Skomírající britská škola prošla neuvěřitelnou proměnou.

Škola z anglického severozápadu, kdysi už směřující k zavření, s pomocí iPadu, Macu a iTunes U dosáhla stoprocentní úspěšnosti absolventů u zkoušek.

Inspirace

Showkat Badat sice vyrostl v Boltonu, ale do místní všeobecné školy Hayward School chodit nesměl. „Rodiče jako ti moji měli dojem, že kdybych tam chodil, nikdy v životě bych neuspěl,“ říká Badat.

Když se Badat v roce 2009 do svého rodného města vrátil a stal se ředitelem upadající školy, toto přesvědčení v obci stále přetrvávalo. Bezútěšnému fyzickému prostředí školy – souboru ošuntělých a v některých případech i vyloženě nebezpečných budov – odpovídaly i mizerné výsledky jejích žáků v testech. Víc než 70 procent studentů ve svých předmětech propadalo a Haywardově škole hrozilo zavření.

Okolní obec tvořená početnou populací imigrantů a uprchlíků patřila mezi ekonomicky nejvíc znevýhodněné v zemi. Celkem 900 studentů školy hovoří více než 40 různými jazyky a mnozí měli potíže překonat jazykové a kulturní bariéry. „Každá minuta, kdy jsme našim mladým lidem nedokázali účinně pomáhat, stála obec životy,“ říká Badat.

Badat věděl, že musí udělat drastické změny. Požádal o status akademie a přejmenoval školu na Essa Academy, aby spolu s administrátory školy získal větší autonomii při rozhodování o studijním plánu a pedagogickém sboru. Navíc jim to umožnilo usilovat o nové investice jako doplnění státních příspěvků. Ovšem na skutečnou reformu školy by to nestačilo.

Ve svém předchozím ředitelském působišti na jiné škole byl Badat svědkem toho, jakou mají technologie moc zaujmout studenty. Domníval se, že přetvoření školy Essa na centrum technologicky podporovaného studia by odráželo závazek nového vedení vůči obci a především by to odstranilo překážky akademických úspěchů. „Nevnímám technologii jako pěknou nadstavbu,“ říká Badat. „Podstatně totiž podporuje učení a vytváří dynamické prostředí, které podněcuje kreativitu.“

„Apple nám pomohl vytvořit ucelený studijní ekosystém, kde se samotná budova i všechno v ní obsažené točí kolem toho, jak se studenti skutečně učí.“

— Abdul Chohan, ředitel, ESSA Academy

Implementace

Technologie Essa Academy byly stejně zastaralé jako její budovy. Učitelé, kteří chtěli dát studentům možnost používat interaktivní software nebo přistupovat k online zdrojům, museli absolvovat několik kroků vyzvednutí vozíku s notebooky a přihlášení studentů. Badat pověřil ředitele Abdula Chohana, člena svého vedoucího týmu, vyhledáním technologie, která by vytvořila dynamičtější učební prostředí.

Prvním krokem akademie Essa bylo vybavit každého studenta iPodem touch. „Potřebovali jsme jim dát přímý přístup k informacím,“ říká Chohan. Administrátoři prakticky okamžitě zaznamenali posun v zápalu studentů pro učení. V jednom případě si například všimli toho, jak skupina studentů hraje fotbal se sluchátky na uších; poslouchali podcast o struktuře atomů, aby se připravili na zkoušku.

S rostoucím nadšením studentů pro objevování aplikací a online studijních materiálů se zlepšovaly i jejich výsledky v testech. Tento prvotní úspěch pomohl administrátorům akademie Essa zajistit prostředky na výstavbu nové budovy. Každý aspekt nových tříd byl navržen tak, aby podporoval interaktivní učení. Každý učitel dostal MacBook Air a iPad na přímý přístup k online zdrojům a vzdělávacím aplikacím. Do každé třídy byla nainstalována velkoplošná televize připojená k Apple TV, aby učitelé a studenti mohli jediným klepnutím přes AirPlay sdílet relevantní obsah – 3D vizualizace rostlinných buněk, prezentaci vikingských plavidel. Učitelé začali objevovat tvůrčí způsoby, jak začlenit iPad do výuky, ať už režírováním malých skupin, které si nahráváním konverzací ve francouzštině procvičovaly výslovnost, nebo filmováním hodin tělocviku a přehráváním záběrů studentům, kteří tak mohli zlepšovat svou hru.

