iOS.Víc možností pro každou schopnost.

iPhone, iPad a iPod jsou vybaveny asistenčními funkcemi, které žákům se speciálními potřebami otevírají zcela nové možnosti vzdělávání. Díky těmto inovativním technologiím si může zábavnost a užitečnost funkcí iOS užít každý student.

Různé způsoby studia. Pro každý typ studenta.

Pro žáky s poruchou pozornosti, kognitivními poruchami či poruchami učení jsou zařízení s iOS zábavným a užitečným vzdělávacím nástrojem. Učitelé mohou minimalizovat vizuální stimuly tím, že omezí přístup jen na jedinou aplikaci, a žáci zas mohou díky aplikacím FaceTime či Fotoaparát komunikovat nejen slovy.

Asistovaný přístup

Asistovaný přístup pomáhá žákům s autismem nebo jinými poruchami pozornosti či vnímání soustředit se na jeden úkol. Učitel či terapeut může na zařízení s iOS povolit přístup jen k jediné aplikaci, vypnout tlačítko plochy nebo třeba i omezit dotykové ovládání jen na určité části obrazovky. Zbloudilé dotyky a gesta tak nebudou odvádět pozornost od učení.

Funkce Přečíst výběr

Mnoha různým žákům může pomoci, když si slovo nejen přečtou, ale zároveň ho při tom i uslyší. Funkce Přečíst výběr dokáže žákům číst jejich e‑maily, zprávy iMessage, webové stránky i elektronické knihy. Stačí dvojitým klepnutím zvýraznit text v libovolné aplikaci, klepnout na Přečíst a pak už jenom poslouchat. Můžete zapnout zvýrazňování právě čtených slov, aby žáci mohli číst spolu se zařízením. A rovněž přízvuk či rychlost čtení lze upravit žákům přímo na míru.

iBooks

S aplikací iBooks Author mohou učitelé vytvářet vlastní výukové materiály pro iPad, ušité přímo na míru potřebám žáků. Díky interaktivním funkcím, jako jsou 3D obrázky, videa, zvuky či fotogalerie, jsou iBooks učebnice rozmanité a práce s nimi je poutavá. Jiné funkce, jako různobarevné zvýrazňování, poznámky, vyhledávání, studijní karty nebo třeba slovníček pojmů, zas usnadňují žákům přípravu a pomáhají jim mít ve věcech přehled. Pomocí integrovaných zkušebních otázek si žáci mohou lekci hned zopakovat a posoudit, na co by se měli dál soustředit. A jelikož iBooks učebnice podporují i funkce VoiceOver, Přečíst výběr a titulky ve videích, jsou dobrým pomocníkem pro všechny typy studentů.

Čtečka v Safari

Běžné procházení internetu může některé žáky dočista zahltit vjemy. Čtečka v Safari odstraňuje z webových stránek rušivé prvky a vizuálně je zjednodušuje. Dokáže se zbavit reklam, tlačítek a navigačních lišt, takže se žáci mohou soustředit na požadovaný obsah. Zároveň spolupracuje s funkcemi Přečíst výběr a VoiceOver, které žákům s poruchami čtení poskytují zvukovou zpětnou vazbu.

Slovník

Při čtení nových textů nebo učení nové látky žáci dřív nebo později nevyhnutelně narazí na neznámá slova. Díky slovníku vestavěnému v iOS si je mohou rychle vyhledat.  Zobrazí se jim nejen definice, ale i časté fráze, které jim pomohou snáze pochopit gramatiku a výslovnost – a to i když budou offline.

FaceTime

S aplikací FaceTime mohou žáci uskutečňovat videohovory přes Wi‑Fi. FaceTime může zároveň sloužit jako okno do třídy, díky němuž se do výuky zapojí i studenti přebývající doma nebo v nemocnici. Anebo umožní terapeutovi pozorovat žáka, aniž by tím byla narušena hodina. Díky kvalitnímu obrazu a vysokému počtu snímků za vteřinu je FaceTime ideální i pro studenty komunikující znakovou řečí. Veškerá gesta i mimika jsou na obrazovce vidět v dokonalých detailech. A jelikož je FaceTime standardní součástí Macu, iPhonu, iPadu i iPodu touch, žáci s jeho pomocí můžou komunikovat se všemi ostatními uživateli OS X a iOS.1

Photo Booth

Dalším způsobem komunikace může být aplikace Photo Booth, pomocí níž můžou žáci lehce pořizovat a sdílet fotky. Například žákům, kteří mají problém s osobní interakcí – jako třeba zodpovídáním přímých otázek – někdy pomáhá, když se napřed uvidí na obrazovce. A jelikož je aplikace Photo Booth integrovaná s vestavěnou kamerou iSight, zobrazuje fotky hned při vyfocení.

