FileMaker Pro 16 Advanced

 • 17 269,00 Kč
 • Přehled

  FileMaker Pro Advanced obsahuje všechny funkce FileMakeru Pro plus řadu dalších vyspělých nástrojů na vývoj a přizpůsobování řešení. Získáš funkce, které ti pomůžou s rychlejším navrhováním a vývojem vlastních aplikací, s účinnějším odstraňováním problémů a se snadnou správou vlastních aplikací.

  Nástroj na ladění skriptů

  Okamžitě identifikuj problematické oblasti skriptů a spouštěčů skriptů přímo v zobrazení Script Workspace. Při ladění můžeš spouštěče skriptů vypnout, a zpřesnit tak proces odstraňování problémů.

  Prohlížeč dat

  Sledování polí, proměnných a výpočtů při řešení problémů

  Import více tabulek

  Vytvářej nebo upravuj aplikace rychleji importem několika tabulek najednou.

  Možnost šifrování databáze

  FileMaker Pro Advanced umožňuje zapnout 256bitové šifrování AES na ochranu dat v klientovi FileMakeru nebo na FileMaker Serveru.

  Přizpůsobené nabídky a vlastní funkce

  Vytvářej, měň nebo odstraňuj konkrétní položky nabídek nebo celé sady nabídek. Můžeš taky vytvářet svoje vlastní funkce a pak je kopírovat, vkládat nebo importovat do libovolného souboru FileMakeru.

  Sestava s návrhem databáze

  Vytváření komplexních sestav s informacemi o všech prvcích ve schématu databáze

  Tvůrce rozhraní informačních kiosků

  Vytváření aplikací se skrytými nabídkami

  Rozhraní API pro pluginy externích funkcí

  Vytvářej robustnější výpočty a rozšiřuj možnosti aplikací.

  Hlavní vlastnosti

  Novinka! Zdokonalený prohlížeč dat – Automatické dokončování názvů funkcí v prohlížeči dat ve FileMakeru Pro Advanced. Navíc umožňuje automaticky vyhodnocovat výsledky funkcí a měnit velikost okna Edit Expression, aby byly všechny výsledky snadno vidět.

  Nové okno s objekty rozvržení – Hierarchický seznam všech objektů v rozvržení. Výběr, skrývání a názvy objektů, změny pořadí překrývání.

  Nové karty – Vytvářej okna s automatickými rozměry a vhodným umístěním na hlavní obrazovce. Jiná okna nebo soubory se dají otevřít bez nutnosti nejdřív zavřít kartu.

  Nová podpora kopírování a vkládání seznamů hodnot – Seznamy hodnot můžeš vkládat standardními klávesovými zkratkami

  Nové proměnné v referencích datových zdrojů FileMakeru – Hostované soubory FileMakeru se dají dynamicky otevírat určením proměnné pro cestu k souboru.

  Nové volby Enhanced cURL – Snadná výměna dat s jinými webovými službami a aplikacemi.

  Nové funkce JSON – Předdefinované funkce zjednodušují parsování a generování JSON dat žádaných z jiných zdrojů.

  Nové externí kroky skriptů – Možnosti plug-inů jiných vývojářů rozšiřuje podpora externích kroků skriptů.

  Nové klikací ikony bezpečnostního zámku – Kliknutím na ikonu zámku získáš podrobnější informace o zabezpečení sítě.

  Nové šifrování textu na úrovni polí – Text v jednotlivých polích se dá zašifrovat.

  A tohle víš?

  Stejnou vlastní aplikaci můžou v reálném čase sdílet uživatelé iPadu, iPhonu, počítače a webu.

  Apple doporučuje pro

  vytváření vlastních aplikací pro firmy, neziskové organizace, vzdělávací instituce a firemní oddělení – i bez IT odbornosti nebo zkušeností s vývojem.

  Co je v krabici

  FileMaker Pro 16 Advanced (licenční klíč na instalaci, je nutný přístup k internetu, žádný disk)

  Technické specifikace

  Přístup k internetu: Je vyžadován přístup k internetu

  Média: Aktivační kód a odkaz ke stažení

  Požadavky na systém

  Operační systém: OS X El Capitan a novější, Windows 10 Pro/Enterprise, 8.1 Standard/Pro, 7 SP1 Professional/Ultimate

  RAM: 2 GB nebo více

  Informace výrobce

  Číslo dílu

  Č. UPC nebo EAN: 044866051950

  Záruka

  Poznámka: Produkty prodávané na tomto webu pod jinou značkou než Apple jsou servisovány a podporovány výlučně jejich výrobci v souladu s podmínkami dodávanými s těmito produkty. Omezená záruka společnosti Apple se nevztahuje na produkty jiných značek než Apple, i když jsou baleny nebo prodávány spolu s produkty Apple. S žádostmi o technickou podporu a službu zákazníkům se obracej přímo na jejich výrobce. Dokumentace a balení tohoto produktu není k dispozici v češtině.