Iets maken zonder iets te nemen klinkt onmogelijk. Toch is het ons doel.

Wij willen dat we op een dag producten kunnen maken zonder dat we daarvoor nieuwe materialen hoeven te delven. Om dit doel te behalen, zoekt Apple voortdurend naar efficiëntere manieren om materiaal te recycleren voor nieuwe devices. En we vervangen fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Verder verminderen we onze impact door stoffen te gebruiken die veilig zijn voor mens en milieu. Dat is een flinke uitdaging. Maar we weten dat we de allerbeste producten kunnen maken én de wereld beter kunnen achterlaten dan we hem hebben aangetroffen.

100% Alle kantoren, Stores en datacenters van Apple draaien op 100% hernieuwbare energie.

We gebruiken geen schadelijke chemicaliën meer in onze producten, zoals kwik, broomhoudende vlam­vertragers, pvc, ftalaten en beryllium.1

4000 km² Dankzij de inspanningen van Apple wordt nu meer dan 4000 vierkante kilometer aan bos in China duurzaam beheerd.

Klimaatverandering

Grote stappen richting een kleinere CO₂-voetafdruk.

Met het oog op de klimaat­verandering hebben we onze totale koolstof­voetafdruk sinds 2015 met 35% verminderd. Dat is inclusief honderden toeleveranciers en miljoenen devices van onze klanten. In al onze gebouwen wereldwijd wordt nu 100% hernieuwbare energie gebruikt. We helpen anderen dit doel te bereiken door manieren te zoeken om hernieuwbare energie in opkomende markten te introduceren, en samen te werken met lokale nutsbedrijven om hernieuwbare energie voor iedereen toegankelijk te maken.

 • Al onze gebouwen op 100% hernieuwbare energie laten draaien.

  Al onze kantoren, Stores en datacenters in 43 landen draaien op hernieuwbare energie. De meeste energie is afkomstig van onze eigen projecten. Als we meer nodig hebben, kopen we hernieuwbare energie in de buurt in of via lokale nutsbedrijven. Sinds 2011 hebben we hiermee onze koolstof­emissies uit operationele activiteiten met 64% verminderd. Terwijl Apple vier keer zo groot is geworden.

 • Onze toeleveranciers de weg wijzen naar hernieuwbare energie.

  Bijna de helft van onze koolstof­voetafdruk is afkomstig van elektriciteit tijdens fabricage. Daarom is het essentieel dat onze partners de transitie naar hernieuwbare energie maken. Onze leveranciers hebben toegezegd uiterlijk in 2020 meer dan 4 gigawatt aan schone energie te genereren – dat is bijna een derde van de elektriciteit die we in 2018 nodig hadden om onze producten te maken. Onlangs hebben we met een aantal van onze partners het China Clean Energy Fund opgericht, dat bijna 300 miljoen dollar investeert in het ontwikkelen van hernieuwbare-energieprojecten.

  Bekijk de meer dan 35 partners die hebben toegezegd volledig hernieuwbare energie voor de productie van Apple producten te gebruiken (pdf)

 • Onze producten zo ontwerpen dat ze minder energie verbruiken.

  Sinds 2008 is het gemiddelde energie­verbruik van Apple producten met 70% verminderd. De 11-inch iPad Pro is 69% zuiniger dan de ENERGY STAR-norm.2 De MacBook Air met Retina-display verbruikt in de sluimer­stand drie keer minder energie dan de eerste generatie. En iMac Pro verbruikt in de sluimer­stand en als hij uit staat 40% minder energie, wat te danken is aan een innovatieve aanpassing in de voeding.3 Beeld je eens in wat voor besparing dit oplevert voor alle Apple devices op de wereld samen.

 • Hoofdpunten klimaatverandering

  35% De totale koolstof­voetafdruk van Apple is met 35% gedaald sinds 2015.
  600K Door toeleveranciers te helpen bij de omschakeling naar schone energie besparen we evenveel aan emissies als het kost om 600.000 huishoudens van stroom te voorzien.4
  70% Apple producten verbruiken gemiddeld 70% minder energie sinds 2008.

Grondstoffen

De beperkte bronnen van onze planeet slim gebruiken. En hergebruiken.

De meest innovatieve ideeën bij Apple zitten in het ontwikkelen van producten met gerecycleerde en hernieuwbare materialen, het garanderen dat die producten zo lang mogelijk meegaan, en het terugwinnen van alles wat mogelijk is als de producten het einde van hun levenscyclus bereiken. Door de materialen te hergebruiken, raken we steeds minder afhankelijk van het delven van grondstoffen. Als we niets verspillen, hebben we veel bereikt.

 • Grondstoffen met een grote impact hebben onze hoogste prioriteit.

  Apple gebruikt veel materialen. Om te bepalen welke daarvan we het eerst moeten aanpakken, hebben we ‘Material Impact Profiles’ opgesteld. Elk materiaal wordt beoordeeld op de impact die het heeft op het milieu, de maatschappij en de wereldwijde toeleverings­keten. Het resultaat? We richten ons in eerste instantie op kobalt, wolfraam, zeldzame aardmetalen, tantaal, staal, koper, tin, glas, plastic, zink, lithium, papier, goud en aluminium. Voor 2019 betekent dit dat Apple hierdoor niet langer meer dan 900.000 ton aluminiumhoudend bauxiet (zie afbeelding boven) hoeft te delven.

 • Meer grondstoffen efficiënter herwinnen.

