SSS

Apple ve çevre politikası hakkındaki sorularınızın yanıtlarını öğrenin.

Apple’da çevreyle ilgili çalışmaları kim yönetiyor?

Apple, iklim değişikliği sorununa eğilmeye, daha güvenli ürünler üretmek için çevre dostu malzemeler geliştirmeye ve bu malzemeleri mümkün olduğunca verimli bir biçimde kullanmaya kararlıdır. Apple CEO’su Tim Cook, 2013 yılının Haziran ayında Lisa P. Jackson’ı Çevre Girişimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve getirmiştir. Çevre Girişimleri Ofisi, stratejileri belirlemek, ilgili tarafları sürece dahil etmek ve aşamalar hakkında bilgi vermek için Apple ekipleriyle birlikte çalışır.

Apple Yönetim Kurulu, Apple’ın faaliyetlerinin yasalara ve etik kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CEO’yu ve diğer üst yönetim ekiplerini günlük olarak denetler ve hissedarların uzun vadedeki çıkarlarının göz önünde bulundurulmasını sağlar. Şu anda Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Lisa, CEO’ya rapor verir. Entegre yaklaşımımız sayesinde, çevreye ilişkin konulardaki kararlar şirketin en üst seviyelerinde gözden geçirilir. İcra Kurulu üyeleri, malzeme ve tasarım tercihlerine, tedarik zincirine, paketlemelere ve ürünün enerji verimliliğine odaklanarak, her yeni ürünü geliştirilme sürecinde düzenli olarak inceler.

Apple, Ürün Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’ni nasıl yapıyor?

Apple olarak, bir ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesini (LCA) beş adımda yapıyoruz:

Apple, karbon emisyonu raporlaması için harici doğrulama ve güvence kullanıyor mu?

Evet. Karbon emisyonu raporlaması için üçüncü taraf doğrulaması kullanıyoruz. Hesaplamalarda, Dünya Kaynakları Enstitüsü
(WRI-World Resources Institute)/Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (WBCSD-World Business Council for Sustainable Developments) Sera Gazı Protokolü kullanılmıştır.

Uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmetlerinde küresel bir lider olan Bureau Veritas (BV), Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımız için doğrulama sektöründeki en yüksek güvencelerden biri olan makul güvence derecesini vermiştir. BV’nin görüşüne göre, sera gazı emisyonu raporumuzdaki bilgiler doğru ve güvenilir bilgilerdir. BV raporunu buradan inceleyebilirsiniz.

Yaşam döngüsü değerlendirmesi kullanılarak yapılan, ürünlerimizle ilgili Kapsam 3 karbon emisyonu hesaplamalarının kalitesi ve doğruluğu, uluslararası ölçekte kabul görmüş ISO 14000 çevre yönetimi standartları olan ISO 14040 ve 14044’e uygun olarak Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor.

Apple, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergeleri’ni kullanarak çevresel performans verilerini içeren bir endeks hazırlıyor mu?

Apple olarak, çevresel, sosyal ve idari politikalarımız ve programlarımız açısından son derece şeffaf olmaya kararlıyız ve ilerleme durumumuzu 2016 Çevreye Karşı Sorumluluk Raporu gibi halka açık raporlar aracılığıyla paylaşıyoruz. Bu raporlar, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergeleri’nde yer alan Standart Açıklamaları içeriyor. Apple’ın GRI Endeksi’ni buradan görüntüleyebilirsiniz.

ISO 14001 sertifikası almış bir Apple tesisi var mı?

Evet. Apple, bir üretim tesisi için ISO 14001 sertifikasını ilk kez 1996 yılında almıştır. İrlanda’daki üretim tesisimizin sertifikasyonu ilk alındığı tarih olan 2001’den, Cupertino’daki mühendislik ve tasarım merkezimiz ile kurumsal geri dönüşüm merkezimizin sertifikasyonları ise 2013’ten bu yana devam etmektedir. ISO 14001, bir kuruluşun çevre yönetim sisteminin (EMS) gerekliliklerini belirleyen, isteğe bağlı, uluslararası bir standarttır. ISO 14001 standardı, şirketlerin, toplam iş yönetimi süreçleriyle entegre olan sistematik bir yöntem kullanarak faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini yönetmelerine yardımcı olur.

