Gemaakt voor wat je elke dag doet. En hoe je dat beleeft.

iPad is voorzien van krachtige features die ondersteuning bieden bij zien, horen, lezen, schrijven, leren, en bij motorische vaardigheden. Alles gaat nog makkelijker. Dus doe wat je wilt, wanneer je maar wilt.

Verbeterd Leesondersteuning

‘Spreek scherm uit’ op iPad

Leer je beter als je hoort wat je leest of schrijft? Dan kunnen features als ‘Spreek scherm uit’, ‘Spreek selectie uit’ en ‘Feedback bij typen’ je helpen. Schakel ‘Spreek scherm uit’ in en swipe van bovenaf omlaag met twee vingers. Of geef Siri de opdracht om alle informatie op het scherm voor te lezen. Met ‘Spreek selectie uit’ kun je een bepaald tekstgedeelte horen. Vervolgens kun je meelezen terwijl gemarkeerde woorden, zinnen, of woorden binnen elke zin hardop worden voorgelezen. Als je de optie ‘Feedback bij typen’ inschakelt, wordt ook elke letter die je intypt hardop voorgelezen.

‘Spreek scherm uit’ op iPad

Woordenboek

Stel, je bent een artikel over astronomie aan het lezen, maar struikelt over bepaalde termen. Die kun je dan meteen opzoeken, want woordenboek­definities zijn in iOS geïntegreerd. Je krijgt definities en veelgebruikte uitdrukkingen te zien. Compleet met de juiste spelling, aanwijzingen voor de uitspraak en grammaticale informatie.

Safari Reader

Sommige leerlingen doen bij het surfen op het web veel te veel indrukken op. In Safari Reader worden alle storende elementen op een webpagina weggelaten. Denk aan advertenties, knoppen en navigatiebalken. Zo kun jij je concentreren op de inhoud. Safari Reader werkt ook in combinatie met ‘Spreek selectie uit’ en VoiceOver, zodat je de visuele informatie auditief kunt versterken.

Begeleide toegang

Begeleide toegang op iPad

Begeleide toegang is bedoeld om mensen met autisme, concentratie­problemen of een zintuiglijke stoornis te helpen zich te concentreren op één taak (of app). Een ouder, docent of therapeut kan de toegang beperken tot één app, door de thuisknop uit te schakelen en aan te geven hoeveel tijd in een app mag worden besteed. En je kunt zelfs het toetsenbord uitschakelen of de invoer beperken tot een bepaald deel van het scherm. Een leerling die overal tikt en bewegingen uitvoert, is dus niet steeds afgeleid.

Spraakhulpmiddelen

Via FaceTime kun je visueel communiceren, met gebarentaal of lichaamstaal.1 In iMessage kun je met anderen chatten. En door ‘Spreek selectie uit’ in te schakelen, worden de woorden die je leest ook uitgesproken. Dat kan je spraakontwikkeling ten goede komen. Of je stelt zelf een tekst op en laat die door je iPad uitspreken. Verder zijn er meer dan honderd spraakapps van andere ontwikkelaars beschikbaar, die van je iPad een krachtig device maken voor augmentatieve communicatie.

Begeleide toegang op iPad

Ontdek de ingebouwde toegankelijkheids­features voor Lezen, Schrijven en Leren.