Lekce anatomie srdce, kterou rozproudily technologie.

Sledujte, jak hodina ožívá

Učitelka přírodních věd Jodie Deinhammer z Coppellu v Texasu vždycky při výuce anatomie a fyziologie využívala moderní metody. Díky iPadu, iTunes U, digitálním učebnicím a sadě vhodných aplikací objevila skvělé nové způsoby, jak žákům pomoci porozumět tak složitému orgánu, jako je lidské srdce.

„Učivo týkající se srdce je velmi důležité, protože děti musí vědět, jak se o sebe starat a žít zdravě. Onemocnění srdce představují obrovský problém, o kterém toho žáci zatím moc nevědí.“

Jodie Deinhammer, učitelka přírodních věd, nezávislý školní okrsek Coppell, Texas

Představte téma.

Digitální učebnice a aplikace na skicování zrychlují tep výuky.

Před zavedením iPadu do výuky měli někteří Jodiini studenti velké problémy porozumět anatomii srdce a hlavně složitostem průtoku krve tímto orgánem. S učebnicemi iBooks a kreativními nástroji na iPadu je všechno mnohem jasnější a přitom poutavější.

„Lekce věnovaná srdci nabízí spousty skvělých vizualizací, které bych studentům nikdy předtím nemohla předvést. Teď na ně prostě kliknou na iPadu, takže je učivo názornější a oni si ho lépe zapamatují.“

Pomozte studentům učivo lépe pochopit.

Pokus začíná. A iPad je v srdci všeho, co se v laboratoři děje.

Jakmile studenti porozumí základům anatomie srdce, procházejí v laboratoři jednotlivá stanoviště, kde provádějí pokusy, pozorování a dokonce i pitvu. Při všech těchto činnostech samozřejmě využívají iPad.

Laboratorní stanoviště s modelem srdce

Photo Editor by Aviary

Poznávání částí srdce.

Studenti manipulují s modelem srdce, aby se prakticky seznámili s jeho částmi. Kamerou iPadu pořizují fotografie jednotlivých struktur a v aplikaci Photo Editor by Aviary je opatřují správnými popisky. Tato činnost jim pomáhá lépe si učivo zapamatovat a zároveň si tak vytvoří referenční materiály, které mohou později využít při opakování.

Histologické laboratorní stanoviště

MotiConnect a Notability

Bližší pohled na tepny a žíly.

Studenti iPad připojí k mikroskopu pomocí aplikace MotiConnect a digitálního mikroskopového fotoaparátu Moticam, aby si prohlédli preparáty různých kardiovaskulárních tkání a buněk. Zkoumají zdravé a nezdravé tepny a žíly a učí se je od sebe rozeznat. Potom fotky nahrají do aplikace Notability a ručně napíšou popisky k jednotlivým položkám. Opatřování obrázků popisky je užitečná vizuální metoda učení a z výsledných materiálů se studenti později mohou výborně učit.

BioDigital Human

Zobrazení tepen v 3D.

Kromě pozorování buněk se studenti pomocí aplikace BioDigital Human seznámí s normálním průtokem krve zdravou tepnou a žílou a prohlédnou si ucpanou tepnu. Diskutují, jak k ucpání dojde, a přemýšlejí o faktorech, které způsobují selhání srdce.

Laboratorní stanoviště věnované srdečnímu tepu

SPARKvue a The Human Body Lite

Vzájemný vztah srdeční frekvence a zdraví.

Na stanovišti věnovaném problematice srdečního tepu se studenti naučí, jak srdeční frekvence souvisí se zdravím a cvičením. Každý z nich si zkusí podržet v ruce snímač srdečního tepu Pasco Passport, který přes Bluetooth přenáší údaje o jejich tepu do aplikace SPARKvue v iPadu. SPARKvue vytváří dynamické grafy a přehledy údajů, takže si studenti mohou navzájem porovnat své hodnoty. V aplikaci Human Body Lite od společnosti Tinybop si také prohlédnou, jak průtok krve srdcem reaguje na fyzickou zátěž. Všechny tyto pokusy studentům pomáhají porozumět souvislostem mezi srdcem, srdeční frekvencí a zdravím.

Pitevní laboratorní stanoviště

The Human Body Lite a iBooks

Pitva skutečného srdce.

„Pitva na skutečném exempláři je neocenitelná,“ říká Jodie. „Technologie nemůže tento zážitek nikdy nahradit, ale může ho určitě vylepšit.“ Když si žáci prakticky zkoušejí pitvu ovčího srdce a zkoumají komory, chlopně, žíly a cévy, mají u sebe iPad, který jim s tím pomáhá. Díky obrázkům z aplikace The Human Body Lite a publikace Life on Earth dokážou snadněji najít a označit části těla, o kterých se učili.

„Myslím, že praktické zkušenosti jsou při studiu biologie nenahraditelné. iPad nám ohromně pomáhá, aby si studenti z praktických cvičení odnesli co nejvíc.“

Nechte studenty ukázat, co umějí.

Závěrečný projekt přizpůsobený dovednostem jednotlivých žáků.

Když má Jodie pocit, že studenti dostatečně pochopili, jak srdce funguje, zadá jim řadu úkolů, které jim umožní předvést, co se naučili.

„Pokud chcete, aby se žáci učili, musíte je brát jako individuality. Jestliže nenajdete způsob, jak učivo přizpůsobit a zkonkrétnit, nebudou jejich znalosti dobré.“

Podporujte transformační vzdělávání.

Ze studentů se stávají učitelé.

Podívejte se, jak studenti vzdělávají svět

Jodiini studenti vydávají vlastní kurz iTunes U, Health Without Borders (Zdraví bez hranic), který žákům základních škol pomáhá pochopit význam zdravého životního stylu. Účastníkům kurzu nabízejí možnost kontaktu přes FaceTime a místní žáky zvou do své třídy, aby si vyzkoušeli praktické činnosti týkající se zdraví srdce a fyzické aktivity. Kurz zároveň stále obohacují o nové materiály a úkoly na základě zpětné vazby, kterou získávají od žáků z celého světa.

Health: Inside Out

Studenti také nedávno sestavili a publikovali vlastní učebnici nazvanou Health: Inside Out (O zdraví zevrubně). Použili k tomu iBooks Author společně se svým kurzem vytvořeným v iTunes U.

45 000+

Na kurz Health Without Borders v iTunes U se přihlásila spousta dětí z celého světa

„iPad našim žákům umožnil hlouběji se ponořit do studia přírodních věd. Dokážou teď nacházet souvislosti, které před zavedením technologií do výuky najít nedokázali.“

Přizpůsobte a zdokonalte výuku.

S řadou aplikací, knih, podcastů, hudby a filmů dostupných v iTunes lze přizpůsobenou lekci navrhnout snadněji, než byste čekali. Začněte s aplikacemi, které používá ve svých hodinách Jodie, nebo prozkoumejte další možnosti zapojení iPadu do výuky.