  Er zitten allerlei materialen in onze oudere devices die we in nieuwe producten kunnen gebruiken. Maar het is moeilijk om ze op een efficiënte manier terug te winnen. Daarom hebben we Daisy in het leven geroepen. Een demontage­robot die snel en handig iPhone-materialen kan terugwinnen die andere recyclage­bedrijven niet vinden. Denk aan wolfraam en zeldzame aard­metalen. Hoe meer materiaal we terugwinnen, hoe meer we kunnen hergebruiken en recycleren. Zo ook het aluminium dat we gebruiken voor MacBook Air.

 • Innovatievere manieren om gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen te gebruiken.

  Soms voldoet het teruggewonnen schroot niet aan onze product­normen. Dan vinden we nieuwe methoden uit om het probleem op te lossen. Zoals het ontwikkelen van een speciale aluminium­legering voor de behuizing van MacBook Air en Mac mini, die volledig gerecycleerd is zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Of het bedenken van een manier om 100% gerecycleerd tin te gebruiken in het soldeer voor de moederborden van onze devices.

 • Hoofdpunten grondstoffen

  100% Alle houtpulp in Apple verpakkingen komt van gerecycleerde of hernieuwbare bronnen.

  Onze demontagerobot Daisy wint materialen terug die conventionele recyclage­bedrijven niet kunnen aanpakken, zoals zeldzame aardmetalen, wolfraam en aluminium­legeringen die uniek zijn voor Apple.

  Met het gebruik van gerecycleerd tin in Apple devices, zoals het soldeer voor het moederbord van de iPhone, voorkomen we dat we in 2019 bijna 29.000 ton aan tinerts moeten delven.

Slimmere scheikunde

Een product is maar zo veilig als de materialen waar het uit bestaat.

Materialen maken een product sneller, robuuster en mooier. Maar niet alle materialen zijn even goed. Daarom verricht Apple toon­aangevend onderzoek om ervoor te zorgen dat de stoffen waaruit die materialen zijn opgebouwd, veilig zijn voor de mensen die onze producten gebruiken, voor de mensen die ze in elkaar zetten en voor de planeet.

 • We brengen de grondstoffen in onze producten intensief in kaart.

  Het beoordelen van alle stoffen in onze producten is een enorme klus. Het begint bij het opstellen van een uitgebreide inventaris van de stoffen die worden gebruikt voor de productie. Dat betekent dat we niet alleen onze toeleveranciers moeten onderzoeken, maar ook hún leveranciers. We werken nauw samen met onze partners om een gedetailleerd overzicht op te stellen van de chemicaliën waaruit onze materialen zijn samen­gesteld.

 • We beoordelen chemicaliën op risico’s voor jou, en voor de planeet.

  Onze specificatie voor gereglementeerde stoffen is een uitgebreide lijst met verboden chemische stoffen, die veel strenger is dan de overheids­­vereisten. We hebben het Environmental Testing Lab in het leven geroepen om te voorkomen dat deze chemische stoffen in onze producten komen. Onze officieel gecertificeerde toxicologen gebruiken het lab om onze materialen grondig te testen op schadelijke verbindingen. We hebben zelfs kunstmatig transpiratievocht ontwikkeld om de interactie te testen tussen de huid en het materiaal waarmee je in aanraking komt.

 • Op zoek naar nieuwe manieren om slechte stoffen te vervangen door goede.

  Als een Apple product een potentieel schadelijke stof bevat, bedenken we een manier om die te verwijderen, te verminderen of te vervangen door een veiliger alternatief. We hebben pvc en ftalaten verwijderd uit al onze netsnoeren, koptelefoons en kabels.5 Dankzij innovaties in de Apple Watch is de blootstelling aan nikkel verminderd – een metaal dat een allergische reactie kan veroorzaken. We hebben met leveranciers bij eindassemblage­fabrieken samengewerkt aan de transitie naar reinigings- en ontvettings­middelen die veiliger zijn.

 • Hoofdpunten slimmere scheikunde

  75% Apple heeft de samenstelling van tien­duizenden onderdelen en meer dan 75% van de totale hoeveelheid nieuwe iPhones, iPads en Macs geanalyseerd op schadelijke chemische stoffen. En we gaan door.

  100% van de assemblage­fabrieken van toeleveranciers is dankzij onze hulp veiligere reinigings- en ontvettings­middelen gaan gebruiken.

  We zijn gestopt met het gebruik van beryllium in de veren en connectoren in onze devices, en zijn overgestapt op veiligere metaallegeringen.

Het milieu­rapport­cijfer van jouw product.

Voor elk device wordt gemeten wat de impact is op onze koolstof­voetafdruk en hoe milieuvriendelijk en veilig de materialen zijn.

Voortgangs­rapport 2019

In ons huidige rapport vind je gedetailleerde informatie over onze inspanningen, de manier waarop we de algehele effecten meten die we op het milieu hebben, en de voortgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt.

Bekijk onze Rapportage voor milieubeleid 2018 (pdf)

Aanvullende rapporten en informatie­bronnen

Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

We stellen de allerstrengste eisen aan onszelf maar ook aan onze partners in de toeleverings­keten op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu, en verantwoorde inkoop van grondstoffen.

Ga naar de website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Slimmere scheikunde

Apple hanteert een streng programma om de veiligheid van de gebruikte chemische stoffen in onze producten te garanderen. Lees meer over de strikte normen, zorgvuldige toxicologische beoordelingen en methodes voor het beoordelen van zorgwekkende stoffen.

Lees de specificatie voor gereglementeerde stoffen (pdf)

Lees onze whitepaper over het toepassen van toxicologische beoordelingen bij de selectie van materialen voor Apple producten (pdf)

Lees ons ‘Protocol for Prioritizing Chemicals of Concern in the Electronics Industry’ (pdf)

Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over Apple en het milieu.

Ga naar de veelgestelde vragen