Apple 30 针转 USB 连接线

 • RMB 145
获得购买帮助, 或致电 400-666-8800。
 • 概述

  这款 USB 2.0 线缆可直接或通过基座间接将你的 iPod、iPhone 或 iPad 连接到电脑上的 USB 端口来高效地进行同步和充电,或是连接到 Apple USB 电源适配器,从而方便地从墙上的电源插座进行充电。

  亮点

  轻松操控所有控制按键和基座接口

  贴身的结构

  允许在保护壳套中充电

  技术规格

  线缆类型:基座转 USB 连接线

 • iPhone 机型

  • iPhone 4s
  • iPhone 4
  • iPhone 3Gs
  • iPhone 3G

  Mac 机型

  • 13 英寸 MacBook Air
  • 11 英寸 MacBook Air
  • 13 英寸 MacBook Pro
  • 15 英寸 MacBook Pro
  • 21.5 英寸 iMac - Thunderbolt 3 (USB-C)
  • 21.5 英寸 iMac - Thunderbolt 2
  • 27 英寸 iMac - Thunderbolt 3 (USB-C)
  • 27 英寸 iMac - Thunderbolt 2
  • iMac Pro
  • Mac Pro
  • Mac Mini - 雷雳 3 (USB-C)
  • Mac mini

  iPod 机型

  • 第四代 iPod touch
  • 第三代 iPod touch
  • 第二代 iPod touch
  • 第六代 iPod nano
  • 第五代 iPod nano
  • 第四代 iPod nano
  • iPod classic 160GB (2009 年)
  • iPod classic 120GB (2008 年)