Verantwoordelijkheid van leveranciers

De mensen die ons helpen onze producten te maken, zijn erg belangrijk voor ons, net als de planeet die we allemaal delen. Daarom leggen we onszelf en onze toeleveranciers de hoogste normen op om ervoor te zorgen dat iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld. En we delen ons werk openlijk zodat anderen ons voorbeeld kunnen volgen.

Onze toeleverings­keten bestrijkt de hele wereld.
Net als onze verantwoordelijk­heid.

Apple producten worden overal ter wereld gemaakt. Wij werken met onze toeleveranciers samen – van mijnbouw tot recyclage – om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan onze vereisten voor de mensen en gemeenschappen in onze toeleverings­keten. In 2018 hebben we in totaal 1049 audits van toeleveranciers uitgevoerd in 45 landen.

We blijven onze standaarden verhogen. En daarmee die van de hele industrie.

De Gedragscode voor toeleveranciers van Apple vormt een consistente maatstaf voor veilige, respectvolle werkomgevingen en de bescherming van het milieu. De Gedragscode geldt voor partners op alle niveaus en moet ook worden nageleefd als deze een stap verder gaat dan lokale, regionale en nationale wetgeving.

Een veilige werkplek waar iedereen respectvol met elkaar omgaat.

Wij eisen dat onze toeleveranciers hun werknemers met waardigheid en respect behandelen. Ze moeten schappelijke werkuren bieden, een veilige werkplek en een omgeving die vrij is van discriminatie. Ze moeten hun werknemers vanaf hun eerste dag over deze rechten informeren en garanderen dat ze eventuele zorgen anoniem kunnen melden.

Sinds 2007 hebben we al meer dan 17,3 miljoen mensen bewust gemaakt van hun rechten.

Werknemers van toeleveranciers worden voorgelicht over hun rechten op de werkplek en over hoe ze zich anoniem kunnen uitspreken wanneer ze vinden dat die rechten worden bedreigd.

De hoogste eisen aan veiligheid op de werkvloer.

Toeleveranciers moeten zorgen voor passende veiligheids­apparatuur, ‑protocollen en ‑training om risico’s op het werk te beheren. Onze strenge audits bevorderen naleving.

We eisen schappelijke werktijden van onze toeleveranciers.

Apple is al meer dan tien jaar een van de weinige bedrijven die naleving van de werktijden nauwlettend volgt en erover rapporteert.

We tolereren geen schuldslavernij.

Wij verbieden gedwongen arbeid in welke vorm dan ook. Toeleveranciers moeten direct actie ondernemen om te voorkomen dat ze uit onze toeleverings­keten worden verwijderd.

Kansen creëren voor de mensen die onze producten creëren.

Sinds 2008 hebben we onderwijs­programma’s geboden aan meer dan 3,6 miljoen werknemers van toeleveranciers. Dankzij deze programma’s kunnen de mensen in onze toeleverings­keten nieuwe vaardigheden opdoen en hun loopbaan ontwikkelen, of het nu gaat om het leren van een nieuwe taal of het behalen van een diploma.

Nieuwe skills, diploma’s en manieren om vooruit te komen.

Onze onderwijs­programma’s lopen uiteen van cursussen sociale vaardigheden tot hogeschool­diploma’s. Ze hebben miljoenen mensen geholpen in hun persoonlijke en profes­sionele groei.

De taal van de technologie is van iedereen.

Van degenen die in 2018 onze cursus ‘App Development & Swift’ hebben gevolgd, had 68 procent weinig of geen ervaring met programmeren. Inmiddels kunnen ze apps bouwen.

Onderwijskansen zitten dieper verankerd in onze toeleverings­keten.

We dagen onszelf continu uit om onze onderwijs­programma’s uit te breiden en mogelijk­heden voor het aanleren van competenties aan te bieden aan meer mensen in onze toeleverings­keten.

Meer werknemers van onze toeleveranciers krijgen gezondheids­voorlichting.

We bieden middelen en voorlichting op het gebied van voeding, persoonlijke hygiëne en de gezondheid van moeder en kind. Tegen 2020 hebben we deze programma’s uitgebreid naar één miljoen werknemers van toeleveranciers.

Groenere fabrieken, groenere gemeen­schappen.

