Voorwaarden

Het Corporate Employee Purchase Programma (EPP) is een kortingsprogramma dat door Apple Sales International, Holly Hill Industrial Estate, Cork, Ierland ("Apple") wordt aangeboden aan werknemers van bedrijven die deelnemen aan het Corporate Employee Purchase Programma (EPP). Het programma is bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop.

Door het verzenden van uw bestelling verklaart u dat u de voorwaarden van het Corporate Employee Purchase Programma (EPP) hebt gelezen en dat u deze begrijpt en accepteert. Tevens bevestigt u dat u een werknemer of ingehuurde kracht van het deelnemende bedrijf bent waaraan Apple dit kortingsprogramma heeft aangeboden.

Apple behoudt zich het recht voor om te controleren of deelnemers in aanmerking komen voor het EPP en om bestellingen te annuleren als Apple redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de bestellingen niet in overeenstemming met deze voorwaarden zijn geplaatst.

Overeenkomst

Ik verklaar dat ik ten minste 18 jaar oud ben, dat ik een (gepensioneerde) werknemer, ingehuurde kracht of familielid ben van een deelnemend bedrijf, overheidsinstantie of andere organisatie en accepteer de voorwaarden.