Bygget til alt det, du gør hver eneste dag. Og alle de måder, du oplever det på.

De effektive indbyggede hjælpe­funktioner i iPad støtter både syn og hørelse, motoriske færdigheder, læring og læse­færdigheder. Det betyder, at du kan kreere, lære, arbejde, lege og gøre stort set alt, hvad du har lyst til, når som helst og hvor som helst. Og det er nemmere end nogensinde før.

VoiceOver

“Drainpipes and concrete…”

VoiceOver på iPad

VoiceOver er en bevægelsesbaseret skærmlæser, der giver dig mulighed for at bruge og betjene iPad, selvom du ikke kan se skærmen. Med VoiceOver slået til skal du bare trykke tre gange på Hjem-knappen for at få adgang, uanset hvor du er i iOS. Hør en beskrivelse af alt, hvad der sker på skærmen – fra batteriniveau, til hvem der ringer, og hvilken app du har fingeren på. Du kan også justere talehastigheden og tonehøjden, så det passer til dig.

VoiceOver i apps

Fordi VoiceOver er integreret i iOS, virker den med alle de indbyggede iPad-apps. Du kan lave specielle etiketter til knapper i alle apps ‑ inklusive apps fra tredjeparter. Og Apple arbejder sammen med iOS-udviklerne om at gøre endnu flere apps kompatible med VoiceOver.

“Drainpipes and concrete…”

VoiceOver på iPad

VoiceOver-bevægelser

Du kan styre VoiceOver ved hjælp af en række enkle bevægelser. Du kan f.eks. røre skærmen eller trække en finger over den, så fortæller VoiceOver dig, hvad der er på skærmen. Tryk på en knap for at høre en beskrivelse, og tryk derefter to gange for at vælge det beskrevne. Eller du kan svirpe til venstre eller højre for at gå fra det ene element til det næste. Når du interagerer med et element, vises der et sort rektangel omkring det, så seende brugere kan følge med. Og hvis du vil værne om dit privatliv, kan du aktivere et skærmtæppe – så er skærmen helt slukket, men du kan stadig høre alle beskrivelserne fra VoiceOver.

VoiceOver og indtastning af tekst

Med VoiceOver slået til bliver hvert tegn på tastaturet læst højt, når du rører det, og igen når du indtaster det. Svirp op eller ned for at flytte cursoren, så du kan redigere præcist. Du får hjælp til at skrive hurtigere og mere korrekt, fordi iOS understøtter flere metoder til indtastning – bl.a. håndskrift – og retter ord, der er stavet forkert. Når du slår “Læs auto-tekst op” til, hører du en lydeffekt, og det foreslåede ord læses op. Du kan ignorere det foreslåede ord blot ved at fortsætte med at skrive. Eller trykke på mellemrumstasten, så skriver din iPad ordet for dig.

Nyt i iOS 11 VoiceOver­billedgenkendelse

VoiceOver kan nu beskrive billeder for dig, så du f.eks. kan få at vide, at et billede indeholder et træ, en hund eller fire smilende ansigter. Funktionen kan også læse tekst på et billede højt, uanset om det drejer sig om et hurtigt billede af en kvittering eller en hel avisartikel – også selvom teksten ikke er markeret. Og i Fotos-appen kan du med berøringer få beskrevet ansigtsudtrykkene på personerne i dine billeder. Du skal bare trykke på et billede med tre fingre for at få VoiceOver til at beskrive, hvad der er på det.

VoiceOver og rotoren

VoiceOver indeholder en virtuel kontrolenhed kaldet en rotor. Når du drejer rotoren – ved at rotere to fingre på skærmen, som om du drejede på en rigtig drejeskive – kan du nemt bevæge dig gennem en hjemmeside eller et dokument. Når du er på en hjemmeside eller ser på en PDF, skal du dreje rotoren for at høre indstil­linger som “overskrifter”, “links” og “billeder”. Svirp derefter for at vælge, hvordan du vil navigere på siden – du kan f.eks. hoppe fra den ene overskrift til den anden.

VoiceOver brailletastatur

VoiceOver understøtter braille­kommandoer på tværs af hele systemet i 6- eller 8-punkts braille­skrift, som kan indtastes direkte og uden brug af et fysisk brailletastatur. Brailletastaturet findes i rotoren, så du kan bruge det til at indtaste tekst, låse din iPad op, åbne apps og finde indhold i f.eks. Musik-appen.

Opdateret VoiceOver og brailleskærme

iPad er fuldt kompatibel med mere end 70 opdaterbare brailleskærme. Du kan indstille en trådløs Bluetooth-brailleskærm til at læse VoiceOver-resultater, inklusive forkortet og uforkortet braille samt ligninger ved hjælp af Nemeth Code. Når du redigerer tekst, viser skærmen den tekst, du redigerer, i den, den optræder i, og dine ændringer konverteres løbende mellem braille og tekst. Og brailles­kærme med taster til indtastning kan bruges til at betjene din iPad, når VoiceOver er slået til.

VoiceOver og Pronunciation Editor

Med Pronunciation Editor kan du lave en liste over ord eller vendinger med fonetiske angivelser af, hvordan du vil have VoiceOver til at udtale dem. Disse ord og vendinger bliver så læst højt med den udtale, du har angivet, i dokumenter, beskeder, på websider og i anden tekst.

Opdateret Lydbeskrivelser

Se film på din iPad med detaljerede lyd­beskrivelser af hver enkelt scene. Film med Lydbeskrivelser (Audio Descriptions) vises med AD-symbolet i iTunes Store.

iPad gør det nu også muligt for VoiceOver-brugere at få adgang til tekstning for høre­hæmmede og under­tekster via oplæsning eller via deres brailleskærme.

