Nekonvenční přístup ke studiu s iPadem, Macem a iPodem touch.

iPad, Mac a iPod touch servíruje studentům britské veřejné školy Flitch Green Academy jedinečné studijní zážitky.

Inspirace

Flitch Green je veřejná základní a střední škola kousek od Londýna. Tato moderní, ekologicky šetrná verze vesnické školy byla navržena jako centrum obce, kde učitelé podporují děti, aby mohly bezpečně objevovat, klást otázky i dělat chyby. Škola vznikla na principu, že učení musí mít nějaký smysl a že děti se nejlíp učí podle inovativního studijního plánu, který je vede zkušenostmi z první ruky a objevováním.

Zakladatelé akademie Flitch Green vypracovali tvůrčí studijní plán, který dětem umožňuje rozvíjet dovednosti pro 21. století. Filozofie školy vychází z toho, že učení není jen o získávání znalostí a osvojování si faktů, ale že musíte umět s těmito fakty něco dělat. Takové účelné učení vyžaduje solidní oporu v technologiích, a právě zde vstupuje do hry Mac, iPad a iPod touch.

Produkty Apple se k takto postavenému studijnímu plánu přirozeně hodily. Jejich snadné ovládání umožňuje studentům zvládnout nástroje a soustředit se na studijní projekty. Tvůrčí možnosti, které tyto produkty studentům nabízejí, ohromně obohacují jejich práci. Bez produktů Apple by kreativní studijní plán akademie Flitch Green nemohl existovat.

„Šlo nám o smysluplný, účelný a tvůrčí studijní plán. A s technologiemi Apple to všechno máme. Podněcují studijní pokrok všech žáků.“

– Tracey Bratley, učitelka Flitch Green Academy

Implementace

Pedagogové si nejdřív nakoupili MacBooky a jak se studijní plán rozvíjel, rychle přidali iPady a iPody touch. Produkty Apple se staly nedílnou součástí práce studentů Flitch Green.

Výuka na Flitch Green probíhá prostřednictvím „zkušeností“ s otevřeným koncem, při kterých se studenti dopracovávají ke konečnému výsledku vedle tradičnějších médií i na Macu, iPodu touch a iPadu. „Děti tak k dosažení toho, co po nich chceme, můžou využívat všechny dostupné zdroje,“ říká ředitelka Helen Johnson. „A běžně nás překvapují závěry, o kterých by se nám ani nesnilo.“

Jedním z cílů školy bylo dát všem studentům přístup ke všem produktům Apple. Mac, iPad a iPod touch tak k objevování a tvoření používají jedenáctiletí i čtyřletí. „Původně jsme si mysleli, že iPod touch by byl skvělý pro starší děti a iPad by se díky svým větším rozměrům hodil pro menší děti. Ale čtyřleté děti nakonec víc než dobře umí vzít do ruky iPod touch, nahrávat na něm své hlasy, fotit nebo na něm psát při procvičování výslovnosti,“ říká Helen Johnson. Akademie Flitch Green se od počátku držela vize vybavit děti technologickým know-how, aby byly připravené na vnější svět.

Vytváření vlastních studijních zkušeností s produkty Apple umožňuje studentům soustředit se na výsledek práce. Mac, iPad a iPod touch se k těmto mezioborovým zkušenostem dokonale hodí, neboť studentům dávají na vybranou z technologických nástrojů, které jsou pro jejich individuální projekty nejlepší.

Výsledky

Od prvního otevření dveří školy v roce 2008 se akademické výsledky Flitch Green drží na 90. percentilu, což jí zaručuje status akademie. Studenti se učí nejen základní akademické dovednosti jako angličtinu, matematiku a přírodní vědy, ale také si osvojují a procvičují klíčové životní dovednosti jako odolnost, uvažování a riskování. S Macem, iPadem a iPodem touch jsou hodiny zábavné, zajímavé a nabité aktivitou.

„Žáci můžou třeba vyhledat všechny objekty ve škole i mimo ni, které začínají na určité písmeno, a nahrát je iPodem touch. Baví je to, což udržuje jejich pozornost, a tak se dokážou učit déle, než kdyby jen seděli v lavicích s tužkami, které ani neumí pořádně držet,“ říká Helen Johnson.

„Všechno působí podobným dojmem – je tam jasná synergie. Děti si tak můžou snadno vzít libovolný produkt Apple a jednoduše začít pracovat.“

– Emma Nichols, matka žáka Flitch Green Academy

Dětem na Flitch Green pomáhají technologie mluvit i poslouchat – zvlášť nesmělým dětem. „Posaďte je před Mac, zapněte kameru a ztratí všechny zábrany. Najednou jsou skutečně sebejisté,“ říká učitelka Tracey Bratley. „Spoustu jsme se toho o dětech dozvěděli jen sledováním toho, co nahrály v iMovie nebo Photo Booth. Produkty Apple dávají dětem nástroje na rozvoj jistoty. A pro nás jsou zároveň skvělým nástrojem na hodnocení.“

Kromě akademických úspěchů se Flitch Green Academy může chlubit tím, že její studenti jsou z učení nadšeni. Každé ráno se do školy těší. A své nadšení a radost z učení si berou i domů. Jsou to sebejistí, tvůrčí studenti, jejichž zvídavost učitelé podporují s pomocí Macu, iPadu a iPodu touch.

Produkty, které používají

MacBook Air

Tento notebook je skvělý pro studium ve třídě i mimo ni. Další informace o MacBooku Air

iPad

Revoluční mobilní zařízení, které přináší zcela nový způsob výuky a studia. Další informace o iPadu

iPod touch

Toto zařízení a aplikace pro něj vytvořené jsou ideální pro učení na cestách. Další informace o iPodu touch

Zobrazit vzdělávací aplikace

Vzdělávací aplikace

Zobrazit v iTunes

Aplikace iTunes U

Stáhnout