ResearchKit en CareKit

Stellen medische onderzoekers en artsen tot meer in staat. En jou ook.

Overal ter wereld werken artsen aan een omslag in onze manier van denken over gezondheid. Dat doen ze met behulp van iPhone en apps die met ResearchKit zijn gemaakt. Samen genereren ze een schat aan medische gegevens, op een schaal en met een snelheid die ongekend is. Dit succes bracht ons op het idee om deze nieuwe mogelijkheden voor een breder publiek toegankelijk te maken. Daarom is er nu CareKit, een framework voor ontwikkelaars om apps te maken waarmee je je eigen gezondheid continu in de gaten kunt houden.

Bekijk de film

ResearchKitAls medisch onderzoek makkelijker wordt, zijn ziektes eenvoudiger te doorgronden.

Ontdekken wat een ziekte veroorzaakt is de eerste stap op weg naar een behandeling. ResearchKit blijkt daarin een rol te kunnen vervullen. Dit is een opensource-framework voor het bouwen van apps die het een stuk makkelijker maken om patiënten aan medisch onderzoek te laten deelnemen. Sinds de lancering van ResearchKit hebben wetenschappers een enorme hoeveelheid gegevens verzameld die tot allerlei nieuwe inzichten hebben geleid. Een grensverleggend resultaat.

Hoeveel last een patiënt van de ziekte van Parkinson heeft, kan per dag verschillen. Met de mPower-app kan Melinda Penkava elke dag bijhouden wat de verschijnselen zijn en die gegevens doorsturen naar haar behandelteam. Ongeacht waar ze op dat moment is.

Meer deelnemers betekent meer data. En meer resultaten waar je wat mee kunt.

Het grootste obstakel voor medisch-wetenschappelijk onderzoek is het vinden van geschikte deelnemers. Vaak doen er maar een paar mensen mee. Maar gezien het huidige aantal iPhone-bezitters betekent de komst van ResearchKit-apps een enorme toename van het aantal potentiële onderzoeks­deelnemers en de hoeveelheid gegevens die kan worden verzameld. Bovendien kunnen de onderzoeksgegevens veel vaker worden opgehaald, bijvoorbeeld elke dag of zelfs elk uur. Allemaal zonder dat de patiënt er last van heeft. Dit alles leidt tot een grotere en gevarieer­dere onderzoekspopulatie, een frequentere aanvoer van nieuwe gegevens en een betrouwbaardere representatie van de bevolkings­samenstelling.

We halen research uit het lab. En brengen die naar de dagelijkse realiteit.

Dankzij ResearchKit kun je voortaan heel makkelijk meedoen aan een onderzoeks­traject. Het enige wat je nodig hebt, is je iPhone. Je hoeft dus niet meer naar het ziekenhuis om onderzoeken te ondergaan of vragenlijsten in te vullen. In plaats daarvan voeren de geavanceerde iPhone-sensoren metingen uit die uiterst nauwkeurige en objectieve onderzoeks­gegevens opleveren. Het maakt niet meer uit waar je op dat moment bent.

Regulier medisch onderzoek heeft zijn grens wel zo ongeveer bereikt. Maar met de technologie die we tegenwoordig op zak hebben, kunnen we die grens verder verleggen.

Dr. Helen Link Egger, Duke University Medical Center

Research heeft al flinke stappen vooruit gezet — en snel ook.

In korte tijd hebben de apps die zijn ontwikkeld met ResearchKit geleid tot een ongekende toename van het aantal deelnemers aan medisch onderzoek. En dat heeft weer geleid tot allerlei nieuwe kennis en de ontdekking van correlaties die voorheen gewoon niet zichtbaar waren.

Een beter beeld van Parkinson schetsen.

Sinds de lancering van de mPower-app in 2015 hebben zich al 10.000 patiënten aangemeld voor wat inmiddels het grootste Parkinson-onderzoek uit de geschiedenis is. Meer dan 93 procent van de deelnemers had hiervoor nog nooit aan een dergelijk onderzoekstraject mee­gedaan. Dankzij de app weten de onderzoekers nu aanzienlijk meer over de ziekte van Parkinson. Met de gyroscoop en andere mogelijkheden van iPhone kunnen ze zaken als coördinatie, evenwicht, looppatroon en geheugen meten. Op basis van al deze metingen weten de onderzoekers inmiddels beter welke factoren de ziekte­verschijnselen verminderen of juist verergeren, zoals de hoeveelheid slaap en beweging en de gemoedstoestand van de patiënt.

mPower

University of Rochester, Sage Bionetworks

Naar de App Store

Ontdek een betere manier om autisme vast te stellen.

