Veelgestelde vragen

Waarom zou ik mijn apparatuur laten recyclen?

Vanuit milieu-oogpunt staat er veel op het spel, iets wat steeds beter zichtbaar wordt en ook ons dagelijks leven beïnvloedt. Om een gestage vermindering van de belasting voor het milieu te garanderen, moeten we nu concrete en effectieve maatregelen nemen.

Zowel producenten als consumenten moeten gaan beseffen dat ze anders met hun afgeschreven producten moeten leren omgaan, want grondstoffen zijn schaars en niet te vernieuwen.

Als je gebruikmaakt van de recyclingservice voor het onderwijs, weet je zeker dat je apparatuur veilig en in overeenstemming met alle nationale en Europese wet- en regelgeving wordt verwerkt, en dat de beste verwerkingstechnieken worden gebruikt die op dat moment voorhanden zijn. Al het afval dat deze service oplevert, wordt in eigen land of binnen de Europese Unie gerecycled.

Waarom zou ik mijn apparatuur inruilen?

Aan de inruil van verouderde apparatuur zitten vier grote voordelen:

 • Gebruikte apparatuur heeft vaak nog een restwaarde, die kan worden benut voor de aanschaf van nieuwe apparatuur.
 • Opslag en beheer van verouderde apparatuur zijn niet alleen duur, maar kosten ook veel tijd. Je ontdoen van deze apparatuur betekent een verlaging van de kosten van voorraadbeheer.
 • Gebruikte apparatuur kun je beter vandaag dan morgen inruilen, aangezien de restwaarde per dag vermindert.
 • Opslag van apparatuur waarop belangrijke of vertrouwelijke informatie staat, zoals medische of financiële gegevens of rapportcijfers, is vanuit juridisch en beveiligingsoogpunt problematisch, omdat de gegevens zouden kunnen worden misbruikt.

Wie komt in aanmerking voor de inruilservice?

Alle instellingen voor hoger onderwijs in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, België, Luxemburg, Nederland en Spanje.

Wie komt in aanmerking voor de recyclingservice?

Alle instellingen voor hoger onderwijs in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Zweden, België, Luxemburg, Nederland, Italië en Spanje.

Hoe werkt de service?

 • Stap 1 – Vraag je verkoopvertegenwoordiger om een aanvraagformulier voor het ophalen van je apparatuur en om de voorwaarden van deze service.
 • Stap 2 – Vul het formulier in en geef het aan je verkoopvertegenwoordiger. Op het formulier noteer je onder andere de inzamelingslocatie(s), de contactgegevens en een lijst met apparatuur die je wilt inruilen en/of recyclen. Op basis hiervan bepalen we welke apparatuur nog een restwaarde heeft en voor verkoop in aanmerking komt, en welke apparatuur meteen kan worden gerecycled.
 • Stap 3 – Binnen 2 tot 4 dagen ontvang je een offerte op basis van je aanvraagformulier. Neem de offerte door en lees de voorwaarden van de inruil- en recyclingservice. Als je akkoord gaat met de offerte en de voorwaarden, onderteken je de offerte en stuur je die per fax of per e-mail naar de door Apple geselecteerde serviceaanbieder.
 • Stap 4 – De door Apple geselecteerde serviceaanbieder neemt contact met je op om de aflevering van het benodigde verpakkingsmateriaal te regelen en een datum te prikken voor het ophalen van de apparatuur. Je ontvangt van hen bovendien een bevestigingsmail.
 • Stap 5 – Je apparatuur wordt getest en gecontroleerd door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder om de staat en de eventuele restwaarde ervan te bepalen.
 • Stap 6 – De door Apple geselecteerde serviceaanbieder neemt contact met je op over de uitkomst van de uitgevoerde tests en controle.
 • Stap 7 – Het te ontvangen bedrag aan restwaarde, indien van toepassing, wordt uitbetaald per bankoverschrijving of via een cheque.

Met wie neem ik contact op als ik een offerte wil voor mijn apparatuur?

Je Apple onderwijsvertegenwoordiger is hiervoor de aangewezen persoon. Die zal je aanvraag doorgeven aan een door Apple geselecteerde serviceaanbieder, waarna je binnen 2 tot 4 werkdagen een offerte op basis van je aanvraag ontvangt.

Hoe wordt de waarde van mijn apparatuur bepaald?

De waarde van gebruikte apparatuur wordt bepaald op basis van drie belangrijke factoren:

 • Systeemconfiguratie
 • Staat van de apparatuur
 • Vraag en aanbod in de markt van gebruikte elektronica

Na ontvangst van je apparatuur voeren de technische medewerkers van de door Apple geselecteerde serviceaanbieder een aantal gedetailleerde standaardtests uit om de systeemconfiguratie, het functioneren en de uiterlijke staat van de apparatuur vast te stellen en te documenteren. Zodra deze tests zijn voltooid, betaalt de door Apple geselecteerde serviceaanbieder een bedrag uit voor alle ontvangen apparatuur die in werkende staat verkeert en aan de buitenkant niet of nauwelijks is beschadigd.

Hoe zit het met beschadigde of niet-werkende apparatuur?

Ook deze apparatuur kan enige waarde hebben. Hoeveel dat precies is, hangt af van de kosten van onderdelen en arbeid die nodig zijn om de beschadigde of niet-werkende componenten te repareren en/of te reviseren. Tijdens de tests stellen de technische medewerkers van de door Apple geselecteerde serviceaanbieder bovendien per systeem vast of reparatie of revisie rendabel is. De eventuele restwaarde van de apparatuur wordt uitbetaald aan de klant.

Hoe lang duurt de verwerking?