Opdateret Tilpasning af skærm

Inverter farver på iPad

Med iOS kan du invertere farver, reducere hvidpunkt, aktivere gråtoner og vælge mellem en række farve­filtre, der hjælper ved forskel­lige former for farveblindhed eller andre synsvanskeligheder. Du kan vælge en standard­indstilling eller finjustere farver og nuancer for at få en personligt tilpasset skærm, der fungerer optimalt for dig. Med indstillingen Smart Invert Colors gen­kender iOS automatisk, når et medie bruger et mørkt farveskema. Det gør det muligt for dig at ændre farverne på skærmen uden at påvirke udseendet af billeder, videoer og bestemte apps. Og når du har indstillet filtrene, anvendes de på alt det, du ser på din iPad.

Inverter farver på iPad

Zoom

Zoom fungerer som et indbygget skærm­forstørrelsesglas, der kan bruges overalt i iOS. Og det virker med alle apps fra App Store. Slå Zoom til for at få vist fuld skærm eller billede-i-billede. Så kan du se det område, du zoomer på, i et separat vindue, mens resten af skærmbilledet bevarer den originale størrelse. Du kan tilpasse forstørrelsen til mellem 100 % og 1500 % – og du har adgang til en række indstillinger af filtre i begge visninger. Mens der er zoomet ind, kan du bruge alle de velkendte bevægelser til at styre din iPad. Og Zoom virker med VoiceOver, så du bedre kan se – og høre – hvad der sker på skærmen.

Opdateret Ændring af skrift

Når du aktiverer Større dynamisk skrift, konverteres teksten i en række apps, så den bliver større og mere læsevenlig. Det gælder i Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder, Musik, Noter og Indstillinger og også i nogle apps fra tredjeparter. Apps tilpasser sig større skriftstørrelser, så teksten forbliver tydelig og nem at læse, også i større størrelse. Og du kan vælge fed tekst for at gøre teksten tydeligere i en lang række indbyggede apps.

Forstørrelsesglas

Forstørrelsesglas på iPad

Funktionen Forstørrelsesglas virker som et digitalt forstørrelsesglas. Det bruger kameraet på din iPad til at forstørre hvad som helst, du holder kameraet hen mod, så du kan se flere detaljer. Du kan bruge blitzen til at belyse objektet, justere filtrene, så du bedre kan skelne mellem farverne, eller tage et billede, så du kan se tingene tæt på.

Læs skærm op

Hvis du har svært ved at læse teksten på din iPad, kan du bruge “Læs skærm op” og få læst dine mails, iMessages, websider og bøger højt. Når du har aktiveret “Læs skærm op”, skal du bare swipe nedad fra toppen af skærmen med to fingre eller sige “Læs skærm op” til Siri. Så får du al tekst på siden læst op. Du kan justere stemmens dialekt og talehastighed og få fremhævet ord, sætninger eller ord i sætningerne, når de bliver læst op.

Forstørrelsesglas på iPad

Opdateret Siri

Siri hjælper dig med at klare en masse hverdagsting.* Siri kan sende beskeder, lave telefonopkald, arrangere møder og også slå VoiceOver, Forenklet adgang og Inverter farver til eller fra. Og fordi Siri er integreret med VoiceOver, kan du spørge, hvor den nærmeste sushi-restaurant ligger, og få svaret læst op. Hvis du foretrækker at kommunikere ved at skrive, kan du nu bruge Siris “Skriv til Siri”-funktion.

Diktering

Med diktering kan du tale i stedet for at taste. Tryk på mikrofon­knappen på tastaturet. Sig, hvad du vil skrive, og så konverterer din iPad dine ord (og tal og tegn) til tekst. På den måde er det let at skrive en mail, en note eller adressen til en hjemmeside – uden overhovedet at taste.

Nyt i iOS 11 Tilgængeligheds­genveje

Tilgænge­lighedsgenveje på iPad

Det redesignede Kontrolcenter kan tilpasses, så du nemt kan tilføje og holde styr på genvejene til de værktøjer og indstil­linger, som du bruger mest. Du kan f.eks. tilføje et hurtigt link til Forstørrelsesglas, så det altid er lige ved hånden, eller du kan tilføje styring af tekststørrelsen, så du nemt kan ændre tekststørrelsen uden at forlade den app, du bruger. Du kan også aktivere funk­tionen Forenklet adgang eller få adgang til alle tilgængelighedsgenveje, du har aktiveret.

Tilgænge­lighedsgenveje på iPad

Mere info

Support

Eksterne ressourcer

Hadley Institute for blinde og svagtseende

Se instruktionsvideoer med tip til brug af tilgængeligheds­funktioner vedrørende syn i iOS.

Læs mere om Hadley Institute for blinde og svagtseende

AppleVis.com

Vær med i et fællesskab af blinde og svagtseende brugere af Apple-produkter.

Læs mere om AppleVis.com

VIPhone Discussion List

Bliv del af et fællesskab af mennesker, der bruger VoiceOver og andre Apple-produkter.

Læs mere om VIPhone Discussion List

Mac-cessibility Network

Få flere oplysninger om blindes og svagtseendes brug af Apple-produkter.

Læs mere om Mac-cessibility Network

Udviklerressourcer

Apples Tilgængelighed for udviklere

Ressourcer, der kan hjælpe udviklere til at gøre deres apps mere tilgængelige.

Læs mere om Apple Accessibility for Developers

Udforsk de indbyggede tilgængeligheds­funktioner vedrørende syn i vores øvrige produkter.