Apple ve školství – Profily

Zapojení Maců otevírá nové způsoby výuky na škole Punahou

Žáci školy Punahou School v havajském městě Honolulu si na noteboocích Mac vyhledávají informace a výsledky pak prezentují do té doby nepředstavitelným způsobem.

Inspirace

Na Punahou School, soukromé škole založené v roce 1841 kongregačními misionáři, si žádné jiné tradice neváží tolik jako snahy o inovaci. Škola ležící v údolí Mānoa, obytné čtvrti Honolulu, je známá svou pokrokovostí a progresivním přístupem ke vzdělávání.

Tento způsob uvažování přivedl v roce 1998 vedení školy k názoru, že je zapotřebí změnit osnovy a začít studenty lépe připravovat na svět, který si čím dál tím víc cení schopnosti pracovat s technologiemi. Po důkladném prozkoumání toho, jak jsou technologie zaváděny v jiných školách, rozjeli v Punahou úspěšný pilotní program, v jehož rámci dostali všichni žáci pátého ročníku celodenní přístup k vlastním notebookům Mac umístěným v učebnách. Učitelé vypozorovali, že žáci jsou při práci s Macem o poznání zapálenější, což jim přišlo jako příležitost k obrovské změně. Na základě slibných prvotních výsledků se tak vedení rozhodlo globálně zavést Macy do výuky ve všech třídách.

Díky Macu se škole Punahou podařilo přejít od pevně strukturované výuky k výrazně flexibilnějšímu přístupu, který si žáci mohou řídit sami a ve kterém je učitelé povzbuzují v jejich zájmech a volbách. Dnes učitelé málokdy přednášejí zpoza katedry. Místo toho pokládají otázky a následně stanovují kritéria a očekávání, která mají žáci splnit. Žáci si pak jednotlivě nebo v malých skupinkách vyhledávají informace na Macu a zjišťují si odpovědi na zadané otázky.

Ale protože výuka v Punahou spočívá méně ve vyhledávání informací a více v jejich zajímavé aplikaci, žáci vždy výsledky zpracují na Macu v aplikacích iLife a iWork a teprve poté je prezentují učitelům, spolužákům a dokonce i na internetu. Nejenže takto píší úkoly a písemné práce, ale také vypracovávají kompletní výukové projekty včetně obrázků, videa a zvuku. Často při tom pracují se skladbami nebo podcasty nahranými a upravenými v aplikaci GarageBand, digitálními prezentacemi a portfolii vytvořenými v Keynote, videi pro školní zpravodajský pořad Punavision upravenými v aplikacích iMovie či Final Cut Pro a dokonce i aplikacemi pro iOS vyvinutými pomocí Xcode.

Jelikož Mac a jeho aplikace jsou jednoduché na ovládání a snadno se začleňují do výuky, učitelé i žáci se místo na osvojování nástrojů mohou soustředit na kreativní vyjádření a kvalitu vzdělávání.

„Macy jsou pro mě ve třídě naprosto nepostradatelné.“

— Sandy Chang, učitelka čtení, psaní a amerických dějin na škole Punahou School

Implementace

Když se ukázal úspěch pilotního programu, rozhodnutí začlenit Mac do výuky jako komplexní vzdělávací nástroj už bylo pro školu Punahou snadné. Učitelský sbor na vlastní oči viděl, jaké výhody do jejich tříd Mac přináší. A rodiče obávající se, že technologie by děti mohly vést k odtažitosti, záhy změnili názor, když se přišli podívat do školy a zjistili, že Macy v dětech povzbuzují spolupráci a interakci.

Protože je však Punahou School největší nezávislou školou na Havaji – momentálně ji navštěvuje více než 3800 studentů – potřebovalo vedení plán, jak Macy postupně zavést do všech tříd. Ve spolupráci s učiteli, rodiči a společností Apple vznikla strategie umožňující přirozenou a odpovídající integraci notebooků Mac do výuky ve všech ročnících.

Dnes se nejmladší žáci, tedy ti v první až čtvrté třídě, učí používat Mac pod strukturovaným dohledem v učebnách a v multimediální místnosti. Počínaje pátým ročníkem obdrží každý žák vlastní notebook, který může používat ve škole i doma, a začne se seznamovat s aplikacemi Fotky, iMovie a GarageBand. S tímto přístupem si i mladší žáci rychle osvojí nástroje potřebné ke zvládnutí stále náročnějších úkolů. Ve chvíli, kdy studenti odcházejí z Punahou, již dokáží vytvářet opravdu působivé školní projekty.

Aby práci s Macem ovládali i učitelé, účastní se různých školení včetně letních dílen. Pomoc se zaváděním Macu do výuky však mohou obdržet i od svých kolegů. A pro ovládnutí komplexnějších aplikací jako Final Cut Pro se jak učitelé, tak žáci vyšších ročníků mohou zúčastnit speciálních kurzů pod vedením školou vybraných expertů.

Nepočetný tým školních techniků si chválí, že notebooky Mac prakticky nemají viry a že obdivuhodně zvládají náročné přenášení tam a zpátky mezi domovem a školou. A jelikož jsou notebooky nenáročné na používání i údržbu, většina žáků i učitelů dokáže většinu problémů vyřešit sama.

Vzhledem k tomu, že jedním z důvodů, proč škola Punahou integruje technologie do výuky, je poskytnout žákům vždy nejvhodnější nástroj pro daný úkol, začal být pro určité výukové aktivity – například terénní měření na výletech – používán i iPod touch. Žáci všech ročníků navíc používají iPad s aplikacemi sloužícími ke snadnému opakování: mladší děti si na iPadu cvičí čísla a písmena, páťáci navrhují a řídí virtuální města, sedmý až devátý ročník experimentuje s GPS a natáčením videodeníků, a žáci středoškolských stupňů už vytvářejí komplikovanou grafiku a hudbu. Vedení, učitelé i rodiče dětí z Punahou jsou přesvědčeni, že Mac proměnil celou výuku a úspěšně navázal na školní tradici neustálého pokroku. Díky němu jsou učitelé ještě lepšími zprostředkovateli vzdělání. A žáci se zas více angažují v hodinách a dokáží nabyté poznatky aplikovat snáze než kdykoli předtím.

Produkty, které používají

MacBook Pro

Notebooky skvělé pro studium ve třídě i mimo ni. Další informace o MacBooku Pro

iPad

Revoluční mobilní zařízení, které přináší zcela nový způsob výuky a studia. Další informace o iPadu

iPod touch a iPhone

Toto zařízení a aplikace pro něj vytvořené jsou ideální pro učení na cestách. Další informace o iPodu touch a iPhonu

Zobrazit vzdělávací aplikace

Vzdělávací aplikace

Zobrazit v iTunes

Aplikace iTunes U

Stáhnout

Hydroponické pěstování

Mac a aplikace iLife seznamují páťáky s hydroponií.

Jedním z hlavních vzdělávacích cílů Punahou School je podporovat environmentální udržitelnost. Toto téma se podařilo výborně zachytit ve školním projektu páté třídy, do níž chodí i Danette Kobayashi. Místo klasického sázení na zahradě se učitelé a žáci rozhodli pěstovat rostliny hydroponicky. Pomocí počítačů MacBook Pro a aplikací jako Fotky, GarageBand a iMovie svůj postup zdokumentovali a vytvořili tak celou řadu brožurek a videí, v nichž nechyběly efekty, hudba ani čtený výklad.
Podívejte se na video

Další profily vzdělávacích institucí.