At se på skær­men er bare én måde at opleve iPad på. VoiceOver beskriver nøjagtigt, hvad der sker på skær­men, og giver dig mulighed for at navigere med be­vægel­ser eller en brailleskærm. Tilpasning af skærm hjælper ved farve­blindhed eller andre synsvanskeligheder. Og Forstørrelsesglas fungerer som et digitalt forstørrelsesglas.

VoiceOver Hør, hvad der sker på din skærm.

VoiceOver på iPad

VoiceOver er en bevægelsesbaseret skærm­læser, der giver dig mulighed for at bruge og betjene iPad, selvom du ikke kan se skær­men. Med VoiceOver slået til skal du bare trykke tre gange på Hjem-knappen (eller den øverste knap på iPad Pro med Face ID) for at få adgang, uanset hvor du er. Hør en beskrivelse af alt, hvad der sker på skær­men – fra batteriniveau, til hvem der ringer, og hvilken app du har fingeren på. Du kan også justere talehastigheden og tonehøjden, så det passer til dig.

VoiceOver Virker med alle ind­byg­gede apps. Og rigtig mange tredjepartsapps.

Fordi VoiceOver er integreret i iOS og iPadOS, virker den med alle de ind­byg­gede iPad-apps. Du kan opret­te specielle etiketter til knapper i alle apps – inklusive apps fra tredjeparter. Og Apple arbejder sammen med udviklerne om at gøre endnu flere apps kompatible med VoiceOver.

VoiceOver på iPad

VoiceOver Styr VoiceOver med simple be­vægel­ser.

Du kan styre VoiceOver ved hjælp af en række enkle be­vægel­ser. Du kan f.eks. røre skær­men eller trække en finger over den, så fortæller VoiceOver dig, hvad der er på skær­men. Tryk på en knap for at høre en beskrivelse, og tryk derefter to gange for at vælge det beskrevne. Eller svirp til venstre eller højre for at gå fra det ene element til det næste. Når du interagerer med et element, vises der et sort rektangel omkring det, så seende brugere kan følge med. Hvis du vil værne om dit privatliv, kan du aktivere et skærmtæppe og slukke skær­men helt, men stadig høre alt det, VoiceOver siger. Og med iPadOS kan du nu lave eksisterende be­vægel­ser om til andre be­vægel­ser, du bedre kan lide.

VoiceOver Tast og redigér, hurtigt og præcist.

Hvis du har aktiveret VoiceOver, bliver hvert tegn på tastaturet læst op, når du rører det, og igen, når du indtaster det. Svirp op eller ned for at flytte cursoren, så du kan redigere præcist. Du får hjælp til at skrive hurtigere og mere korrekt, fordi iOS og iPadOS under­støtter flere metoder til indtastning – bl.a. håndskrift – og retter ord, der er stavet forkert. Når du aktiverer Læs auto-tekst op, hører du en lydeffekt, og det foreslåede ord læses op. Fortsæt med at skrive, hvis du vil ignorere forslaget, eller tryk på mellemrums­tasten for at få iPad til at skrive ordet for dig.

VoiceOver Den kan endda beskrive billeder for dig.

VoiceOver kan beskrive billeder for dig, så du f.eks. kan få at vide, at et billede indeholder et træ, en hund eller fire smilende ansigter. Funktionen kan også læse tekst på et billede højt, uanset om det drejer sig om et hurtigt billede af en kvittering eller en hel avisartikel – også selvom teksten ikke er markeret. Og i Fotos-appen kan du trykke på et billede med tre fingre for at få VoiceOver til at beskrive ansigts­udtrykkene på personerne i dine billeder.

VoiceOver En virtuel controller med særligt tilpassede kommandoer.

VoiceOver indeholder en virtuel kontrolenhed kaldet en rotor. Når du drejer rotoren – ved at rotere to fingre på skær­men, som om du drejede på en rigtig drejeskive – kan du nemt bevæge dig gennem en hjemme­side eller et dokument. Når du er på en hjemme­side eller ser på en PDF, skal du dreje rotoren for at høre indstil­linger som “overskrifter”, “links” og “billeder”. Svirp derefter for at vælge, hvordan du vil navigere på siden – du kan f.eks. hoppe fra den ene overskrift til den anden.

VoiceOver Direkte braille – uden en brailleskærm.

