CADEAUBONNEN, ITUNES CARDS EN CODES, MUZIEKREKENINGEN EN CONTENT CODES

Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes, Content Codes en Muziekrekeningen, alsmede ongebruikte tegoeden, zijn niet inwisselbaar voor contant geld en, kunnen niet worden teruggestuurd voor een terugbetaling in contant geld (behalve zoals hierboven uiteengezet in ons terugbetalingsbeleid dat van toepassing is indien het artikel is gekocht van de iTunes Store; of behalve als de winkelier van wie het artikel is gekocht een ander terugbetalingsbeleid hanteert)– onverminderd enig toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling in geval van ondeugdelijke of onjuist omschreven geschenken – of worden geruild, doorverkocht of gebruikt om Cadeaus, Cadeaubonnen, of iTunes Cards of Codes te kopen, Muziekrekeningen te geven of aankopen te doen in Apple Online Store of Apple Retail Stores. Ongebruikte tegoeden zijn niet overdraagbaar.

Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes, Content Codes en Muziekrekeningen die in België zijn gekocht, kunnen alleen via de Stores in België worden ingewisseld.

iTunes is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes, Content Codes of Muziekrekeningen. Het risico van verlies en de eigendom van Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes en Muziekrekeningen die langs elektronische weg worden verzonden, gaan op de koper in België over bij elektronische verzending. Het risico van verlies en de eigendom van Content Codes die langs elektronische weg worden verzonden, gaan over van iTunes in Luxemburg bij elektronische verzending.

iTunes behoudt zich het recht voor om een account te sluiten en om een alternatieve betalingsvorm te verzoeken, wanneer een Cadeaubon, iTunes Card en Codes, Content Code of Allowance frauduleus is verkregen of wordt gebruikt in de Stores.