iOS. Geen beperkingen voor gebruikers met een beperking.

iPhone, iPad en iPod touch bevatten hulptechnologieën die hebben gezorgd voor een omslag in het onderwijs voor leerlingen met een beperking. Dankzij deze innovatieve technologieën kan iedere leerling de mogelijkheden van iOS benutten.

Allerlei manieren om te leren. Voor iedereen.

iOS-apparaten zijn leuke en uiterst nuttige leermiddelen voor leerlingen met concentratiestoornissen en andere cognitieve beperkingen of leerproblemen. Leerkrachten kunnen de visuele stimulatie minimaliseren door de toegang te beperken tot één app, en dankzij FaceTime en de camera hoeven leerlingen niet alleen met woorden te communiceren.

Begeleide toegang

Met Begeleide toegang worden leerlingen met autisme of andere concentratie-stoornissen of zintuiglijke beperkingen niet voortdurend afgeleid. Leerkrachten of therapeuten kunnen een iOS-apparaat instellen voor toegang tot slechts één app door de thuisknop uit te schakelen en kunnen zelfs de schermgevoeligheid beperken tot een bepaald deel van het scherm. Een leerling die overal tikt en bewegingen uitvoert, is op die manier dus niet steeds afgeleid.

iPhone waarop een iMessage-bericht wordt uitgesproken met de voorziening Spreek selectie uit.

Spreek selectie uit

Veel leerlingen begrijpen een tekst beter wanneer die wordt voorgelezen. Met ‘Spreek selectie uit’ kunnen leerlingen de tekst van e-mails, iMessage-berichten, webpagina’s en e-boeken laten uitspreken. Ze kunnen dubbel tikken om tekst in een app te markeren en vervolgens op ‘Spreek uit’ tikken om de geselecteerde tekst door het apparaat te laten uitspreken. De woorden die worden uitgesproken kunnen worden gemarkeerd, zodat de leerling mee kan lezen. Bovendien kunnen het dialect en de spreeksnelheid aan de behoeften van de leerling worden aangepast.

iBooks

Met iBooks Author kunnen leerkrachten lesmateriaal voor iPad maken dat is afgestemd op leerlingen met allerlei leerbehoeften. Onder andere markeringen in verschillende kleuren, notities, een zoekfunctie, studiekaarten en een woordenlijst zorgen ervoor dat leerlingen het overzicht houden en zich beter kunnen voorbereiden. Met de ingebouwde toetsvragen weten leerlingen direct of ze het materiaal goed beheersen en aan welke onderdelen ze meer tijd moeten besteden. iBooks ondersteunt bovendien VoiceOver, de Spreek selectie uit-functie en video’s met bijschriften, waardoor het materiaal voor allerlei leerlingen geschikt is.

Safari Reader

Sommige leerlingen doen bij het surfen op het web veel te veel indrukken op. In Safari Reader wordt het aantal onderdelen op een webpagina beperkt en zijn onderdelen die afleiden niet zichtbaar. Advertenties, knoppen en navigatiebalken worden weggelaten, zodat leerlingen zich puur op de inhoud kunnen concentreren. Safari Reader ondersteunt bovendien ‘Spreek selectie uit’ en VoiceOver, zodat leerlingen die moeite hebben met lezen gebruik kunnen maken van gesproken feedback.

Woordenboek

Leerlingen die een nieuwe tekst lezen of iets over een nieuw onderwerp leren, komen vaak woorden tegen die ze nog niet kennen. Deze woorden kunnen ze opzoeken in het woordenboek dat in iOS is geïntegreerd. Leerlingen hebben dus snel toegang tot definities en veelgebruikte uitdrukkingen die inzicht bieden in grammatica, spelling en uitspraak, zelfs zonder internetverbinding.

FaceTime

Met FaceTime kunnen leerlingen eenvoudig videogesprekken voeren via een Wi-Fi-verbinding. Bovendien kunnen leerlingen die thuis moeten blijven of in het ziekenhuis liggen dankzij FaceTime toch bij de les aanwezig zijn. Een therapeut kan FaceTime gebruiken om een leerling in de klas te observeren zonder de les te verstoren. Dankzij de hoge beeldkwaliteit en -snelheid is FaceTime bovendien een ideaal communicatiemiddel voor leerlingen die gebarentaal gebruiken. Elke beweging en gezichtsuitdrukking is tot in detail te volgen. En omdat FaceTime standaard beschikbaar is op de Mac, iPhone, iPad en iPod touch, kunnen leerlingen hiermee gemakkelijk communiceren met andere OS X- of iOS-gebruikers.1

Photo Booth

Met Photo Booth kunnen leerlingen communiceren door foto’s te maken en die te delen. Leerlingen die moeite hebben met directe interactie, zoals het beantwoorden van een vraag, praten soms gemakkelijker als ze hun eigen gezicht op het scherm zien. En omdat Photo Booth werkt met de ingebouwde iSight-camera, staat elke foto direct op het scherm.