VoiceOver under­støtter braille­kommandoer på tværs af hele systemet i 6- eller 8-punkts braille­skrift, som kan indtastes direkte og uden brug af et fysisk brailletastatur. Brailletastaturet findes i rotoren, så du kan bruge det til at indtaste tekst, låse din iPad op, åbne apps og finde indhold i f.eks. Musik-appen.

VoiceOver Brug en brailleskærm til både input og output.

iPad under­støtter over 80 internationale brailletabeller og mere end 70 braille­skærme, der kan opdateres. Du kan indstille en trådløs Bluetooth-brailleskærm til at læse VoiceOver-resultater, inklusive forkortet og uforkortet braille samt ligninger ved hjælp af Nemeth Code. Når du redigerer tekst, viser skær­men teksten i den sammenhæng, den optræder i, og dine ændringer konverteres løbende mellem braille og tekst. Og når VoiceOver er slået til, kan braille­skærme med taster til indtastning også bruges til at betjene din iPad.

VoiceOver Hør det, som du siger det, med Pronunciation Editor.

Med Pronunciation Editor kan du lave en liste over ord eller vendinger med fonetiske angivelser af, hvordan du vil have VoiceOver til at udtale dem. Når VoiceOver er aktiveret, vil dine valgte ord og vendinger blive læst højt med din foretrukne udtale i dokumenter, beskeder, på websider og i anden tekst.

Lydbeskri­velser Hør detaljerne i alle scenerne.

På din iPad kan du se film med detaljerede lyd­beskrivelser af hver enkelt scene. Film med lyd­beskrivelser (Audio Descriptions) vises med AD-symbolet i iTunes Store.

iPad gør det også muligt for VoiceOver-brugere at få adgang til tekstning for høre­hæmmede og under­tekster via oplæsning eller via deres braille­skærme.

Mørk-funktion Alting ser bedre ud i mørke.

Mørk-funktion på iPad

Mørk-funktion omstiller hvert enkelt element på din skærm til de nye mørke farver og hjælper dig med at holde fokus på de vigtigste ting. I pro­gram­mer som Mail, Safaris Læser, Kalender m.fl. gør lys tekst på mørkere baggrund det nemmere at læse i omgivelser med dårlig be­lysning. Og indstil­lingerne for øget kontrast og formindsket gennemsigtighed fungerer stadig med Mørk-funktion slået til.

Mørk-funktion på iPad

Tilpasning af skærm Find den visning, der passer bedst til dig.

Farvefilter på iPad

Du kan invertere skærm, reducere hvidpunkt, aktivere gråtoner og vælge mellem en række farve­filtre, der hjælper ved forskel­lige former for farveblindhed eller andre synsvanskeligheder. Du kan vælge en standard­indstilling eller finjustere farver og nuancer for at få en personligt tilpasset skærm, der fungerer optimalt for dig. Med indstillingen Smart inverter farver gen­kender iPad auto­matisk, når et medie bruger et mørkt farveskema. Det gør det muligt for dig at ændre farver­ne på skær­men uden at påvirke udseendet af billeder, videoer og bestemte apps. Og når du har indstillet filtrene, anvendes de på alt det, du ser på din iPad.

Farvefilter på iPad

Zoom Gør din skærm op til 1.500 procent større.

Zoom fungerer som et indbygget skærm­forstørrelsesglas, der kan bruges overalt på din iPad. Og det virker med alle apps fra App Store. Slå Zoom til for at få vist fuld skærm eller billede-i-billede. Så kan du se det område, du zoomer på, i et separat vindue, mens resten af skærm­billedet bevarer den originale størrelse. Du kan tilpasse forstørrelsen til mellem 100 % og 1.500 % – og du har adgang til en række filtre i begge visninger. Mens der er zoomet ind, kan du bruge alle de velkendte be­vægel­ser til at styre din iPad. Og Zoom virker med VoiceOver, så du bedre kan se – og høre – hvad der sker på skær­men.

Tilpasning af skrift Apps tilpasser sig auto­matisk til større tekst.

Når du aktiverer Større dynamisk skrift, konverteres teksten i en række apps, så den bliver større og mere læsevenlig. Det gælder i Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder, Musik, Noter og Indstillinger og også i nogle apps fra tredjeparter. Apps tilpasser sig større skrift­størrelser, så teksten forbliver tydelig og nem at læse, også i større størrelse. Og du kan vælge fed tekst for at gøre teksten tydeligere i en lang række ind­byg­gede apps.

Forstørrelsesglas Brug dit kamera til at komme lidt tættere på.

