การสนับสนุนของ iPhone

คุณสมบัติสำคัญของ iPhone

การตั้งค่า

เมื่อคุณเปิด iPhone ของคุณเป็นครั้งแรก ตัวช่วยการตั้งค่าจะนำคุณไปที่การป้อนข้อมูลบัญชี หรือเปิดคุณสมบัติบางอย่าง หากคุณข้ามการตั้งค่า คุณสามารถย้อนกลับไปได้ตลอดเวลา และป้อนรายละเอียดหรือทำการเปลี่ยนแปลงโดยทำตามขั้นตอนการตั้งค่าที่แสดงไว้ในบทความเหล่านี้:

อัปเดต สำรองและกู้คืนข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน