โปรแกรมการให้บริการของ Apple

ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมการให้บริการของ Apple

AppleCare มีผลิตภัณฑ์และโปรแกรมการให้บริการต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไป องค์กร ธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย และผู้ให้บริการ ตารางด้านล่างจะสรุปประเภทของผลิตภัณฑ์และโปรแกรมต่างๆ ที่มีให้บริการ


โปรแกรมการให้บริการของ Apple บุคคลทั่วไป องค์กร
และธุรกิจ
ตัวแทนจำหน่ายและ
ผู้ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ AppleCare
โปรแกรมสำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
หมายเหตุ: องค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึง สถาบันการศึกษา รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหากำไร มหาวิทยาและวิทยาลัย ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple