Program oprav Multi-Touch pro iPhone 6 Plus

Apple zjistil, že některá zařízení iPhone 6 Plus mohou po opakovaných pádech na tvrdý povrch a následném dalším fyzickém namáhání vykazovat chvění obrazu na displeji nebo problémy s Multi-Touch ovládáním.

Pokud váš iPhone 6 Plus vykazuje výše popsané symptomy, je v provozuschopném stavu a jeho obrazovka není prasklá nebo rozbitá, Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple vaše zařízení opraví za výrobcem doporučenou cenu opravy 4 399 Kč. Autorizovaný poskytovatel servisu Apple může nabídnout jinou cenu.

Zákazníky, kteří už za opravu v souvislosti s tímto problémem u Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple zaplatili, bude Apple kontaktovat, aby jim vyplatil náhradu. Pokud jste kontaktováni nebyli, ale zaplatili jste za opravu, která podle vás s tímto problémem souvisela, kontaktujte Apple.

Částka náhrady bude odpovídat rozdílu mezi cenou, kterou jste za servis iPhonu 6 Plus původně zaplatili, a cenou opravy doporučenou výrobcem.

Postup servisu

Doneste svůj iPhone 6 Plus ke spolupracujícímu autorizovanému poskytovateli servisu Apple. Váš iPhone bude před každým servisem zkontrolován, jestli se na něj tento program vztahuje a jestli je funkční. Program se týká jen iPhonu 6 Plus.

Poznámka: Partnerští mobilní operátoři se tohoto programu neúčastní.

Svůj iPhone 6 Plus připravte na proces servisu zazálohováním dat do iTunes nebo na iCloud.

Další informace

Apple může servis omezit jen na zemi, ve které byl iPhone původně zakoupen. V případě iPhonů 6 Plus zakoupených ve členských zemích EHP je servis k dispozici i v ostatních zemích EHP.

Program se vztahuje na problémová zařízení iPhone 6 Plus po dobu pěti let od prvního maloobchodního prodeje daného přístroje.

Informace ze 17. 11. 2016