Forstørrelsesglas på iPad

Forstørrelsesglas fungerer som et digitalt forstørrelsesglas. Det bruger kameraet på din iPad til at forstørre hvad som helst, du holder kameraet hen mod, så du kan se flere detaljer. Du kan bruge blitzen til at oplyse genstanden, justere filtre til at hjælpe dig med at skelne farver eller tage et billede, så du kan se tingene tæt på når som helst.

Læs skærm op iPad kan læse det hele højt, lige fra mails til bøger.

Hvis du har svært ved at læse teksten på din iPad, kan du bruge Læs skærm op og få læst dine mails, iMessages, websider og bøger højt. Når du har aktiveret Læs skærm op, skal du bare swipe nedad fra toppen af skær­men med to fingre eller sige “Læs skærm op” til Siri. Så får du al tekst på siden læst op. Du kan justere stemmens dialekt og talehastighed og få fremhævet ord, sætninger eller ord i sætningerne, når de bliver læst op. Og den nye Talestyreenhed har en Speak Under Finger-funktion, som giver mere nøjagtig kontrol.

Forstørrelsesglas på iPad

Siri Strømlin de ting, du gør hver dag.

Siri hjælper dig med at klare en masse hverdagsting.* Siri kan sende beskeder, lave telefonopkald, arrangere møder og tilmed slå VoiceOver, Forenklet adgang og Inverter farver til eller fra. Og fordi Siri er integreret med VoiceOver, kan du f.eks. spørge, hvor den nærmeste sushi-restaurant ligger, og få svaret læst højt. Med Genveje i Siri kan du nu specialindstille sætninger, så du kan bruge din stemme til at sætte flere kommandoer i gang på én gang. Hvis du er på vej hjem, kan du f.eks. sige “På vej hjem” for at aktivere en vejvisning, finde din foretrukne podcast frem og justere termostaten derhjemme – uden at du skal åbne hver enkelt app.

Diktering Du siger det. iPad skriver det.

Med diktering kan du tale i stedet for at skrive. Tryk på mikrofon­knappen på tastaturet. Sig, hvad du vil skrive, og så konverterer din iPad dine ord (og tal og tegn) til tekst. På den måde er det let at skrive en mail, en note eller en webadresse – uden overhovedet at taste.

Tilgænge­lighedsgenveje Få hurtigt adgang til dine favoritfunktioner.

Tilgænge­lighedsgenveje på iPad

Kontrolcenter kan tilpasses, så du nemt kan tilføje og holde styr på genveje til de værktøjer og indstil­linger, som du bruger mest. Du kan f.eks. tilføje et hurtigt link til Forstørrelsesglas, så det altid er lige ved hånden, eller du kan tilføje styring af tekst­størrelsen, så du nemt kan ændre tekst­størrelsen uden at forlade den app, du bruger. Du kan også aktivere funk­tionen Forenklet adgang eller få adgang til alle tilgængelighedsgenveje, du har aktiveret.

Tilgænge­lighedsgenveje på iPad

Ressourcer

Support

Apples Tilgænge­ligheds-support

Læs mere

Brugerhåndbøger

Brugerhåndbog til iPad (tagget HTML)

Læs mere

Brugerhåndbog til iPad (Apple Books)

Åbn i Apple Books

Eksterne ressourcer

Hadley Institute for blinde og svagtseende

Se instruktions­videoer med tip til brug af tilgængeligheds­funktioner vedrørende syn i iOS.

Læs mere

AppleVis.com

Vær med i et fællesskab af blinde og svagtseende brugere af Apple-produkter.

Læs mere

VIPhone Discussion List

Bliv del af et fællesskab af mennesker, der bruger VoiceOver og andre Apple-produkter.

Læs mere

Mac-cessibility Network

Få flere oplys­ninger om blindes og svagtseendes brug af Apple-produkter.

Læs mere

Udviklerressourcer

Apples Tilgænge­lighed for udviklere

Ressourcer, der kan hjælpe udviklerne til at gøre deres apps mere tilgængelige.

Læs mere

Sådan aktiverer du tilgængeligheds­funktionerne på iPad.

  1. På hjemme­skær­men skal du gå til Indstillinger og vælge Generelt.
  2. Vælg Tilgænge­lighed.
  3. Vælg og aktivér de funktioner, du vil bruge.

Der er en iPad til alle.

Køb en iPad

iPad Pro

iPad Air

iPad mini

Udforsk de ind­byg­gede tilgængeligheds­funktioner vedrørende syn i vores øvrige produkter.