Inspirace, která vám pomůže inspirovat.

Produkty Apple se můžou stát účinnými nástroji ve výuce. Zvlášť když mají učitelé k dispozici potřebnou podporu a znalosti k uplatnění svého talentu. Proto jsme vyvinuli speciální programy, aby se učitelé mohli vzájemně obohacovat. Připravili jsme materiály k profesnímu vzdělávání, aby se mohli zdokonalovat v práci s iPadem a Macem. Nemluvě o iniciativách oceňujících průkopníky ve vzdělávání. To všechno s jediným cílem – dát učitelům prostředky k tomu, aby mohli rozvinout svůj pedagogický potenciál.

Učte tak, jak jste si to vždycky představovali.

Jste to vy, kdo inspiruje budoucí generaci vůdčích osobností. Zvládáte předávat složité myšlenky tak, aby byly snadno pochopitelné. A neustále hledáte nové způsoby, jak zaujmout své žáky. Proto jsme dali dohromady celou řadu tipů, příběhů a dalších užitečných materiálů, které vás budou inspirovat.

Tipy, příběhy a lekce

Skvělí učitelé se nikdy nepřestávají učit. A mají naši plnou podporu.

Vytvořili jsme sadu ucelených výukových programů přímo pro pedagogy. Jsou navržené tak, aby vás vedly od základních dovedností přes integraci iPadů a Maců ve škole až po nejnovější postupy inovace výuky.

Program profesionálního vzdělávání Apple

Ať budujete základní dovednosti, chcete použitím iPadů nebo Maců oživit každodenní aktivity, nebo jste se rozhodli transformovat výuku od základů, v tomto programu najdete nové způsoby, jak pomocí produktů Apple udělat hodiny zajímavější.

Více

Pomáháme učitelům jít si navzájem příkladem.

Neustále hledáte nové způsoby, jak žáky zaujmout. A nejlepší nápady přicházejí obvykle od kolegů. Proto jsme shromáždili tipy a zkušenosti od těch, kteří úspěšně integrovali produkty Apple do své výuky – abyste to mohli udělat i vy.

Apple Distinguished Educators

Učte se od inovativních pedagogů z celého světa, kteří své odborné poznatky o nejrůznějších tématech sdílejí v Multi‑Touch knihách, chatech na Twitteru a kurzech iTunes U.

Více

Školy v programu Apple Distinguished School

Podívejte se, jak se některým pokrokovým školám daří implementovat technologie ve výuce. A jak se dají uplatnit doporučené postupy pro iPad, Mac, aplikace a Multi‑Touch knihy ve vaší škole.

Více

Školení a podpora, kterou nám poskytuje Apple, pomáhají učitelům naplno rozvinout potenciál technologií ve výuce.

Treasure Weisenberg ředitelka SCA Lombardi v Kalifornii

Nástroje pro učitele

Aplikace, které vám pomůžou zapojit technologii do práce. Ve třídě i mimo ni.

Vyvinuli jsme nástroje, se kterými budete moct snadno sledovat, jak žáci používají školní nástroje a aplikace i jaké dělají pokroky.

Více o nástrojích pro učitele