Program výměny dolního krytu notebooku MacBook

Společnost Apple zjistila, že se gumový povrch na některých noteboocích MacBook může za určitých okolností oddělit od dolního krytu systému. Tento problém může nastat u notebooků MacBook dodaných od října 2009 do dubna 2011.

Společnost Apple vymění zdarma dolní kryt každého notebooku MacBook, u něhož se tento problém projevuje.

Navštivte místního Autorizovaného poskytovatele servisu Apple a požádejte o náhradní dolní kryt pro váš MacBook. Bude zkontrolováno sériové číslo vašeho počítače MacBook, podle kterého se ověří, zda je MacBook způsobilý pro tento program.

  • Navštivte Autorizovaného poskytovatele servisu Apple – vyhledejte ho zde.

Poznámka: Pokud se u vašeho počítače MacBook žádné známky tohoto problému neprojevují, není třeba z vaší strany provádět žádnou akci.

Pokud jste přesvědčeni, že jste zaplatili za opravu v důsledku tohoto problému, kontaktujte společnost Apple ohledně refundace.

Tento celosvětový program společnosti Apple nerozšiřuje standardní záruční krytí postiženého počítače MacBook.

Tento program se vztahuje na postižené notebooky MacBook po dobu dvou let od data původního zakoupení. Společnost Apple bude pokračovat ve vyhodnocování dat servisů a podle potřeby tento program dále rozšiřovat.

Informace ke dni 27. 5. 2011