Apple, çevre bakımından hassas maddeleri yasaklıyor mu?

Evet. Apple’ın Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi, Apple ürünlerinde, ambalajlarda ve üretimde kullanılması kısıtlanmış veya yasaklanmış birçok maddeyi ayrıntılı olarak belirtir. Apple’ın Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi’ni indirin (PDF). Zararlı toksik maddeleri azaltma veya hiç kullanmama konusundaki çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Apple ürünleri kurşun içerir mi?

Apple, kurşun ve diğer maddelerin kullanımını kısıtlayan Avrupa Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS-Restriction of Hazardous Substances) Direktifi’ne uymaktadır. Maddelere karşı tedbirli yaklaşımımız sonucunda, Apple olarak plastik parçalarda, boyalarda ve ambalajlama malzemelerinde kurşun kullanımını bu kısıtlama gelmeden çok önce aşamalı olarak durdurmuştuk.

Apple’ın bromlu alev geciktirici içermeyen (BFR içermeyen) ve polivinil klorür içermeyen (PVC içermeyen) ürünlere ilişkin kısıtlamaları nelerdir?

Apple, milyonda parça sayısı (ppm) olarak 900’den az brom veya klor içeren bir malzemeyi BFR içermeyen ve PVC içermeyen malzeme olarak tanımlamaktadır. 900 ppm limiti, elektronik sektöründeki en katı sınırlamalardan biridir ve Avrupa RoHS Direktifi’ndeki kurşun yasağından çok daha düşük bir konsantrasyondur. Malzemelerimizde BFR ve PVC bulunsaydı, etkili olabilmeleri için brom ve klor düzeylerinin 900 ppm’in çok üzerinde olmaları gerekirdi.

Apple’ın BFR ve PVC içermeyen malzemelere geçiş programının kapsamında hangi ürünler var?

Apple’ın BFR ve PVC kullanımını aşamalı olarak durdurma çalışmaları ürünlerin ve bileşenlerin çok büyük bir kısmını kapsıyor olsa da, daha eski ürün tasarımları, daha eski ürün tasarımlarının yedek parçaları, aksesuarları ve daha eski Beats ürünleri tamamen BFR’siz ve PVC’siz olmayabilir. 2015 yılından beri yapılan yeni Beats ürün tasarımları BFR ve PVC içermemektedir.

REACH nedir ve REACH tüzüğüne Apple nasıl uyuyor?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki EC 1907/2006 Sayılı Yönetmelik genellikle REACH olarak anılır ve Avrupa’nın kimyasal maddeler ve onların güvenli kullanımıyla ilgili düzenlemelerini içerir. Avrupa Kimyasallar Ajansı, yayınladığı izin adayları listeleriyle, ürünlerde yüzde 0,1’den yüksek bir oranda kullanılmaları durumunda üreticilerin müşterilere bildirmelerinin zorunlu olduğu yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) dizilerini belirler.

İzin adayları listesinin güncel sürümüne göre, düğme pili
1,2-dimetoksietan içeren Apple Remote dışında Apple ürünleri yüzde 0,1’in üzerinde SVHC içermemektedir.

Apple, ozon tabakasını incelten maddeler kullanıyor mu?

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Hakkındaki Montreal Protokolü’nde öngörüldüğü üzere, Apple tarafından kullanılan parçaların, malzemelerin veya ürün ambalajlama malzemelerinin üretimiyle ilgili süreçlerde ozon tabakasını incelten maddeler (ODC) hiçbir şekilde kullanılmamaktadır.

Apple’ın Çevre Sağlığı ve Güvenliği Politikası var mı?

Apple olarak, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz küresel toplulukların çevresel koşullarını, sağlığını ve güvenliğini koruma konusunda kararlıyız. Daha fazla bilgi için lütfen Çevre Sağlığı ve Güvenliği Politikası açıklamamızı (PDF) okuyun.

Apple, geri dönüşüm hizmeti sunuyor mu?

Evet. Herhangi bir Apple aygıtını ücretsiz geri dönüşüm için Apple Store’a iade edebilir veya geri dönüşüm hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için apple.com/tr/recycling adresini ziyaret edebilirsiniz.