Camera

Elk iOS-apparaat heeft een ingebouwde camera voor het maken van foto’s en videobeelden. Therapeuten kunnen de camera gebruiken om bepaalde gedragingen of gewenst gedrag van een leerling vast te leggen. Logopedisten en fysiotherapeuten kunnen sessies opnemen om de voortgang van leerlingen vast te leggen. Leerkrachten kunnen beelden van lessen, experimenten en excursies vastleggen voor leerlingen die niet aanwezig kunnen zijn. En leerlingen kunnen opnamen maken van zichzelf, bijvoorbeeld bij een voorleesoefening, en deze opnamen naar de leerkracht sturen.

iPhone met Notities en een suggestie voor het voltooien van het woord ‘Completion’.

Woordvoorspelling

Woordvoorspelling in iOS kan leerlingen met dyslexie of een cognitieve beperking en leerlingen die een nieuwe taal leren helpen om hun vocabulaire te vergroten en woorden te vormen. In iOS verschijnt al na het typen van enkele letters een suggestie voor de juiste spelling. Als ‘Spreek invultekst’ is ingeschakeld, horen leerlingen een geluidje, waarna het voorgestelde woord automatisch wordt uitgesproken. Ze kunnen doorgaan met typen om het woord te negeren of op de spatiebalk drukken om het woord meteen in te voeren. Zo kunnen leerlingen nieuwe woorden leren zonder dat ze de juiste spelling hoeven te kennen.

Foto’s en iMovie

Leerlingen die moeite hebben met geschreven communicatie, kunnen Foto’s en iMovie gebruiken om zichzelf met behulp van multimedia uit te drukken. Met de ingebouwde camera en Foto’s kunnen veel aspecten van het onderwijs die normaliter op tekst zijn gebaseerd op een concrete, visuele manier worden vastgelegd. Dit kan nuttig zijn voor leerlingen die moeite hebben met lezen of die een nieuwe taal leren. Leerkrachten kunnen fotoboeken maken om sociale situaties uit te leggen, levensvaardigheden aan te leren of voorbeelden te tonen van gewenst gedrag, en leerlingen kunnen dit materiaal later gemakkelijk nog eens raadplegen.

Veel leerlingen zal het schrijven van de visuele onderdelen en audio-elementen van een iMovie-script meer aanspreken dan het schrijven van een opstel. Het is nu eenmaal erg leuk om een filmpje te maken. iMovie kan bovendien de vaardigheden voor het ordenen van reeksen vergroten. Ook krijgen leerlingen de kans om hun visueel-ruimtelijke vaardigheden te gebruiken en leren ze hoe je een verhaal vertelt.

Terug naar boven

Uitgesproken voorzieningen voor blinden en slechtzienden.

Blinde en slechtziende leerlingen kunnen met VoiceOver, een geavanceerde schermlezer, gemakkelijk werken met hun iOS-apparaat.

VoiceOver

VoiceOver is een gebarengestuurde schermlezer die aangeeft wat er op het Multi-Touch-scherm gebeurt en die helpt om het apparaat te besturen, zonder dat een leerling het scherm hoeft te zien. Leerlingen kunnen VoiceOver op elk gewenst moment inschakelen door driemaal op de thuisknop te drukken. Vervolgens horen ze een beschrijving van alles wat er op het scherm te zien is, zodat ze bijvoorbeeld weten op welke app ze hun vinger hebben geplaatst. Ook kunnen ze zo een bepaalde alinea in een essay opzoeken of een e-boek laten voorlezen. De spreeksnelheid en toonhoogte van VoiceOver kunnen voor elke leerling apart worden aangepast. Meer informatie over VoiceOver

Kleuren omkeren

Leerlingen die de onderdelen op het scherm beter kunnen zien met een hoger contrast, kunnen in iOS de kleuren omkeren. In dat geval worden de kleuren in tekst, afbeeldingen en zelfs in video’s omgekeerd. Deze kleurinstelling wordt systeembreed doorgevoerd, zodat alles er in alle apps hetzelfde uitziet. Het omkeren van de kleuren kan bovendien worden gecombineerd met de zoomfunctie en VoiceOver.

