Veřejné školy v Prince George’s County

Technologie pomáhá naplňovat vizi čtyř veřejných škol.

Na chodbách Buck Lodge Middle School poblíž Washingtonu potkáte studenty z městských a vesnických komunit v okolí a z více než 60 světových zemí včetně Kamerunu, Guatemaly a Indie. Když vejdete do jakékoli třídy, uvidíte je studovat, spolupracovat a sdílet mezi sebou skvělý obsah na iPadu.

Buck Lodge Middle School patří mezi veřejné školy Prince George’s County, jednoho z největších a nejrozmanitějších školských okrsků ve Spojených státech. Velké procento ze 128 000 studentů tohoto okrsku se učí angličtinu jako svůj druhý jazyk a téměř dvě třetiny z nich pochází z ekonomicky znevýhodněných domácností.

„Studenti k nám přicházejí z mnoha různých prostředí a s různými studijními zvyklostmi,“ říká Dr. Debra Mahone, ředitelka oddělení státních a federálních programů v Prince George’s County. „Potýkáme se s podobnými výzvami jako školské okrsky v mnoha velkoměstských oblastech.“

Na podporu výuky a studia na druhých stupních nejproblematičtějších veřejných škol Prince George’s County iniciovali učitelé a administrátoři program iPadů pro každého žáka. Jednalo se o čtyři školy kategorie Title I: Buck Lodge, William Wirt, Charles Carroll a Nicholas Orem. Tato iniciativa nabídla učitelům možnost profesionálního rozvoje, zjednodušila přístup k technologii ve třídě i mimo ni a zajistila každému studentovi a učiteli osobní iPad.

„Dětem ze všech prostředí, kultur a zemí je vlastní schopnost uspět, když dostanou příležitost.“

– Dr. Debra Mahone, ředitelka oddělení státních a federálních programů pro veřejné školy Prince George’s County

„Dětem ze všech prostředí, kultur a zemí je vlastní schopnost uspět, když dostanou příležitost,“ říká Debra Mahone.

Obrat k lepšímu.

„Když jsem tu začínal, byli jsme klasifikováni jako neúspěšná škola,“ říká James T. Richardson, ředitel Buck Lodge, který do školy nastoupil před pěti lety s cílem pomoct učitelům celkově pozvednout výkony studentů.

Dr. Debra Mahone a zástupci programu veřejných škol vypracovali strategii implementace iPadu do výuky na druhém stupni, aby pomohli změnit výukové prostředí. „Podařilo se nám vybudovat síť postavenou na odborných strategiích, kompetencích a přístupech,“ vysvětluje Mahone. „To byla jednoznačně nejpřínosnější věc.“

Jakmile byla strategie definována, úřad veřejných škol spolupracoval s Richardsonem a dalšími řediteli na implementaci programu. „Byla to příležitost podstatně změnit naše pojetí výuky i to, jak se studenti sami učí,“ říká Richardson. „Od toho okamžiku pozorujeme zásadní transformaci.“

Učitelé teď s iPadem počítají ve svých studijních plánech – vytvářejí vlastní kurzy iTunes U, sestavují digitální knihovny učebních materiálů a interaktivními aplikacemi upevňují zapojení studentů v hodinách.

„Pracovní prostředí je doslova nabité energií, protože děti najednou berou učení za vlastní a jsou nadšené z toho, co dělají. Ve třídě panuje ohromné zapojení a nadšení.“

– James T. Richardson, ředitel, Buck Lodge Middle School

Poutavá výuka s iPadem.

Ve škole Buck Lodge pomáhá iPad učitelce matematiky Aieshe Stover ukazovat žákům sedmých tříd, jak propojit abstraktní vzorce s praktickými znalostmi.

Aiesha Stover vytvořila kurz iTunes U, který studenty provádí projektováním a vybavením jejich vlastního virtuálního domu. V aplikacích jako Numbers nebo Geometry Pro! studenti kalkulují výměry, měří obvody a odhadují náklady na materiály, místnost po místnosti. S iPadem v ruce můžou žáci chodit po třídě, aby si udělali představu o relativních rozměrech dveří, oken a stěn při stavbě domů.

