Persinformatie van Apple

Apple maakt resultaten eerste kwartaal bekend

Verkoop iPhone en iPad resulteert in recordomzet en -bedrijfswinst

CUPERTINO, 27 januari 2014 – Apple heeft vandaag de financiële resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2014, dat eindigde op 28 december 2013. De nettowinst voor dit kwartaal bedroeg $13,1 miljard, ofwel $14,50 per aandeel, bij een recordomzet van $57,6 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $54,5 miljard, en een nettowinst van $13,1 miljard, ofwel $13,81 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 37,9 procent, vergeleken met 38,6 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 63 procent van de totale omzet.

Het bedrijf verkocht het afgelopen kwartaal 51 miljoen iPhones, een absoluut kwartaalrecord, vergeleken met 47,8 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple verkocht verder het afgelopen kwartaal 26 miljoen iPads, opnieuw een kwartaalrecord, vergeleken met 22,9 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Het bedrijf verkocht 4,8 miljoen Macs, vergeleken met 4,1 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.

De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $3,05 per algemeen Apple aandeel uit te keren.  Het dividend wordt per 13 februari 2014 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 10 februari 2014 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.

"We zijn bijzonder tevreden over de recordverkoop van iPhone en iPad, de constante lijn van onze Mac-producten en de gestage groei van iTunes en onze software en diensten", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "We zijn er trots op dat we zo'n tevreden, trouwe en betrokken klantenbasis hebben. Daarom blijven we ook onverminderd investeren in onze toekomst, zodat onze klanten nog beter met onze producten en diensten kunnen werken."

"We hebben een cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $22,7 miljard behaald en we hebben nog eens $7,7 miljard aan liquide middelen laten terugvloeien naar onze aandeelhouders in de vorm van dividend en de terugkoop van aandelen tijdens het decemberkwartaal, waardoor de cumulatieve terugvloeiing op basis van ons kapitaalterugvloeiingsprogramma $43 miljard bedraagt", aldus Peter Oppenheimer, CFO van Apple.

Apple geeft de volgende indicaties voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2014:
  • Een omzet tussen de $42 en $44 miljard
  • Een brutomarge tussen de 37 en 38 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $4,3 en $4,4 miljard
  • Andere inkomsten/uitgaven ter hoogte van $200 miljoen
  • Een belastingtarief van 26,2 procent

De conference call waarin de resultaten van het eerste kwartaal van boekjaar 2014 worden besproken, kan vanaf 27 januari 2014 worden beluisterd via www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq114. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.

Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet, brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven en het belastingtarief van het bedrijf. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 28 september 2013, en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 28 december 2013, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.

Apple is de producent van de Mac, de beste personal computer ter wereld, en van OS X, iLife, iWork en professionele software. Op het gebied van de digitale muziek voert Apple de revolutie aan met zijn iPods en de iTunes Store op het internet. En de revolutionaire iPhone en App Store hebben de wereld van de mobiele telefoon op z'n kop gezet. Met de iPad heeft Apple de toekomst van mobiele media en computers een gezicht gegeven.

Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31(0)20 5352821
 

© 2014 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Apple Media Helpline 02 474 42 19