Kamera

Každé iOS zařízení má vestavěnou kameru, s níž lze pořizovat fotky i natáčet video. Terapeuti tak mohou při práci s žáky zaznamenávat příklady jejich chování nebo naopak ukazovat modelové chování. Logopedi a fyzioterapeuti si mohou nahrávat svá setkání s žáky a dokumentovat jejich pokroky. Učitelé si mohou natáčet hodiny, experimenty a výlety a potom je posílat nemocným žákům nebo žákům pracujícím z domova. A studenti mohou nahrávat i sami sebe při plnění úkolů – například čtení – a nahrávky pak zasílat učiteli.

Předvídání slov

Žákům s dyslexií, poruchami učení nebo těm, kteří se učí nový jazyk, se může hodit předvídání slov, které pomáhá upevňovat pravopis a slovotvorbu. iOS počká na prvních pár písmen a potom navrhne celé, správně napsané slovo. Se zapnutou funkcí Číst autokorektury se ozve i zvukový efekt a zařízení navrhované slovo přečte. Žáci mohou buď psát dál a tím návrh ignorovat, anebo stisknout mezerník a slovo přijmout. Ve výsledku se tak snáze naučí nová slova, aniž by se museli příliš trápit správným pravopisem.

Fotky a iMovie

Žáci, kteří mají s psanou komunikací potíže, se díky aplikacím Fotky a iMovie můžou vyjadřovat pomocí multimédií. Mnoho aspektů vzdělávání, které byly tradičně vyhrazeny tisku, lze nyní díky vestavěné kameře a aplikaci Fotky pojmout vizuálním způsobem. To může pomoci žákům, kteří mají potíže se čtením nebo se teprve učí jazyk. Učitelé můžou vyučovat společenské situace či dovednosti každodenního života pomocí fotoalb, která si pak žáci můžou nechat a kdykoli si je znovu připomenout.

S aplikací iMovie žáci zjistí, že psaní a plánování vizuálního i zvukového scénáře – a tvorba filmů vůbec – je mnohem zábavnější než klasická slohová cvičení. iMovie navíc dokáže rozvíjet chronologickou představivost a dává žákům možnost využít svou vizuálně-prostorovou inteligenci či posílit své vypravěčské schopnosti.

Zpět na začátek

Nápověda, aby žádnou nepotřebovali.

Nevidomí nebo slabozrací žáci můžou zařízení s iOS využívat naplno díky funkci VoiceOver, která předčítá obsah obrazovky.

VoiceOver

VoiceOver je obrazovková čtečka ovládaná pomocí gest. Díky ní žáci vědí, co se na dotykové obrazovce děje – a mohou ji ovládat –, aniž by ji potřebovali vidět. Funkci VoiceOver lze zapnout odkudkoli z iOS trojitým stisknutím tlačítka plochy. Zařízení pak hlasem popíše obsah obrazovky, takže žák bude hned vědět, na jaké aplikaci drží prst, jak se dá v otevřeném článku najít konkrétní pasáž nebo třeba jak zapnout předčítání elektronické knihy. Rychlost čtení i tón hlasu se dají libovolně upravovat.

Invertované barvy

Žáci, kterým se snáz čte text s vyšším kontrastem, si v iOS můžou invertovat barvy obrazovky. Změní se text, grafické prvky a dokonce i videa. Po nastavení barev se změny projeví v celém systému, takže všechno bude na každé obrazovce vypadat stejně. Invertované barvy lze použít i s funkcemi Zvětšení a VoiceOver.

