Program Apple Distinguished School

Školy s certifikací Apple Distinguished School se vyznačují skvělým vedením a vzdělávacím prostředím, ve kterém se realizují vize společnosti Apple o využití technologií ve vzdělávání. Věříme, že patří k nejinovativnějším školám světa.

Nepřetržité inovace

Školy Apple Distinguished School, jejich vedení, učitelé i širší komunita mají jasnou vizi toho, jak používání technologií podporuje výukové cíle. Vedení takových škol pracuje se školní kulturou, týmem, kapacitou, širší komunitou, financemi i s hodnocením takovým způsobem, že vzniká prostor pro neustálé inovace. Podporování školní vize je nepřetržitý proces zahrnující promyšlené plánování, praxi a průběžné zlepšování. Školy pomocí iPadů a Maců podporují v žácích tvořivost, kritické myšlení a schopnost spolupráce. Budují prostředí, ve kterém jsou žáci motivovaní a mají o učení zájem.

Seznamte se se školami Apple Distinguished School z celého světa

Školy Apple Distinguished School ve spolupráci s týmy Apple nabízejí ostatním pedagogům možnost navštívit je a seznámit se s tím, co dokázaly. Při těchto návštěvách vás vedení škol seznámí se svou vizí výuky pomocí zařízení Apple a předvede vám osvědčené postupy využívání iPadu, Macu, aplikací, Multi-Touch učebnic a dalších digitálních materiálů ve výuce. Pokud se toho o školách Apple Distinguished School chcete dozvědět víc, vyhledejte si v následující rozbalovací nabídce školu poblíž vás a přečtěte si, jaký je její příběh.

470 škol
34 zemí

Jak se stát školou Apple Distinguished School.

Do programu Apple Distinguished School se můžou zapojit jen pozvané školy, které splňují aktuální podmínky programu. Titul platí tři roky, přičemž na konci každého období je možné ho obnovit. Zvací proces začíná tím, že vedení základních a středních škol – ať už soukromých, nebo státních – si zažádá o pozvánku do programu Apple Distinguished School. Apple tyto žádosti vyhodnotí a přesvědčí se, že vaše škola splňuje potřebné požadavky. Školy splňující podmínky dostanou pozvánku, která je provede zbytkem registračního procesu. Další informace o podrobnostech programu, jeho požadavcích, zemích, ve kterých probíhá, nebo budoucích termínech vám sdělí místní zástupce Apple pro školství na čísle 800 701 391.

Požadavky

  • Každý žák má vlastní zařízení Apple
  • Inovativní využívání platformy Apple
  • Zaměstnanci dobře ovládají iPad a Mac
  • Zdokumentované výsledky

Další informace (PDF)

Příležitosti pro vedení škol

Program Apple Distinguished School podporuje vedení škol tím, že zástupcům dává možnost setkávat se na různých akcích, být v kontaktu s odborníky a spolupracovat s dalšími lidmi z oboru, kteří se zajímají o výuku a vzdělávání.