Učitel humanitních předmětů Larry Reiff přednáší studentům prvního ročníku o Shakespearovi už roky, ale dnes vypadají jeho hodiny jinak než dřív. Larry oživuje klasická díla, jako je Romeo a Julie, prostřednictvím aplikací a sociálních médií na iPadu – divadelní hra z roku 1597 se tak stává zajímavou a pochopitelnou pro dnešní teenagery.

„Jak můžu studenty nadchnout pro literaturu starou 400 let? Tím, že jim zprostředkuji zážitek, ne jenom slova na papíře.“

Larry Reiff, učitel humanitních věd, střední škola Roslyn, New York

1

Představte téma.

iPad studentům umožňuje poznávat historický jazyk novými způsoby.

Shakespearův jazyk může být pro mnoho studentů těžko srozumitelný. Proto Larry začíná dvěma podrobnými rozbory textu, které studentům pomáhají dekódovat řádky z pera tohoto velikána.

3 000

slov, která do angličtiny vnesl Shakespeare


„iPad studentům umožňuje přejít od prosté četby textu ke skutečné interakci s ním. A právě díky této interakci je to začne opravdu bavit.“

2

Pomozte studentům učivo lépe pochopit.

iPad proměňuje hodinu literatury v interaktivní zážitek.

Tradičním způsobem, jak objevovat Shakespearo dílo, je inscenovat úryvky z jeho her přímo ve třídě. Larryho studenti tuto činnost posouvají na zcela novou úroveň. Důkladná příprava, kterou si řídí úplně sami, vrcholí působivým představením.

91%

Larryho studentů se domnívá, že jim iPad pomohl hru Romeo a Julie lépe pochopit


„Na výuce s iPadem se mi líbí, že studentům poskytuje neomezený počet způsobů, jak ukázat, že látce rozumí.“

3

Nechte studenty ukázat, co umějí.

S iPadem hrají schopnosti každého studenta hlavní roli.

Poslední dějství: v rámci závěrečného projektu studenti rozebírají zvolenou scénu z jedné z moderních adaptací hry. Larry studentům dovolí, aby si vybrali libovolnou aplikaci, která jim umožňuje co nejlépe vyjádřit svoje myšlenky.

200

videí týkajících se Shakespeara, která Larryho studenti vytvořili v iMovie a dalších aplikacích

Studenti se pomocí sociálních médií identifikují s postavami představenými při výuce.

Profilové stránky. Vedení deníku určité postavy ze hry představuje způsob, jak se studenti učí vytvořit si k postavě vztah. Ovšem Larryho studenti si místo normálního textového deníku zakládají profily na sociálních sítích. Larry vysvětluje: „Je to úplně stejný úkol, jen přizpůsobený pro 21. století.“

Aktualizace stavu. V profilech na sociální síti vystupují studenti pod identitou postav ze hry a formulují příspěvky a komentáře Shakespearovými slovy. Vzájemně se přidávají do přátel, lajkují filmy a hudbu a aktualizují svůj stav podle toho, co se odehrává ve hře.

Hodnocení na 140 znaků. Způsob, jakým chápou uvažování nebo pocity určité postavy ve vybrané scéně, studenti vyjadřují krátkými příspěvky a citáty. Podle těchto jejich písemných projevů a vzájemných interakcí tak Larry může hodnotit, jak dobře dílo pochopili.

„Bez ohledu na úroveň studentů probírám tohle učivo vždy stejně. Ať je to premiant, nebo žák, který sotva prolézá, každý si něco odnese. Možnosti, jak se něco naučit, jsou dnes tak rozmanité.“

iTunes U

Všechno na jednom místě.

Zobrazit v App Storu

Všechny knížky, materiály, aplikace, filmy a zadání, jež studenti potřebují na jeho hodiny, jim Larry zpřístupňuje pomocí iTunes U přímo na jejich iPadech.

Podívejte se, jak můžete využít iTunes U

Přizpůsobte a zdokonalte výuku.

S řadou aplikací, knih, podcastů, hudby a filmů dostupných na iTunes lze přizpůsobenou lekci navrhnout snadněji, než si dokážete představit. Začněte s aplikacemi, které používá ve svých hodinách Larry, nebo prozkoumejte další možnosti zapojení iPadu do výuky.

Podívejte se na kolekci shakespearovských aplikací v iTunes