Uit onderzoek is gebleken dat een vroegtijdige behandeling van ontwikkelingsstoornissen tot een hoger IQ en betere sociale vaardigheden kan leiden. Met behulp van de HD-camera aan de voorkant van iPhone en vernieuwende algoritmen voor gezichts­herkenning analyseert de Autism & Beyond-app de emotionele reactie van kinderen van anderhalf jaar en ouder op een aantal video’s. De kinderen kunnen bovendien worden onderzocht zonder een bezoek aan de specialist, waardoor de diagnose eerder kan worden gesteld en de behandeling ook eerder kan starten. Via de app meldden zich de eerste maand al meer deelnemers aan dan tijdens een eerder regulier onderzoek dat negen maanden liep.

Autism & Beyond

Duke University, Universiteit van Kaapstad

Naar de App Store

Op zoek naar een manier om beroertes te voorspellen met Apple Watch.

Onderzoekers hopen dat Apple Watch op termijn een rol kan spelen bij het voorspellen van een nakende epileptische aanval. Met de EpiWatch-app kunnen patiënten nauwkeurig en in realtime het begin en de duur van epileptische aanvallen vastleggen. Op die manier wordt de correlatie tussen de aanvallen en de medicatie zichtbaar. Zodra de proef­­personen een aanval voelen opkomen, openen ze de app door op een speciale complicatie op Apple Watch te tikken. Die handeling schakelt de versnellings- en hartslag­meter van Apple Watch in en zorgt ervoor dat iemand uit de omgeving van de patiënt automatisch bericht krijgt.

EpiWatch

Johns Hopkins University

Naar de App Store
Met de Autism & Beyond-app kunnen scholen hun leerlingen screenen op autisme. Die screening is net zo makkelijk als het afnemen van een gehoor- of ogentest. Een vroegtijdige diagnose is essentieel voor een effectieve behandeling van autisme.

Je kunt deelnemen aan een onderzoek. Download vandaag nog een van deze apps.

Hersenschuddingen

De Concussion Tracker-app houdt patiënten met een hoofdletsel zes weken lang in de gaten. Door het hartslag­patroon en een aantal lichaamsfuncties en cognitieve functies bij te houden, hopen de onderzoekers een beter inzicht te krijgen in de langetermijn­gevolgen van een hersenschudding.

Concussion Tracker

NYU Langone Medical Center

Naar de App Store

Melanomen

In de Mole Mapper-app kunnen mensen foto’s van een moedervlek maken om te zien of die na verloop van tijd verandert. De onderzoekers krijgen op die manier beeldmateriaal binnen van tienduizenden proefpersonen. Daarmee hopen ze een algoritme te ontwikkelen waarmee melanomen al in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord.

Mole Mapper

Oregon Health & Science University

Naar de App Store

Post-partumdepressie

Het doel van de PPD ACT-app is om te onderzoeken of er erfelijke aanleg is voor een post-partumdepressie. Dit is de eerste app die via iPhone toestemming vraagt voor een DNA-afname, wat de procedure een stuk makkelijker maakt. Deelnemers die toestemming geven, ontvangen per post een afnameset die supersimpel in het gebruik is en die ze daarna alleen maar in de brievenbus hoeven te doen.

PPD ACT

University of North Carolina, National Institute of Mental Health

Naar de App Store

Gezonde nachtrust

Met behulp van de SleepHealth-app kijken onderzoekers of er een verband is tussen slaapgewoonten en aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas, COPD en depressie. De SleepHealth-app test hoe alert de proefpersoon overdag is en zet de meetresultaten af tegen de bijgehouden hoeveelheid slaap en de kwaliteit daarvan.

SleepHealth

University of California San Diego, American Sleep Apnea Association

Naar de App Store

Er worden meer geweldige apps ontwikkeld met ResearchKit.

Bekijk ze allemaal in de App Store

CareKit Hoe meer je weet over je gezondheid, hoe beter je ervoor kunt zorgen.

Met de juiste middelen kun je zelf invloed uitoefenen op het managen van je gezondheid. Dat was de reden om met CareKit te komen, een opensource-framework waarmee ontwikkelaars apps kunnen bouwen voor alles wat met je gezondheid te maken heeft. Om niet alleen afhankelijk te zijn van de bezoeken aan huisarts of specialist, kun je zelf dagelijks je symptomen en medicijngebruik bijhouden. Door die gegevens met medische professionals te delen, krijgen zij een beter en completer beeld van je gezondheid.

De EpiWatch-app stuurt een berichtje naar iemand uit je omgeving als je een epileptische aanval krijgt. Dat geeft Shaina Mims een veilig gevoel. “Het geeft me het gevoel dat ik hier controle over heb. En dat het een leven kan redden.”


Er worden al geweldige apps ontwikkeld met CareKit.