Zoomfunctie

De zoomfunctie is een ingebouwd vergrootglas dat overal in iOS werkt, zodat leerlingen gemakkelijker een tekst kunnen lezen, een diagram kunnen bekijken of een kaart kunnen lezen. De zoomfunctie wordt bovendien ondersteund door alle apps uit de App Store. Door twee keer te tikken met drie vingers zoom je direct in tot 200%. De vergroting bedraagt maximaal 500%. Als er is ingezoomd, werken alle andere functies op de normale manier. Leerlingen kunnen hun apparaat dus gebruiken zoals ze gewend zijn. De zoomfunctie kan bovendien worden gecombineerd met VoiceOver, zodat leerlingen beter kunnen zien (en horen) wat er op het scherm gebeurt.

Terug naar boven

Meer manieren waarop leerlingen zich kunnen uitdrukken.

Met FaceTime kunnen dove en slechthorende leerlingen communiceren en op de hoogte blijven. Dankzij bijschriften en monogeluid kunnen deze leerlingen het materiaal op hun iPhone, iPad en iPod touch optimaal benutten.

FaceTime

Dankzij de hoge beeldkwaliteit en -snelheid is FaceTime een ideaal communicatiemiddel voor leerlingen die gebarentaal gebruiken. Elke beweging en gezichtsuitdrukking is tot in detail te volgen. En omdat FaceTime standaard beschikbaar is op de Mac, iPhone, iPad en iPod touch, kunnen leerlingen praten met OS X- of iOS-gebruikers aan de andere kant van de klas of de andere kant van de wereld. Alsof ze tegenover elkaar zitten.1

Monogeluid

Bij stereo-opnamen is er vaak veel verschil tussen het geluid van het linker- en het rechterkanaal. Leerlingen die met één oor weinig of niets horen, missen dus een deel van de geluidsinformatie. iOS kan deze leerlingen helpen door beide audiokanalen in beide oren af te spelen. Bovendien kunnen leerlingen het volume van één kanaal verhogen, zodat ze niets van een lezing, video of muziekstuk hoeven te missen.

Bijschriften voor spraak en geluiden

Visueel ingestelde leerlingen kunnen video’s met bijschriften bekijken, zodat ze het materiaal beter begrijpen. Bijschriften worden weergegeven als witte tekst op een zwarte achtergrond, zodat ze goed leesbaar zijn. iOS ondersteunt bijschriften, evenals ondertitels, in allerlei soorten lesmateriaal, van podcasts tot iTunes U-cursussen.

GarageBand

GarageBand kan het auditieve begrip van dove en slechthorende leerlingen verbeteren, met name van leerlingen die moeten wennen aan een nieuw cochleair implantaat. Leerkrachten kunnen podcasts van gesprekken maken en deze op een Mac, iPhone, iPad of iPod touch zetten. De leerlingen kunnen dan naar de stembuigingen luisteren en leren hoe ze verschillende stemmen van elkaar kunnen onderscheiden. GarageBand is daarnaast uitermate geschikt voor spraaktherapie, het leren van toontalen zoals het Chinees en om dove leerlingen aan de hand van geluidsgolven te leren hoe hard verschillende geluiden klinken.

Terug naar boven

iOS geeft leerlingen meer controle.

Dankzij innovatieve technologieën in iOS kunnen leerlingen met een fysieke of motorische beperking het Multi-Touch-scherm gemakkelijker gebruiken.

iPad met het scherm met instellingen voor AssistiveTouch.

AssistiveTouch

iOS-apparaten hebben een nauwkeurig, aanraakgevoelig scherm waarvoor geen fysieke kracht nodig is, omdat leerlingen alleen het oppervlak hoeven aan te raken. Met AssistiveTouch kunnen leerlingen met een motorische beperking het Multi-Touch-scherm van een iOS-apparaat aan hun behoeften aanpassen en ingewikkelde Multi-Touch-gebaren zoals knijpen of met meerdere vingers vegen vervangen door één tikje. Ze kunnen ook aangepaste bewegingen instellen, en als ze moeite hebben met het indrukken van de thuisknop, kunnen ze in plaats daarvan op het scherm tikken. Ook commando’s als draaien en schudden zijn beschikbaar, zelfs als het iOS-apparaat op een rolstoel is bevestigd. Bovendien worden allerlei producten van andere fabrikanten ondersteund, zodat leerlingen die bijvoorbeeld een joystick nodig hebben, toch gewoon met een iOS-apparaat kunnen werken.

Informatiebronnen