Zvětšení

Zvětšení je vestavěná lupa umožňující zvětšit kteroukoli obrazovku v iOS. Žáci díky ní mohou snáze číst články, prohlížet si ilustrace anebo si třeba přiblížit mapu. Zvětšení funguje i se všemi aplikacemi z App Storu. Jednoduchým dvojitým klepnutím třemi prsty se obraz hned zvětší na 200 %, přičemž ho lze dále přibližovat až na 500 %. Zvětšená obrazovka funguje zcela normálně: žáci mohou nadále ovládat zařízení obvyklými gesty. Zvětšení funguje i s funkcí VoiceOver, takže žáci nejenže lépe uvidí obsah obrazovky, ale mohou si ho nechat i přečíst.

Zpět na začátek

Nabídněte studentům víc možností se vyjádřit.

FaceTime pomáhá snadno komunikovat a udržovat kontakt neslyšícím nebo nedoslýchavým žákům. A díky titulkům a monofonnímu zvuku budou mít z obsahu v iPhonu, iPadu nebo iPod touch maximální užitek.

FaceTime

Díky kvalitnímu obrazu a vysokému počtu snímků za vteřinu je FaceTime ideální i pro žáky komunikující znakovou řečí. Veškerá gesta i mimika jsou vidět v dokonalých detailech. A jelikož je FaceTime standardní součástí Macu, iPhonu, iPadu i iPodu touch, žáci s jeho pomocí můžou komunikovat s uživateli OS X nebo iOS ve vedlejší třídě nebo i na druhém konci světa. Jako kdyby se viděli tváří v tvář.1

Monofonní zvuk

Stereofonní nahrávky obvykle používají samostatné stopy pro levý a pravý kanál. Žáci neslyšící nebo nedoslýchaví na jedno ucho kvůli tomu můžou o zvuk z jednoho kanálu přijít. iOS dokáže pomoci tím, že bude do obou uší přehrávat oba kanály, přičemž žáci si mohou sílu jednotlivých kanálů na obou stranách libovolně upravit. Díky tomu jim z přednášky, videa nebo třeba hudební skladby neunikne ani hláska.

Titulky

Žáci vyžadující vizuální učení si mohou ve videích zapnout titulky, které jim pomohou s porozuměním. Jsou psané dobře čitelným písmem na černém pozadí. iOS podporuje skryté i klasické titulky v široké škále výukových materiálů, od podcastů v kurzech iTunes U až po videa vložená do iBooks učebnic.

GarageBand

Aplikace GarageBand může neslyšícím nebo nedoslýchavým žákům – zejména těm, kteří si zvykají na nové kochleární implantáty – pomoct s porozuměním zvukům. Učitelé mohou vytvářet podcasty s konverzací a potom je stáhnout do Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Žáci se pak na těchto podcastech mohou učit skloňování slov nebo rozlišování různých hlasů. GarageBand je také skvělým pomocníkem při řečové terapii, výuce tónových jazyků, jako je čínština, anebo vizualizaci zvukových vln, díky níž si neslyšící mohou představit hlasitost různých zvuků.

Zpět na začátek

S iOS ovládnou učivo hravě.

Díky inovativním iOS technologiím jsou teď Multi-Touch obrazovky dostupnější žákům s fyzickým či motorickým handicapem.

AssistiveTouch

Zařízení s iOS používají vysoce přesné a citlivé dotykové displeje, které nevyžadují žádnou fyzickou sílu – stačí jen kontakt s povrchem. Díky technologii AssistiveTouch si žáci s omezenými motorickými schopnostmi můžou přizpůsobit Multi‑Touch obrazovku svého iOS zařízení přesně podle svých potřeb.  Komplikovanější gesta, jako třeba rozevření prstů nebo přejetí více prsty, pak bude možné vyvolat jediným klepnutím. Žáci si navíc mohou vytvářet i vlastní gesta. Dělá-li jim problém stisknout tlačítko plochy, mohou ho aktivovat i klepnutím na obrazovku. Gesta jako otočení nebo zatřesení zařízením budou dostupná i ve chvíli, kdy zařízení s iOS připevníte k vozíčku. A žákům vyžadujícím asistenční zařízení, například joystick, nabízí iOS podporu velkého počtu externích zařízení jiných výrobců.

Zdroje