Pak se administrátoři akademie Essa rozhodli dát každému studentovi iPad pro použití při hodinách i doma. Tak jim umožnili studovat praktičtějším způsobem. V Keynote si studenti chystají prezentace do hodin a vestavěným fotoaparátem zachycují snímky do svých referátů. iPad se ukázal jako obzvlášť užitečný pro mnohé žáky, kteří neumí dobře anglicky. Dříve byli tito studenti vytrháváni z hodin na individuální jazykové lekce. Teď můžou zůstat ve třídě a k lepšímu porozumění výkladu používat překladové aplikace.

Essa Academy je jedna z mála škol ve Spojeném království, které zpřístupňují všechny vyučované předměty přes iTunes U. Pomocí aplikace iTunes U přistupují studenti na jediném místě ke všem studijním materiálům, sledují zadané úkoly, dostávají oznámení a novinky od učitelů. Učitelé ve sbírce iTunes U objevují podcasty, videa a další zdroje, které využívají k obohacení svých hodin. „V iTunes U máme přístup k obsahu od nadaných učitelů a odborníků po celém světě,“ říká Badat. „Můžeme tak studentům nabízet celou mozaiku pohledů na věc.“

Každé oddělení školy vytváří v aplikaci iBooks Author interaktivní učebnice pro iPad. iBooks Author poskytuje učitelům akademie Essa možnost jednoduše aktualizovat učebnice s ohledem na aktuální události anebo prokládat tradiční četbu multimediálním obsahem. „Máte před sebou videa a 3D grafiku a můžete si zvýrazňovat a psát poznámky. Je to daleko interaktivnější způsob četby a skutečně nám to pomáhá se učit,“ říká student osmého ročníku Hamza Umar.

„Na iPadu můžou studenti jít vlastním tempem. Můžeme studium individualizovat a připravit všechny naše studenty, aby uspěli.“

— Catherine Chadwick, učitelka přírodních věd, Essa Academy

Výsledky

Obrat akademie Essa byl dramatický. V průběhu dvouletého pilotního programu s iPody vyskočila míra úspěšnosti studentů školy u zkoušek z 28 procent na 100 procent. Všichni studenti zaznamenali podstatné zlepšení výsledků v testech. „Studenti do třídy nikdy nechodí s otráveným pocitem ‚to bude dneska nuda‘,“ říká učitelka moderních jazyků Jennifer Greenwood. „Jsou nadšeni ze všech věcí, co s iPadem děláme, a doslova dychtí se učit.“

Na výsledcích této školy je ještě výjimečnější to, že zároveň poklesly její provozní náklady. Dříve pořádné položky rozpočtu na technickou podporu, individuální výuku a učebnice se podařilo srazit.

Pedagogové z celého Spojeného království i jiných zemí navštěvují akademii Essa, aby se poučili z jejích úspěchů, a lidé po celém světě mohou přistupovat ke kurzům této školy v iTunes U. „S technologiemi Apple můžeme vytvářet ucelené výukové cesty,“ říká Badat. „Pomáháme našim studentům dosahovat dobrých známek, ale především měníme životy a obohacujeme obec. Všechny dveře jsou nám teď otevřené.“

Produkty, které používají

iPad

Revoluční mobilní zařízení, které přináší zcela nový způsob výuky a studia. Další informace o iPadu

MacBook Pro

Notebooky skvělé pro studium ve třídě i mimo ni. Další informace o MacBooku Pro

Apple TV

Umožňuje přes AirPlay snadno promítat materiály k přednáškám, fotky, videa a další obsah z iPadu na velkoplošné televizi. Další informace o Apple TV

iTunes U

Vytvářejte vlastní výukové materiály na iTunes U a sdílejte je se žáky pomocí aplikace iTunes U pro iPad. Další informace o iTunes U

iBooks Author

Vytvářejte zdarma interaktivní učebnice pro iPad a oživte výuku pomocí 3D objektů a videa.
Další informace o aplikaci iBooks Author

Zobrazit vzdělávací aplikace

Vzdělávací aplikace

Zobrazit v iTunes

Aplikace iTunes U

Stáhnout