การสนับสนุนที่ให้บริการฟรี (ประเทศไทย)

การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีคืออะไร

การสนับสนุน ฮาร์ดแวร์ การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีจะให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์สำหรับการตั้งค่า การติดตั้ง การประกอบและการเชื่อมต่อในขั้นพื้นฐาน โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสนับสนุน ซอฟต์แวร์ ที่ให้บริการฟรีจะให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์สำหรับการติดตั้ง การเริ่มต้นหรือการติดตั้งซ้ำ (ไม่รวมการกู้คืนข้อมูล) เมื่อการกำหนดองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณเป็นไปตามความต้องการของระบบขั้นต่ำสำหรับซอฟต์แวร์ โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะได้รับการสนับสนุนที่ให้บริการฟรีมากเพียงใด

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ของ Apple จะมีการสนับสนุนที่ให้บริการฟรีมาให้แบบไม่จำกัดจำนวนกรณี ภายใน 90 วันแรกของการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Apple Watch Edition มาพร้อมบริการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ฟรีเป็นเวลา 2 ปีและการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาสองปี โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Apple กำหนด "กรณีการสนับสนุน" อย่างไร

กรณีการสนับสนุนของ Apple หมายถึงปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเจาะจง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์แยกปัญหาออกมาเป็นสาเหตุเดียว Apple มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีการสนับสนุน กรณีการสนับสนุนจะได้รับการแก้ไขเมื่อลูกค้าได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลที่แก้ไขปัญหาได้
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่จะแก้ไขปัญหา
  3. การแจ้งว่าปัญหานั้นเกิดจากปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไขหรือปัญหาการทำงานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน ซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้ว
  4. ข้อมูลที่ระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วโดยการอัปเกรดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนในรุ่นใหม่
  5. การแจ้งว่าปัญหานั้นได้รับการระบุว่าเป็นปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
  6. ข้อมูลที่จำแนกปัญหาว่าเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ที่ไม่มีการสนับสนุนจาก Apple

ดูวิธีการ ติดต่อ Apple เพื่อขอรับการสนับสนุนและบริการ