โปรแกรมขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องและซ่อมเครื่อง

โปรแกรม iPhone 6s สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด

20 พฤศจิกายน 2559

โปรแกรมซ่อมแซมจอภาพ Multi-Touch สำหรับ iPhone 6 Plus

17 พฤศจิกายน 2559

โปรแกรมเปลี่ยนทดแทน USB-C Charge Cable ของ Apple

12 กุมภาพันธ์ 2559

โปรแกรมแลกเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ของ Apple

28 มกราคม 2559

โปรแกรมเปลี่ยนทดแทนกล้อง iSight สำหรับ iPhone 6 Plus

21 สิงหาคม 2558

โปรแกรมเปลี่ยนทดแทนฮาร์ดไดรฟ์ความจุ 3 TB สำหรับ iMac (27 นิ้ว)

19 มิถุนายน 2558

โปรแกรมขยายการซ่อมแซม MacBook Pro สำหรับปัญหาวิดีโอ

19 กุมภาพันธ์ 2558

โปรแกรมเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ของ iPhone 5

22 สิงหาคม 2557

โปรแกรมเปลี่ยนทดแทนปุ่มพักและปุ่มปลุกเครื่องของ iPhone 5

25 เมษายน 2557

โปรแกรมเปลี่ยนทดแทนไดรฟ์เก็บข้อมูลแบบแฟลชของ MacBook Air

17 ตุลาคม 2556

โปรแกรมเปลี่ยนทดแทนฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างของ MacBook

27 พฤษภาคม 2554