Met behulp van het CareKit-framework bouwen ontwikkelaars apps die de zorg persoonlijker maken. Je kunt dus apps gebruiken waarin CareKit-modules als Care Card en Insight Dashboard zijn verwerkt. En zo nodig sta je rechtstreeks in contact met je zorgverleners. Hier volgt een kleine selectie van deze apps.

Monitor je herstel na een hartinfarct.

Deze app bevordert een succesvolle revalidatie en een gezonde levens­stijl na een hartaanval, vanaf het moment van opname in het ziekenhuis. Via de Care Card-module van CareKit kun je in deze app gemakkelijk zaken bijhouden zoals medicatie en lichaams­beweging. Het tabblad MyVitals geeft een indruk van het herstel, met informatie over bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk en gemoedstoestand. Betrokken zorgverleners monitoren je gegevens en nemen contact op als ze vinden dat je een arts moet raadplegen.

Corrie Health-app

Johns Hopkins

Het zorgtraject van je kind helder in beeld.

Als kinderen kampen met complexe medische problemen, is dat voor hun ouders een hele zorg. Met deze app kun je de dagelijkse symptomen van je kind bijhouden om meer inzicht te krijgen en specifieker afgestemde zorg mogelijk te maken. De Insight Dashboard-module van CareKit helpt je patronen en verbanden achter symptomen bloot te leggen. Zo krijg je op de langere termijn een beter beeld van zowel het ziekteverloop als de zorg aan je kind.

Caremap-app

Duke en Boston Children's Hospital

Een makkelijkere manier om met diabetes om te gaan.

Als je diabetes hebt, moet je voortdurend je bloedsuikerspiegel in de gaten houden. In de One Drop-app zijn CareKit-modules opgenomen waarmee je kunt bijhouden hoe je je voelt. Zo kun je invullen of je pijn of honger hebt en of je duizelig bent, en die gegevens afzetten tegen je bloedsuiker­meting. Al die gegevens kun je dan weer rechtstreeks vanuit de app naar je zorgverleners en de belangrijke mensen om je heen sturen.

Diabetes-app

One Drop

Naar de App Store

We proberen patiënten goede zorg te bieden, waar ze ook zijn. Gewoon via hun telefoons.

Dr. Ray Dorsey, University of Rochester

PrivacyDeel je data, bewaar je privacy.

We weten dat niets belangrijker is dan de privacy van je gegevens. Daarom zijn ResearchKit en CareKit vanuit die opvatting ontwikkeld. Jij kiest aan welke onderzoeken je meedoet en je hebt de volledige controle over welke informatie je aan welke apps doorgeeft. Je kunt bovendien altijd precies zien welke gegevens je deelt.

PartnersWe werken met een professionele medische gemeenschap.

Voor de ontwikkeling van ResearchKit en CareKit hebben we overleg gepleegd met toonaangevende ziekenhuizen, medische instellingen en andere medische organisaties. Met behulp van hun ervaring en expertise hebben we software­frameworks ontwikkeld die inspelen op wat de patiënt nodig heeft en tegelijkertijd tegemoetkomen aan de eisen van het huidige medisch-wetenschappelijke onderzoek.

 • American Heart Association
 • Boston Children’s Hospital
 • COPD
 • Dana Farber Cancer Institute
 • Duke Medicine
 • Emory Healthcare
 • Harvard Medical School
 • Icahn School of Medicine at Mount Sinai
 • Johns Hopkins Medicine
 • Keck Medicine of USC
 • Keio University Hospital
 • Massachusetts General Hospital
 • NYU Langone Medical Center
 • OHSU
 • Sage Bionetworks
 • Stanford Medicine
 • UCSF
 • Universitats Freiburg Klinikum
 • University of Cape Town
 • University of Hong Kong
 • University of Nebraska Medical Center
 • University of Oxford
 • University of Rochester Medical Center
 • Yale School of Medicine

Open source.
Zodat de hele wereld er alles uit kan halen.

We hebben de broncode van ResearchKit en CareKit beschikbaar gesteld omdat we willen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan medisch onderzoek en zijn voordeel kan doen met betere zorg. Een opensource-framework is de ideale manier om de medische sector en de ontwikkelgemeenschap te laten samenwerken en hun apps en methoden te laten uitwisselen. We zijn razend benieuwd waartoe dat zal leiden.

ResearchKit

ResearchKit is wereldwijd beschikbaar voor ontwikkelaars. Ga voor meer informatie naar researchkit.org.

Ben je onderzoeker en wil je meer weten, neem dan contact met ons op.

CareKit

CareKit is wereldwijd beschikbaar voor ontwikkelaars. Ga voor meer informatie naar carekit.org.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.