First Avenue, Kunshan Integrated Free Trade Zone, Kunshan, Jiangsu, China iPhone