„Jsem teď spíš neformální moderátor než přednášející,“ říká Stover. „V centru dění jsou teď děti.“

Ze studentů, kteří měli k matematice jen vlažný přístup, udělal tento kurz iTunes U zainteresované účastníky, kteří se nemůžou dočkat, až svůj vysněný dům ukážou celé třídě. „Matematika je cizí jazyk. Ovšem studentům se teď daří rozumět jejímu slovníku a plynně ji ovládat,“ říká Stover. „Baví mě pozorovat ten kouzelný okamžik, kdy studentovi, co matematiku neměl rád, najednou dojde, že ho to vlastně baví.“

Posilování tvořivosti a sebedůvěry.

Učitel přírodopisu v 8. třídě Benjamin Grace vysvětluje, že iPad umožňuje jeho žákům objevovat vědecký proces novými způsoby. „Jde mi o to, aby pochopili, že věda zkoumá, jak to vlastně na světě chodí, a že mají možnost stát se biology, chemiky – a třeba i pracovat v NASA,“ říká. „S iPadem můžou jít daleko dál než s jakoukoli učebnicí.“

Graceovi studenti fotoaparátem v iPadu fotí nebo nahrávají a pak stříhají videa, sestavují z textu a obrázků úhledné referáty, prezentace a plakáty. Žákům, kteří se angličtinu teprve učí, navíc iPad pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti a sebejistotu. „Můžete se bát mluvit před třídou, i když umíte dobře anglicky,“ říká Grace. „S iPadem teď studenti můžou sami sebe doma filmovat, jak mluví.“ Takové procvičování jim pomáhá cítit se při vystupování na veřejnosti ve větší pohodě. „Možnost cvičit mluvený projev s iPadem jim pomáhá dosahovat suverenity, jakou dřív neměli,“ říká Grace.

„Školy zapojené do tohoto projektu výrazně překonávají výkony podobných škol v našem okrsku. Ve čtení jsme zaznamenali 35procentní zlepšení. V matematice jsme zaznamenali víc než dvojnásobný nárůst výkonu.“

– Dr. Debra Mahone, ředitelka oddělení státních a federálních programů pro veřejné školy Prince George’s County.

Osvojení nových výukových dovedností.

Důležitým prvkem programu iPadů pro každého žáka v Prince George’s County je profesionální rozvoj. Učitelé z celého okrsku si na svých setkáních ukazují aplikace a výukové postupy s iPadem ve třídě.

„Učitelé si našli jiné způsoby, jak předávat látku, a nové způsoby, jak dětem pomáhat prokazovat jejich znalosti,“ říká Mahone. „Tato iniciativa ukázala našim pedagogům jiné možnosti výuky, které jsou skutečně přínosné, protože umožňují za kratší dobu oslovit víc studentů.“

Výsledky mluví samy za sebe.

Pouhé tři roky s iPady pro každého studenta tyto školy s mnohdy problematickými žáky úplně proměnily. „Pracovní prostředí je doslova nabité energií, protože děti najednou berou učení za vlastní a jsou nadšené z toho, co dělají. Ve třídě panuje ohromné zapojení a nadšení,“ říká Richardson.

Výsledky těchto čtyř škol kategorie Title I jsou vynikající. „Školy zapojené do tohoto projektu výrazně překonávají výkony podobných škol v našem okrsku,“ říká Dr. Mahone. “Ve čtení jsme zaznamenali 35procentní zlepšení. V matematice jsme zaznamenali víc než dvojnásobný nárůst výkonu.“

Vzhledem k úspěchu tohoto programu se teď administrátoři snaží rozšířit projekt i do dalších základních škol v okrsku. „Budeme moct uplatnit mnohé ze zkušeností, jichž jsme nabyli s iPady pro každého žáka druhého stupně vybraných škol,“ říká Dr. Mahone. „A to je teprve začátek. S iPadem jsou možnosti nekonečné.”

Základní údaje

  • 128 000 studentů a 9 000 pedagogů
  • 75 z celkového počtu 209 je klasifikováno jako školy „Title I“ pro děti z nízkopříjmových rodin
  • www1.pgcps.org

Používané aplikace

Keynote

Vytváření a sdílení poutavých vzdělávacích prezentací na iPadu. Více o Keynote pro iOS

Pages

Praktický a přitom snadno zvládnutelný textový editor pro iPad. Více o Pages pro iOS

Numbers

Veškeré možnosti tabulek ve třídě. Více o Numbers pro iOS

iMovie

Kouzlo kinematografie na iPadu s nástroji na prohlížení, střih a sdílení HD videa. Více o iMovie

iTunes U

Vytváření vlastních kurzů iTunes U a jejich předávání žákům prostřednictvím aplikace iTunes U pro iPad. Více o iTunes U