Škola Philadelphia Performing Arts přišla s novým pojetím osnov.

Její učitelé vytvářejí vlastní výukové materiály na podporu nového způsobu výuky a studia.

Při hodinách chemie sestavují studenti z papíru krychle s názvy chemických prvků na jednotlivých stranách. Když se pak na tyto krychle dívají přes kameru iPadu, v aplikaci Elements 4D se z krychlí stávají interaktivní 3D modely jednotlivých prvků. Aplikace tak rozšířenou realitou dramaticky oživuje nezáživnou periodickou tabulku prvků. Skládáním krychlí dohromady můžou studenti v reálném čase vytvářet chemické reakce. Jednak tím chemické procesy lépe pochopí a jednak je to víc baví. Tato lekce je součástí učebního plánu, ve kterém šlo učiteli o to, aby přírodní vědy byly zábavné a poutavé.

Ve škole Philadelphia Performing Arts: A String Theory Charter School jsou takto názorné hodiny na denním pořádku. Jako největší charterová základní škola ve Filadelfii vyučuje podle osnov „STEAM“ – přírodní vědy, technika, humanitní vědy a matematika – které kladou stejný důraz na akademické i umělecké výsledky. A protože se veškeré vyučování a studium točí okolo technologií Apple, chystají si učitelé vlastní výukové plány a studenti pracují na multimediálních projektech, ve kterých se projevuje jejich individuální tvořivost a znalosti. Právě takovým přístupem škola Philadelphia Performing Arts vychovává další generaci kreativních řešitelů problémů.

Plány hodin tak jedinečné jako každý učitel.

Při uvažování o nových způsobech rozvoje a realizace osnov se Philadelphia Performing Arts rozhodla v ročnících druhého stupně a střední školy zcela opustit tradiční učebnice. Místo toho učitelé předávají žákům cvičební a studijní materiály přes iTunes U rovnou do iPadů. Učitelé mají volnost rozvíjet vlastní učební plán podle svých představ o výuce a podle toho, co na jejich studenty funguje nejlépe. Na iPadu a Macu pedagogové v iBooks Authoru, Pages, Keynote a dalších tvůrčích aplikacích Apple chystají plány hodin a materiály odpovídající osnovám Common Core a státním směrnicím.

Navíc iPad umožňuje učitelům pohotově reagovat a být flexibilní. Když se inspirují aktuální událostí nebo dostanou nové nápady, můžou hned kurzy nebo materiály v iTunes U zaktualizovat a push oznámením upozornit na změny studenty. Studenti tak získají nové postřehy o aktuálním dění, učitelé dosáhnou relevance svých hodin a všichni budou v obraze. „Nasazením iPadu a iTunes U jsme učitelům umožnili být autory a neustále se zdokonalovat v umělecké disciplíně vyučování a tvorby smysluplného obsahu pro děti a jejich projekty,“ vysvětluje Jason Corosanite, ředitel inovací a spoluzakladatel String Theory Schools.

Naši učitelé na učebních plánech spolupracují v týmech. Propojují se tak jejich jedinečné přínosy.

Christine DiPaulo, ředitelka inovací a výukových technologií

Učitelé ve škole se od sebe vzájemně učí a při vývoji výukových materiálů si intenzivně vyměňují nápady. Společně zkoušejí různé aplikace a dělí se o osvědčené postupy. „Někteří učitelé přišli z institucí, kde byly jednotlivé předměty striktně oddělené. A my je tady vedeme k tak úzké spolupráci,“ říká Christine DiPaulo, ředitelka inovací a výukových technologií. „Najednou o věcech uvažují v úhlech, které by je dřív ani nenapadly. Mnozí učitelé mi řekli, že profesionální rozvoj na takovéhle úrovni ještě nezažili.“

Učení přizpůsobené každému studentovi na míru.

