iPhone er verdens mest personlige enhed, og derfor giver den dig også mulighed for at tilpasse din læring. Hvis du foretrækker at høre det, du læser eller skriver, læser funktionen Læs skærm teksten op for dig. Safaris Læser reducerer den visuelle støj, når du surfer på nettet. Og Forenklet adgang hjælper dig med at holde fokus i en bestemt app.

Støtte til læsning Lyt med, mens du læser eller skriver.

Læs skærm op på iPhone

Hvis du har lettere ved at lære, når du kan høre det, du læser eller skriver, kan funktioner som Læs skærm op, Læs det valgte op, Indtastnings­feedback og Tekstforudsigelse hjælpe dig ved at føje et lydelement til teksten. Når du har aktiveret funk­tionen, skal du bare swipe nedad fra toppen af skær­men med to fingre eller sige “Læs skærm op” til Siri. Så får du al tekst på siden læst op. Den nye Talestyreenhed har en Læs op ved berøring-funktion, som giver mere nøjagtig kontrol. Du kan også bruge Læs det valgte op til at fremhæve det tekstområde, du gerne vil høre, med farver, du selv vælger. Så kan du følge med, når fremhævede ord, sætninger eller ord i hver sætning bliver læst højt. Og hvis du aktiverer Indtastnings­feedback, bliver hvert bogstav, du skriver på tastaturet, også læst op. Derudover kan du bruge Tekstforudsigelse, som foreslår forskel­lige ord, du kan lytte til og vælge mellem for at få hjælp til stavningen.1

Ordbog En iPhone med endnu mere betydning.

Lad os sige, at du læser en artikel om astronomi og går i stå på et svært ord eller fagudtryk – så slår du det bare op i iPhone. Ordbogen er integreret i iOS, så du kan få hurtig adgang til definitioner og almindeligt brugte udtryk og hjælp til stavning, udtale og grammatik.

Læs skærm op på iPhone

Tale Kommunikér på den måde, der er mest dig.

Med FaceTime kan du kommunikere med billede på – og bruge både tegnsprog, kropssprog og ansigts­udtryk.² Med iMessage chatter du med andre ved hjælp af tekst. Og Læs det valgte op styrker taleudviklingen ved at læse de ord op, du læser. Du kan også skrive din egen tekst og få din iPhone til at læse den op for dig. Desuden er der mere end 100 taleapps fra tredjeparter, som kan forvandle din iPhone til en effektiv enhed til forbedret kommunikation.

Safaris Læser Færre visuelle elementer. Større klarhed.

For nogle mennesker kan det være en overvældende sanseoplev­else at surfe på nettet. Safaris Læser kan hjælpe med at reducere den visuelle støj. Den fjerner reklamer, knapper og navigationslinjer, så du kan fokusere på det indhold, der interesserer dig. Og Safaris Læser fungerer sammen med “Læs det valgte op” og VoiceOver, så du får sat lyd på det, du ser.

Forenklet adgang og Skærmtid Gør alting. Én ting ad gangen.

Forenklet adgang hjælper personer med autisme eller andre opmærksomheds­problemer og sensoriske vanskeligheder med at fokusere på den opgave (eller app), de arbejder med. Forældre, lærere og behandlere kan begrænse en iPhone til kun at bruge én app ved at slå Hjem-knappen fra, og de kan også begrænse den tid, der må bruges i appen. Du kan endda begrænse adgangen til tastaturet eller trykfunk­tionen til visse områder af skær­men. På den måde forstyrrer skiftende faneblade og be­vægel­ser ikke indlæringen. Og med Skærmtid er det nu blevet endnu nemmere at administrere brugen af enheder, både for dig selv og for familien. Aktivitetsrapporter giver et detaljeret overblik over, hvor tiden bliver brugt, og Apptidsgrænser lader dig sætte specifikke begrænsninger for, hvor meget tid der må bruges i en app. Du kan også indstille et bestemt tidspunkt for Skærmfri tid, hvor en iOS-enhed ikke kan bruges, eller vælge, at specifikke apps som Telefon eller Apple Books altid vil være tilgængelige.

Siri Strømlin de ting, du gør hver dag.

Siri på iPhone

Siri hjælper dig med at klare en masse hverdagsting.³ Du skal bare spørge. Sig noget i retning af “Sig til Louise, jeg er sent på den” eller “Mind mig om at reservere bord til på lørdag”. Og med Genveje i Siri kan du nu specialindstille sætninger, så du kan bruge din stemme til at sætte flere kommandoer i gang på én gang. En enkel sætning som f.eks. “På vej hjem” kan på én gang sende en besked til et familiemedlem, hente det næste kapitel frem i en bog eller tænde din foretrukne podcast. En nyttig funktion, som kan være med til at gøre rejsetiden mere behagelig.

Siri på iPhone

Ressourcer

Understøttelse

Apples Tilgænge­ligheds-support

Læs mere

Brugerhåndbøger

Brugerhåndbog til iPhone (tagget HTML)

Læs mere

Brugerhåndbog til iPhone (Apple Books)

Åbn i Apple Books

Sådan aktiverer du tilgængeligheds­funktionerne på iPhone.

  1. På hjemmeskærmen skal du gå til Indstillinger.
  2. Vælg . Og vælg og aktivér så de funktioner, du vil bruge.

Der er en iPhone til alle.

Shop iPhone

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone S E

iPhone X R

Udforsk de ind­byg­gede tilgængeligheds­funktioner til læring i vores øvrige produkter.