Před zadáním objednávky si přečtěte níže uvedené smluvní podmínky.

Podmínky

Program nákupů pro zaměstnance partnerů (dále jen „Program“) je benefit poskytovaný společností Apple Inc. („Apple“) současným zaměstnancům nebo dodavatelům spolupracujících společností a jiných organizací. Program je určen pro osobní použití.

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste četli smluvní podmínky Programu nákupů pro zaměstnance partnerů a rozumíte jim. Zároveň potvrzujete, že je vám alespoň 18 let a že se na vás tento Program vztahuje (jak je popsáno výše).

Apple v rámci tohoto Programu prodává a dodává produkty pouze koncovým zákazníkům. Produkty nemůžete nakupovat za účelem jejich dalšího prodeje. Apple si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávku, má-li podezření, že produkty kupujete pro další prodej.

Nabídka programu

Osobní sleva: Můžete si koupit nebo „sponzorovat“ až jeden Mac, jeden iPad, jeden iPhone, jedny Watch a jeden iPod za kalendářní rok (od 1. ledna do 31. prosince). Stejnému člověku nebo osobě (včetně společností, institucí, klubů a skupin) nemůže být dodáno více než uvedený počet produktů – nezáleží při tom, zda je daný nákup sponzorován jenom vámi, nebo zároveň i jinými zaměstnanci či členy, na které se tento program vztahuje. „Sponzorováním“ se rozumí zadání objednávky za rodinného příslušníka nebo přítele.

Nemůžete sponzorovat nákupy produktů pro vzdělávací instituce.

Zásady vracení

Vezměte na vědomí, že vrácení produktu je ve většině případů třeba iniciovat během 14 dnů od okamžiku přijetí produktu. Vrácení některých produktů Apple neumožňuje.

Další informace najdete v zásadách prodeje a refundací společnosti Apple.

Než začnete

Zkontrolujte, jestli máte v prohlížeči povolené cookies. Jinak obchod Programu zaměstnaneckých nákupů Apple nebudete moct navštívit. Používáte-li Internet Explorer®, znamená to, že možnost Ochrana osobních údajů nesmíte mít nastavenou na „Vysoká“ ani „Blokovat všechny soubory cookie“.

Souhlas

Potvrzuji, že je mi alespoň 18 let a že v tuto chvíli jsem zaměstnancem nebo dodavatelem partnerské společnosti či jiné organizace, a souhlasím s výše uvedenými smluvními podmínkami.