Tím, že každý student školy Philadelphia Performing Arts má vlastní iPad, „dáváme dětem možnost přijít na to, jaký způsob studia jim jde,“ vysvětluje Corosanite. Učitelé můžou prostřednictvím kurzů iTunes U zadávat různé domácí úkoly a studenti si pak můžou vybrat, jestli chtějí raději natočit video, nahrát píseň, nakreslit obrázek nebo nachystat prezentaci Keynote. Studenti plní úkoly pomocí aplikací, které jim vyhovují, pomocí videoklipů a samozřejmě i knih. Třeba při hodině algebry můžou v GarageBandu nahrát rapovou skladbu, ve které svými vlastními slovy a rýmy vysvětlí kvadratické rovnice. Při hodině francouzštiny rozvíjejí dialogy a dějové příběhy do filmu v iMovie, aby lépe pochopili francouzský jazyk a kulturu. iPad umožňuje studentům vyjádřit jejich nově získané znalosti jakýmkoli způsobem, který si zvolí, a tak jim pomáhá být samostatnější.

Absolvovaný test si nikdy nezapamatujete. Ale to, co sami vytvoříte, si zapamatujete dokonale. Stejně jako okamžik, kdy vás učitel pochválí. A právě takové věci si žáci z naší školy odnášejí.

Christine DiPaulo, ředitelka inovací a výukových technologií

Tvůrčí aplikace na iPadu dávají studentům mobilitu potřebnou pro studium ve škole i mimo ni. Venku můžou iPadem například fotit památníky v centru Filadelfie. Při tomto společném projektu z angličtiny a společenských věd vycházejí z toho, co se naučili, a tvoří své vlastní památníky na témata, která si zvolí. V 3D modelovací aplikaci na iPadu navrhují nové památníky a pak je prakticky modelují. Pomáhá to studentům pochopit, co obnáší výroba těchto výtvarných děl a jaký příběh každé z nich vypráví. „Díky tvůrčímu procesu je učení daleko poutavější,“ říká DiPaulo.

Výsledky, které nechávají studenty vyniknout a inspirují učitele.

iPad nejen dal škole Philadelphia Performing Arts flexibilitu vytvářet vlastní osnovy, ale navíc jí každoročně šetří přes 100 000 dolarů za učebnice. To je impozantní částka. Obzvlášť když si vezmete, že po pár pololetích se knihy vyhazují. Jak si všimla i studentka desátého ročníku Gia Angelo, „učebnice zastarávají, protože věci se mění.“ iPad je díky iTunes U výukovým nástrojem, který nezastarává.

Pedagogům školy je jasné, že iPad přispívá k dychtivosti studentů se učit. „Vidíme, jak se děti rozzáří a jejich poznatky ožívají, když můžou pracovat na projektu, který je baví. Taková práce je úplně pohltí,“ říká Corosanite. „Došlo k obrovskému zlepšení ve zkouškách a dvoucifernému nárůstu výsledků studentů z místních škol ve srovnávacích testech,“ dodává.

Studenti s takovými dovednostmi pak na vysoké i v práci mají ohromnou výhodu. Věříme, že vychováváme novou generaci lídrů tvůrčí společnosti.

Jason Corosanite, ředitel inovací

Corosanite připisuje iPadu i osobní rozvoj studentů. „Sebejistota, která z nich vyzařuje, a jejich schopnost řešit problémy je zkrátka mimořádná,“ říká. Gia souhlasí: „Když jsem ze střední školy zvyklá používat iPad, umím se lépe učit. Dá vám to předpoklady k úspěchu v životě.“

Studenti můžou dát volný průchod své kreativitě.

Pusťte si video

Profily dalších vzdělávacích institucí.

String Theory Schools

Učitelům školy Philadelphia Performing Arts se podařilo přijít s novým pojetím osnov a poutavějším způsobem výuky.

Veřejné školy v okrese Prince George

Čtyři veřejné školy zaznamenávají na druhém stupni s iPadem skvělé výsledky.

Pusťte si video a přečtěte si celý článek

Speciální vzdělávání

Pedagogům v oblasti speciálního školství po celém světě otevírá iPad celé spektrum možností.

Pusťte si video a přečtěte si celý článek

Flitch Green Academy

Nekonvenční přístup ke studiu.

Pusťte si video a přečtěte si celý článek

Punahou School

Flexibilní pojetí učení s Macem.

Pusťte si video a přečtěte si celý článek