Elk jaar versterken we onze samen­werking met toeleveranciers om de planeet te beschermen. Samen besparen we meer energie en water, gebruiken we chemicaliën die veiliger zijn en bannen we verspilling uit met behulp van praktische samen­werkings­programma’s. En terwijl we onze toeleveranciers stimuleren best practices niet alleen in hun fabrieken toe te passen, delen we alles wat we leren openlijk om onze gezamenlijke positieve invloed op de planeet te versnellen.

Schoner water, van fabriek tot gemeenschap

In 2018 hebben we onze rol uitgebreid van waterbehoud naar waterbeheer – een ontwikkeling die ten goede komt aan de gemeenschappen waarbinnen onze producten worden vervaardigd.

Nieuwe normen dankzij veiligere en duurzamere chemicaliën.

Apple heeft de norm bepaald voor een veiliger chemisch gebruik, en dit proces wordt openlijk gedeeld zodat anderen kunnen volgen.

Alisa Gravitz, CEO, Green America

Samen met onze toeleveranciers streven we naar nul afval.

Alle eindassemblage­fabrieken voor iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods en HomePod hebben nu een ‘UL Zero Waste to Landfill’-classificatie gekregen.

Nog verder gaan in de strijd tegen klimaatverandering.

In 2018 hebben onze toeleveranciers de hoeveelheid koolstof­emissies per jaar verminderd met meer dan 466.000 ton, wat gelijkstaat aan 100.000 auto’s één jaar lang niet gebruiken.

Samenwerkingen helpen ons vooruit te komen.

Er worden geregeld audits uitgevoerd om de prestaties van toeleveranciers af te zetten tegen de Gedragscode voor toeleveranciers en verbeterpunten te identificeren. Zelfs wanneer toeleveranciers met problemen te maken hebben, werken onze teams nauw samen om mogelijk­heden te ontwikkelen waarmee ze aan onze eisen kunnen voldoen. Wanneer toeleveranciers geen verbeteringen willen of kunnen aanbrengen, riskeren ze uit onze toeleverings­keten te worden verwijderd.

Bewezen verbeteringen. Ondersteund door feiten.

De prestaties van toeleveranciers krijgen een score toegekend op grond van een streng auditproces waarin wordt gemeten hoe goed onze normen worden nageleefd. In 2018 zijn er audits uitgevoerd bij 770 productie­locaties, logistieke en reparatie­centra, Apple Stores en contact­centers. Daarnaast zijn er 279 aanvullende audits geweest bij smelterijen en mijnbouwlocaties.

 • 2018 76% bedrijven met hoge scores
 • 2018 23% bedrijven met middelhoge scores
 • 2018 1% bedrijven met lage scores
 • 2017 59% bedrijven met hoge scores
 • 2017 40% bedrijven met middelhoge scores
 • 2017 1% bedrijven met lage scores
 • 2016 47% bedrijven met hoge scores
 • 2016 50% bedrijven met middelhoge scores
 • 2016 3% bedrijven met lage scores
 • 2015 36% bedrijven met hoge scores
 • 2015 58% bedrijven met middelhoge scores
 • 2015 6% bedrijven met lage scores
 • 2014 26% bedrijven met hoge scores
 • 2014 60% bedrijven met middelhoge scores
 • 2014 14% bedrijven met lage scores

We starten een domino‑effect dat verandering stimuleert.

Onze inzet voor mensen en de planeet stopt niet bij onze toeleverings­keten. We willen een voorbeeld zijn dat anderen kunnen volgen en daarom delen we onze vooruitgang om verandering te versnellen in de hele industrie. En we zijn trots op de wereldwijde erkenning die we voor onze inspanningen krijgen. Maar we weten dat ons werk nooit gedaan is: als we geen manieren vinden om te verbeteren, zoeken we niet goed genoeg.

De strijd tegen gedwongen arbeid.

Stop Slavery-award 2018 toegekend door de Thomson Reuters Foundation

Op weg naar een groenere toeleverings­keten.

De hoogste positie in de Corporate Information Transparency Index, vijf jaar op rij

Veiliger chemicaliëngebruik stimuleren.

Classificatie ‘A+’ toegekend en als eerste verkozen uit 40 retailers door Mind the Store

Wij denken dat het bedrijfs­leven op zijn best het openbaar belang dient, mensen over de hele wereld sterker maakt en ons verbindt als nooit tevoren.

Tim Cook

Lees meer over ons werk in het volledige rapport.

Aanvullende rapporten

Eerdere voortgangsrapporten

We horen graag hoe anderen over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers denken.