Apparatuur die geen waarde meer heeft, wordt binnen 30 werkdagen na ontvangst gerecycled.

Kan ik ook Windows-computers inruilen?

Ja. Naast Apple apparatuur wordt ook apparatuur van andere fabrikanten aangenomen.

Welke producten kan ik inruilen/laten recyclen?

Alle computerapparatuur, randapparatuur en beeldschermen.

Welke producten komen niet in aanmerking voor de inruil- en recyclingservice van Apple?

In het algemeen worden geen producten aangenomen die niet kunnen worden aangemerkt als computer(rand)apparatuur of beeldscherm. Dat komt erop neer dat we onder andere de volgende producten niet aannemen: tv's, overheadprojectors, batterijen die geen integraal onderdeel zijn van een computersysteem, op enigerlei wijze verontreinigde apparatuur of enig ander al dan niet gevaarlijk afval waarvan normale inzameling is verboden door de plaatselijke, nationale of internationale regelgeving.

Wat doe ik als ik niet van al mijn apparatuur weet wat de staat of configuratie is?

Daarover hoef je je geen zorgen te maken. Alle systemen worden stuk voor stuk getest en gecontroleerd na ontvangst door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder. De huidige waarde van elk systeem wordt op basis van deze controle bepaald. Op verzoek worden de resultaten van de controle aan de klant verstrekt. Dit rapport bevat onder andere het serienummer, het systeemtype, de systeemconfiguratie, de staat en de waarde die zal worden uitbetaald.

Wat gebeurt er als de staat van mijn product afwijkt van de staat die ik heb opgegeven ten tijde van de inruilaanvraag?

Als de staat en de configuratie afwijken van wat is geoffreerd, kan dit leiden tot een inruilwaarde die afwijkt van de oorspronkelijke offerte.

Krijg ik een rekening gepresenteerd als ik een offerte aanvraag? En wat gebeurt er als ik niet op de offerte inga?

Aan het aanvragen van een offerte zit geen enkele verplichting; ook zijn er geen financiële of andere consequenties aan verbonden als je om welke reden dan ook niet akkoord gaat met de offerte.

Wie betaalt het transport?

Het transport is bij de service inbegrepen en kost je niets extra's. De door Apple geselecteerde serviceaanbieder pakt bovendien geheel kosteloos zelf de inruilapparatuur in. Als je kiest voor de recyclingservice, kan het inpakken eveneens door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder worden gedaan, maar in dat geval zijn daar extra kosten aan verbonden, omdat deze service niet is inbegrepen.

Hoe zet ik mijn apparatuur klaar voor transport?

Alle apparatuur moet ingepakt op een pallet klaarstaan op de afgesproken ophaaldatum. Bovendien moet een vertegenwoordiger van de klant aanwezig zijn op het moment dat de apparatuur wordt opgehaald. Alle apparatuur moet zich op één centraal punt op het terrein van de klant bevinden. Bij het kiezen van dit punt moet rekening worden gehouden met de afvoer van de pallets. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur).

Zit er een limiet aan de hoeveelheid apparatuur die ik mag inleveren?

Nee.

Hoe beveilig ik de gegevens op mijn computersystemen?

 • Alle apparaten en componenten voor gegevensopslag die opnieuw worden verkocht, worden opgeschoond volgens de ISO 27001-normen. Apple raadt echter aan om bij wijze van extra veiligheidsmaatregel een back-up te maken van je harde schijf en vervolgens alle gegevens op de opslagapparatuur te wissen.
 • Van systemen die voor wederverkoop in aanmerking komen, worden de gegevens geheel kosteloos verwijderd. In het geval van recycling worden de harde schijven op een veilige manier vernietigd.

Waar laat ik de batterij van mijn notebookcomputer?

Je kunt de batterij gewoon laten zitten. Als je een extra batterij hebt, kun je die met plakband aan de notebook bevestigen.

Hoe wordt het te ontvangen bedrag uitbetaald?

Nadat je producten zijn ontvangen, gecontroleerd en op de markt zijn gebracht door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder, ontvang je een cheque of wordt het bedrag per bank overgeschreven. Je kunt het bedrag besteden aan de aanschaf van nieuwe producten en diensten van Apple. Als je nog andere vragen hebt, kun je die stellen aan je Apple verkoopvertegenwoordiger.

Is er een minimum verbonden aan het aantal in te ruilen producten?

Ja, het minimum is 200 kg (circa 20 computers).

Wat moet ik doen als mijn producten over meerdere locaties verspreid staan?

Dat is geen probleem (mogelijk wordt hiervoor wel een klein bedrag in rekening gebracht om de extra transportkosten te dekken).

Wat moet ik doen als het mijn onderwijsinstelling volgens de plaatselijke regelgeving niet is toegestaan om een kortings- of inruilcheque aan te nemen?

In dat geval neem je contact op met je Apple verkoopvertegenwoordiger om te zien of er alternatieve mogelijkheden zijn. Je moet altijd zelf controleren wat de plaatselijke en nationale wetgeving is inzake het gebruik en de verwerking van publieke middelen.

Hoe kom ik aan milieu-informatie over de producten van Apple?

Daarvoor ga je naar de APES-dossiers (milieuspecificaties van Apple producten).

Welke producten van Apple hebben het ENERGY STAR-keurmerk?

Sinds 2001 dragen alle computers en beeldschermen van Apple het keurmerk van ENERGY STAR, omdat ze (in sommige gevallen ruimschoots) voldoen aan de ENERGY STAR-normen.

Meer informatie

 • Neem voor meer informatie contact op met je Apple accountmanager of de door Apple geselecteerde serviceaanbieder.
 • Meer informatie over Apple en het milieu.