Profielen van Apple in het onderwijs

Betere prestaties dankzij de Mac

In het landelijke oosten van de staat North Carolina heeft de Mac binnen het Greene County-schoolsysteem zowel de manier van lesgeven als de manier van leren ingrijpend veranderd. Doordat ze de leerstof nu op projectbasis krijgen aangeboden, zijn de leerlingen veel gemotiveerder. Bovendien ligt het percentage leerlingen dat gaat studeren inmiddels aanzienlijk hoger.

Het begin

Op een gegeven moment nam Dr. Patricia F. MacNeill, assistent-inspecteur van het Greene County-schooldistrict, samen met een aantal ambtenaren de prestaties van de leerlingen onder de loep. De uitkomst stemde niet vrolijk. Zo stroomde slechts 26 procent van de leerlingen door naar het hoger onderwijs, een belangrijke maatstaf van de schoolprestaties. Doordat de bevolking in dit gebied voornamelijk bestaat uit agrariërs en de schoolgaande jeugd een heel andere economische toekomst heeft, besefte Greene County dat het tijd werd voor een compleet andere aanpak om de leerlingen beter op hun toekomst voor te bereiden.

Tijdens hun zoektocht naar een nieuw, passend onderwijsmodel namen MacNeill en haar team deel aan een seminar bij een Apple Leadership Institute. Daar zagen ze welke impact de Mac kan hebben in de klas. Ook gingen ze langs bij een aantal scholen die al langer werkten met computers in de klas. Ze besloten om alle bovenbouwleerlingen een Mac in handen te geven.

De Mac bood de leerkrachten van Greene County de mogelijkheid om een veeleisender lespakket te introduceren, met vooral veel interactieve projecten voor alle vakken. Passief luisteren, aantekeningen maken en proefwerken op papier maken is er sindsdien niet meer bij. In plaats daarvan nemen de leerlingen nu kennis tot zich door samen met andere leerlingen een project uit te voeren, compleet met onderzoek. Nadat de leraar heeft uitgelegd wat de bedoeling is, kiezen de leerlingteams een onderwerp en gaan daarmee aan de slag. Op hun Mac maken ze eerst een planning, waarna ze samen een verslag maken en presenteren. Zo’n verslag kan een multimediafilmpje zijn, maar ook een podcast, wiki of blog. En omdat programma’s als iMovie, GarageBand, Keynote, Pages en iChat zo simpel in het gebruik zijn, kunnen de leerlingen helemaal zelfstandig aan hun project werken.

Doordat de leerlingen een grotere verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen schoolprestaties, zijn ze gemotiveerder en komen ze beter voorbereid naar school. En dat blijkt ook uit hun cijfers. Toen leerkracht José Garcia het projectmatige onderwijsmodel eenmaal had geïntroduceerd tijdens zijn natuurkundeles, bleken de leerlingen de hoogste cijfers te halen voor hun afsluitende examen. “De Mac heeft niet alleen mijn klas, maar ook mijn leerlingen sterk beïnvloed”, zegt hij.

“De Macs zijn volledig verweven met de lessen. Er gaat geen dag voorbij dat we ze niet gebruiken.”

— José Garcia, leraar natuurkunde, Greene County Middle School

De invoering

Om in een plattelandsdistrict genoeg geld bij elkaar te krijgen voor zo’n ambitieus computerproject, was de steun van de hele gemeenschap nodig. MacNeill en de overige ambtenaren overlegden met leraren, schoolbesturen, lokale bestuurders en vertegenwoordigers van Apple om de noodzaak van het project duidelijk te maken en alle mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Toen de school- en lokale bestuurders werden geconfronteerd met de zwakke prestatie van de leerlingen, het lage percentage leerlingen dat ging studeren én de vraag welke invloed die cijfers hebben op de toekomst van Greene county, waren ze er al snel van overtuigd dat het schoolsysteem volledig op de schop moest.

Om het nieuwe onderwijsmodel mogelijk te maken haalde het district de benodigde gelden uit diverse potjes, waaronder het eigen budget. Zo werd voor maatschappelijke vakken, waarbij de informatie snel veroudert, gekozen voor researchtools op het internet, in plaats van voor nieuwe schoolboeken. Ook heeft het district een flink subsidiebedrag aangevraagd bij de staat, en dat ook gekregen. En voor de opleiding en training van de leerkrachten benutte MacNeill geld dat afkomstig was uit een algemeen federaal potje voor verbetering van de onderwijskwaliteit.

Het schooldistrict kocht voor elke bovenbouwleerling een Mac en voor de onderbouw één Apple MacBook Learning Lab per groep. Toen de computers binnen waren, kregen de leerkrachten drie dagen een training in het gebruik van iWork en iLife van een aantal Apple Professional Development-trainers. Bovendien is er eens per week een sessie waarbij de leerkrachten met elkaar praten over hun manier van lesgeven en hoe ze daarbij de computer inzetten. Per e-mail en iChat-sessies is er contact tussen leraren, leerlingen en ouders, van wie de meesten hiervóór nog nooit een computer hadden aangeraakt. Uiteindelijk profiteert de hele gemeenschap van deze nieuwe interactie: in Greene County is nu op tal van plaatsen Wi-Fi-dekking, waar internet voorheen nauwelijks beschikbaar was.

De IT-kant van de zaak verliep zonder enig probleem. Een centrale organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf en jaarlijkse upgrades van de IT-apparatuur. En op elke school zorgen een technisch onderlegde medewerker en een taalbeheersingscoördinator ervoor dat de computers en software goed functioneren. Omdat de Mac zo gebruiksvriendelijk en betrouwbaar is, kunnen de leerkrachten en leerlingen het dagelijks onderhoud zelf uitvoeren.

Gebruikte producten

MacBook Air

Deze notebook is een ideale tool om het leren te bevorderen, zowel binnen de klas als daarbuiten. Meer informatie over MacBook Air

Zie Onderwijsapps

Leerzame apps

Bekijk in iTunes

iTunes U-app

Download nu

Meer profielen.