Apple ve školství – Profily

Pedagogům v oblasti speciálního školství po celém světě otevírá iPad celé spektrum možností. Seznamte se s učiteli ze tří škol – Speciální ZŠ Poděbrady, školy Awase pro žáky se speciálními potřebami v japonské prefektuře Okinawa a newyorského Okrsku 75, největšího obvodu speciálního vzdělávání na světě – a objevte, jak využívají iPad a aplikace k motivaci žáků, zkvalitňování sociálních interakcí a povzbuzování nezávislosti ve třídách i mimo ně.

Další profily vzdělávacích institucí.