การสนับสนุนของ iPad

คุณสมบัติสำคัญของ iPad

การตั้งค่า

หากต้องการตั้งค่า iPad ให้เปิดเครื่องและปฏิบัติตามตัวช่วยการติดตั้ง คำแนะนำบนหน้าจอในตัวช่วยการติดตั้งจะแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการติดตั้ง ซึ่งรวมถึง:

ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถคัดลอกแอปพลิเคชัน การตั้งค่า และเนื้อหาของคุณจาก iPad อื่นได้จาก ซึ่งกู้คืนจากการสำรองข้อมูล iCloud หรือจาก iTunes

อัปเดต สำรองและกู้คืนข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้น