Ecosystemen

Secundaire successie

Secundaire successie is het proces dat optreedt wanneer een ecosysteem zich langzaam herstelt nadat het leefgebied is beschadigd. Met de informatie in deze les kunnen leerlingen dit concept bestuderen en hiervan vervolgens in hun eigen omgeving voorbeelden zoeken.

Observeer veranderingen in ecosystemen.

Een veelvoorkomend voorbeeld van secundaire successie is een braakliggende akker. Wanneer een boer een stuk land niet meer gebruikt om gewassen te verbouwen, zal uiteindelijk de oorspronkelijke natuurlijke toestand worden hersteld. Lees paragraaf 3 van hoofdstuk 40 van Life on Earth van E.O. Wilson en bekijk video 40.3, Starting Over, om de regels voor successie te leren en te zien hoe dit proces in werkelijkheid optreedt.

Life on Earth, deel 7

Download gratis in iBooks

Onderzoek een verlaten leefgebied.

Raadpleeg natuurgidsen of vraag organisaties als Natuurmonumenten om informatie over inheemse planten, en de manier waarop ze zijn beïnvloed door successie op een braakliggende akker of een verlaten terrein bij jou in de omgeving. Gebruik Pages om een verhaal te schrijven of maak een tijdlijn in de RWT Timeline-app waarbij je je probeert voor te stellen wat er met deze locatie zal gebeuren. Welke soorten gaan het gebied waarschijnlijk koloniseren? Beschrijf ook hoe de plantenpopulaties in de loop der tijd zullen veranderen. Zoek foto’s en informatie over hoe het gebied er in het verleden uitzag en waarom dat zo was, en vergelijk dat met de huidige toestand.

Pas de regels voor successie toe.

Zoek in jouw omgeving naar voorbeelden van wegaanleg- of bouwprojecten die een leefgebied beïnvloeden. Gebruik de SketchBook Express-app om te illustreren hoe hier een versnippering van het leefgebied kan optreden en beschrijf hoe de omgeving is veranderd.

SketchBook Express

Download gratis in de App Store

In een functionerend ecosysteem stopt het proces van secundaire successie eigenlijk nooit.

E.O. Wilson’s Life on Earth

Vier de Dag van de Aarde.

Lesmateriaal

Ga naar iTunes voor apps, boeken en meer voor de Dag van de Aarde.

De lessen aanpassen
Apple en het milieu

Ontdek wat Apple doet om van de wereld een betere plek te maken.

Meer informatie

Volgende

Apple en het onderwijs